Nyugati Hírlevél

219. szám
2017. augusztus 4.


BŐDY PÁL
SCIENCE POLICIES IN HUNGARY (1867-1910) AND THE FIRST GENERATION OF DISTINGUISHED SCIENTISTS.

      Bődy Pál történész több amerikai és kanadai egyetemen tanított a magyar történelemről írt művei között legjobban ismert könyve: JOSEPH EÖTVÖS AND THE MODERNIZATION OF HUNGARY, 1840-1870 (East European Monographs, 1985).
      
      Könyve Magyarország Kiegyezés utáni oktatás- és tudomány politikáját elemzi 1867-1910 közötti magyar közép - és felsőoktatás kialakulását és az első generációs magyar tudósok munkásságát elemzi. Ez az első ilyen tanulmány, amely korai magyar tudósok eredményeit vizsgálja, s a magyar tudománypolitika szisztematikus tanulmányozását teszi lehetővé.
      A könyv első része az 1880-as évtizedekben született 38 tudós életét, munkásságát mutatja be, akik a világháborút követően a nemzetközi tudományos élet meghatározó személyiségei közé tartoztak. Több megkapta a Nobel-díjat, míg mások nemzetközileg elismertek lettek, tudományos eredményeiket Németországban, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban érték el.
      A második rész Eötvös József 1867-1870 kultuszminiszter ideje alatti oktatási politika, tanárképzés és az egyetemek pl Pesti Műszaki Egyetem és a kolozsvári egyetem kiterjesztése és fejlesztése időszakát elemzi, majd Trefort Ágoston oktatási miniszter 1872-1888 között az Orvostudományi Kar, Egyetemi Könyvtár, az Élettani Intézetek és a Természettudomány Kar másodlagos reform időszakát és Wlassics Gyula 1895-1903 minisztériuma alatti korszakot elemzi. Ez utóbbi alatt jöhettek létre Eötvös Loránd elképzelései a Matematikai és Fizikai Tanulmányok, az Eötvös József kollégium megalapítása, középiskolai tanárképzők, az országos gimnáziumi matematikai és fizikai verseny rendszere, mely megerősítette a matematika és a természettudományos nevelést Magyarországon az I. világháború előtti időszakban.
      
      Bődy Pál, a Miskolci Egyetem nyugalmazott professzorának könyve Bécsben a LIT Verlagnál jelent meg. ISBN 978-3-643-90850-6
      LIT Verlag GmbH & Co. KG,Wien – Zürich, Garnisongasse 1/19 1090 Wien
      Tel.: +43 (0)1 / 409 56 61 , e-Posta: wien@lit-verlag.at

© Nyugati Hírlevél - 2017