Nyugati Hírlevél

219. szám
2017. augusztus 4.


TÓTH MÜLLER ISTVÁN
GESELLSCHAFTLICHE UND FAMILIÄRE EREIGNISSE IN EUROPA

      TÁRSADALMI ÉS CSALÁDI ÉLMÉNYEINK EURÓPÁBAN
      A könyv a szerző családtörténetét írja le1830-as évektől napjainkig. A család Tiszanagyrévről települt át Bánságba, Temes megyébe Végvárra. ( a település német neve Rittberg). A település a huszadik századi politikai változásai: az első világháború utáni történelmi átalakulások, határmódosítások, a második világháború után történt emberi és anyagi veszteségek, a szovjet kommunista megszállás idején végrehajtott kisajátítások, az egyházak üldözése, a német ajkú lakosok Szibériába kényszermunkára való elhurcolása mind a család történet része. Az iskolákban a vagyonosok gyermekei csak 7 osztályt végezhettek, a gimnáziumokban és egyetemeken csak a munkás- paraszt szülők gyermekei tanulhattak. A szerzőt magát is hat évre eltiltották a továbbtanulástól. Megismerhetjük későbbi törekvéseit a tudományos kutatásba jutásért, az egyetemi kutató központ műszaki vezetőjeként elért sikereit, találmányait, a romániai politikai és gazdasági helyzet romlása miatt családja Magyarországra és Németországba való áttelepülését, németországi beilleszkedési nehézségeit, sikereit, a tudományban elért eredményeit, találmányait, a Magyar Tudományos Akadémiai tagságát, a Magyar Professzorok Világtanácsában, és a Német Mérnökök Egyesületében való tagságát. Oktatói és kutatói eredményeiért a Temesvár-i Műszaki Egyetem 2015-ben Nobel-díjra javasolta.
      Kiadta a Books on Demand 2017 júniusában.
      ISBN-13: 978-3-7448-2409-5
      https://www.bod.de/buchshop/gesellschaftliche-und-familiaere-ereignisse-in-europa-stefan-toth-mueller-9783744824095/

© Nyugati Hírlevél - 2017