Nyugati Hírlevél

216. szám
2017. május 1.


HORVÁTH SÁNDOR
STALINISM RELODED EVERYDAY LIFE IN STALIN-CITY HUNGARY

      Horváth Sándor történész könyve eredetilg magyar nyelven SZTÁLINVÁROS az MTA Történettudományi Intézete kiadásában jelent meg .
      Ebben az évben pedig a fenti címmel a bloomingtoni magyar tanszék támogatásával készült el az angol fordítás és az Indiana University Press kiadásában jelent meg.
      Horváth Sándor kutatási témája, a hétköznapok (társadalom)története
      A témaválasztás sokat ígérő, ugyanakkor első ránézésre hatalmas vállalkozásra utal. Hogyan alakul ki valamiféle közösség egy mesterségesen létrehozott, gyökértelen település ezerfelől összetoborzott lakóiból? Hogyan jön létre, egyáltalán létrejön-e közös identitás? S másfelől milyen az élet, a családi lét, a társadalmi kommunikáció, a szabadidő, a fogyasztás egy alapvetően ideologikus, propagandisztikus célokat szolgáló városban? Mítoszok és identitások. Horváth Sándor könyve először a „hivatalos”, a brosúrákban, propagandafüzetekben, kortárs publicisztikai és irodalmi mûvekben körvonalazódó Sztálinváros és a lakók fejében létező Sztálinváros közti különbségeket próbálja meg bemutatni.
https://books.google.com/books?id=rlORDgAAQBAJ&pg=PR4&lpg=PR4&dq=Indiana+University+Press+Horvath+Sandor+Stalincity&source=bl&ots=ty700mxvam&sig=r6PG9Cucfrkd_8zGnhcMwdkTk14&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiqgMT37LbTAhXB3SYKHWUzB2sQ6AEIKzAB#v=onepage&q=Indiana%20Uni

© Nyugati Hírlevél - 2017