Nyugati Hírlevél

216. szám
2017. május 1.


CSERNUS AKTOK
TIHANYBAN

      Csernus Tibor Párizsban alkotó festőművész 2007-ben bekövetkezett halála után Kovács Gábor Művészeti Alapítvány birtokába került a festőművész által készített fél évszázados anyag, amely nem csak 50 festményt, de közel 300 akvarellt, pasztellt és szénrajzot, 550, az életmű minden korszakából való könyvillusztrációt, valamint szinte megszámlálhatatlan mennyiségű skiccet és vázlatot foglal magában.
      Az életmű jelentős hányadát modell- és aktrajzok teszik ki – ezekből az alkotásokból válogatott az alapítvány a tihanyi kiállításra. Ezek a művek sok esetben előképek egy-egy későbbi festményhez, tanulságos mementói az alkotói folyamatnak – a Csernus Tibor és modelljei, szereplői között húzódó viszonynak.
      Csernus több mint fél évszázados életműve nemcsak a magyar képzőművészetben tölt be meghatározó szerepet, hanem az egyetemes festészet történetének is szerves részét képezi. Már fiatal korában – Magyarországon - külön iskola szerveződött körülötte, Párizsban pedig olyan új festői világot alakított ki, amely Európában és a tengerentúlon egyaránt egyedülálló volt. A francia fővárosban alkotott 1964-től egészen 2007-ig, a neves párizsi Claude Bernard Galéria és a Galerie Bernheim Jeune jóvoltából pedig nagyhatású kiállításokon ismerhette meg műveit a közvélemény Párizstól New Yorkig.
      További információk: www.kogarttihany.hu, www.kogart.hu
      kiallitas

© Nyugati Hírlevél - 2017