Nyugati Hírlevél

216. szám
2017. május 1.


A MAGYAR LOBBI PAKS II. ELLEN
ALÁÍRÁSGYŰJTÉS NÉPSZAVAZÁSHOZ

      Lipták Béla a Magyar Lobbi vezetőjének a Paks II. elleni felhivása: az állitásokat alátámasztó források,grafikonok, tervrajzok, szerződési dokumentációk, az egész anyag olvasható az interneten:
      HTTPS://ISSUU.COM/NOLAJULI/DOCS/LIPTAKBPAKS
      
      Lipták Béla levele a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a Paks II. ügyében tartandó népszvazásért.
      
      Prof. Dr. Patyi András
      Nemzeti Választási Bizottság elnöke
      
      Tisztelt Elnök Úr!
      
      Mint a Magyar Lobbi (HL) alapitója, a Paks II-re vonatkozó nemzetközi szerződés felbontása érdekében referendumot kezdeményeztem és felkértem lobbink résztvevőit, hogy kezdjék meg az aláirások gyüjtését.
      
      Tisztában vagyok azzal, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 27/2016 számú határozata úgy döntött, hogy a nemzetközi szerződések felbontása az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjában foglalt tiltott tárgykörbe ütközik és ezért a kérdés hitelesítését - az Nsztv. 11. §-ában foglalt jogkörében eljárva - megtagadta.
      
      Ennek ellenére, a népszavazást a következő megfontolás alapján kezdeményezzük:
      
      • Az Alaptörvény nem hatalmazta föl a Nemzeti Választási Bizottságot az Alaptörvény értelmezésére, - tehát arra, hogy a Paks bővitésének kérdése tényleg "tiltott tárgykör-e ?" -, mert ennek eldöntésére csak az Alkotmánybiróság hivatott.
      • Az Alaptörvény nem teszi lehetővé az olyan döntéseket, melyek az ország függetlenségét sértik, kiszolgáltatják a magyar államot más államok érdekeinek.
      • Precedense van az ország érdekeit sértő nemzetközi szerződések felmondásának, elvégre Bős Nagymarosi Erőműre vonatkozó nemzetközi szerződést Magyarország 1989-ben felmondta.
      Mellékelem azt a dokumentumot, mely alátámasztja, hogy a Paks II szerződés az ország függetlenségét sérti, kiszolgáltatja orosz érdekeknek.
      
      Tisztelettel értesitem tehát arról, hogy az aláirások gyüjtését folytatni fogjuk, mert bármi is lesz az Alkotmánybiróság döntése, az aláirások kifejezik a társadalom véleményét és azok gyüjtése alapvető joga minden magyar állampolgárnak.
      
      Tisztelettel, Lipták Béla
      
      
      
      Béla Lipták Associates PC.
      Automation and Safety Consultants
      84 Old N. Stamford Rd., Stamford, CT
      T/F: 203-357-7614
      E: liptakbela@aol.com
      W: http://belaliptakpe.com/
      http://search.aol.com/aol/image?q=bela+liptak+books
      HTTPS://ISSUU.COM/NOLAJULI/DOCS/LIPTAKBPAKS

© Nyugati Hírlevél - 2017