Nyugati Hírlevél

224. szám
2018. január 3.


BÉCSI EGYETEM
Magyar kerekasztal beszélgetések a bécsi egyetemen csütörtökönként este 6 órától

      ROMSICS IGNÁC ELŐADÁSA
      
      2018. január 11 este 6 óra
      Ungarische Geschichte: Ungarn in der Zwischenkriegszeit, Magyarország a két világháború között címmel tart előadást. Romsics Ignác az Eszterházy Károly egyetem, Eger
      
      
      
      BORHI LÁSZLÓ ELŐADÁSA
      Január 18 este 6 óra
      
      Ungarische Geschichte: Imperial or Ideological? Hungary and East Central Europe in the Soviet Empire, 1945–1956
      Birodalmi vagy ideológiai? Magyarország és a Közép Kelet Európa a szovjet birodalomban 1945-1956.
      
      Borhi László (Bloomington Indiana egyetem professzora és a MTA Történettudományi Int. munkatársa.
      
      
      PÓK ATTILA ELŐADÁSA
      Január 25 este 6 óra
      Ungarische Geschichte: Blut und Brot. Die Kádár-Ära und die Wende, 1957–1990 .
      1957-1990 Vér és kenyér A kádár korszak és a rendszerváltozás 1957-1990.
      Pók Attila a MTA Történettudományi Int. munkatársa.
      
      A bécsi egyetem két intézete és a Collegium Hungaricum közös szervezésében
      Helyszín: Campus
      Spitalgasse 2
      Hof.3. Eingang 3,2 1090 Bécs

© Nyugati Hírlevél - 2018