Nyugati Hírlevél

225. szám
2018. február 1.


JÓKAI MÓR

      „Eppur si muove! Mikor Galilei ezt az emlékezes mondást tevé, megdobbantá lábával a földet; éppen csak ezt a kis darabját felejté el megrúgni, ami itt a Kárpátoktól a Dunáig kikerekítve fekszik; az egész föld mozdult, hanem ez az egy darab állva maradt. Körülötte minden oldalon a nálánál boldogabb országok előre, a boldogtalanabban hátrafelé, de valamerre mindnyájan csak haladtak; egyedül Magyarország állt egy helyben, és az volt a virtus, az volt az állambölcsesség, az volt a tudomány, hogy helyéből ki ne mozduljon.” (Jókai: És mégis mozog a Föld)

© Nyugati Hírlevél - 2018