Nyugati Hírlevél

204. szám
2016. április 1.


FARKASS JENŐ
BUDAPESTI OSTROMNAPLÓ
1944. december 10. -1945 május 4.

      Farkass Jenő ostromnaplójának kézirata könyvformában, bőrkötésben egy példányban A Chappaqua New Yorkban élő fia, Farkas Károly tulajdonában van, a szerző unokája Szokolai Farkas Mária gépelte át és a Farkass Jenő önéletrajzát író Sághy Marianne a CEU professzora közvetítésével került az Attraktor Kiadóhoz.
      A kötetet Turbucz Péter szerkesztette.
      Dr. vitéz Farkass Jenő (1896-1951) az első világháborút a kezdetétől végig harcolta utána Rakovszky István miniszteri titkára, a Vitézek és Gazdák lapja szerkesztője, a Rádió Élet magazin szerkesztője, A Rádió Élet kiadóhivatali igazgatója és szerkesztője és közvetlenül az ostrom megkezdése előtt a Magyar Rádió ideiglenes megbízott vezetője lett.
      
      Az ostromnapló mérete, választékos stílusa, valamint gondolatai sokszor talán naiv, mégis őszinte tisztasága egyértelműen arra enged következtetni, hogy a csatazajt és a háztömb/ Logodi utca 6./ lakóival, az elhúzódó együttlét okozta mindennapossá váló súrlódásokat leszámítva, viszonylag zavartalanul gondolkozhatott és írhatott a szerző.
      
      Naplója ennek következtében terjedelmes irodalmi alkotás, amelynek nyomott, szürke hangulatát, a haláltól, a jövőbeni szenvedésektől, a megaláztatásoktól, a lemondásoktól és a megtorlásoktól való rettegés gondolata uralja. Sok ostromnapló-íróval ellentétben tisztán felismeri és bemutatja a rendszer hibáit és bűneit, melyekért látszólag mintha jogos büntetésnek tartaná a főváros lángba borulását. A bekövetkezett katasztrófa okát a német megszállás időpontjára vezetve vissza relativizálja a felelősséget, azt nem kizárólagosan a vezető politikai elitre, hanem a magyarság egészére vetíti, akik a legjobb esetben is csak tétlenül szemlélték az eseményeket. Holott ő maga nem tekinthető sem német sem Horthy barátnak, beosztásán keresztül ő maga is a rendszer fenntartója, haszonélvezője volt.
      Ugyanakkor a végletekig együttérző. Ők a városban maradt, tönkretett elrongyolódott éhezők immár nem okolhatók a Horthy- és Szálasi-rendszer hibáiért és bűneiért. Értelmezésében az igazi bűnösök mind a katlanon kívül tartózkodnak.
      A naplóíró a német katonák túlkapásai-rekvirálásai felett éppúgy nem húny szemet, mint a szovjet atrocitások részletes bemutatása fölött.
      Farkass Jenő és családja a vár alatt a Logodi utca 6-ban vészelte át az ostromot.
      Attraktor Kiadó gondozásában ISBN 9786155601149
      Részlet a könyvből
      ismertető
      ISBN 9786155601149
      212 oldal. Attraktor Kiadó, Menedék Könyvesház 1126 Budapest, Márvány utca 48.

© Nyugati Hírlevél - 2016