Nyugati Hírlevél

225. szám
2018. február 1.


LEIBNITZ DÍJ SZÉKELYHIDI LÁSZLÓ MATEMATIKUSNAK

      Székelyhidi László elnyerte a német "nemzeti Nobel-díjnak" is nevezett Leibniz-díjat.
      A Gottfried Wilhelm Leibniz-díj létrehozását a Német Kutatási Alap (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) kezdeményezte 1985-ben. A Németország legjelentősebb tudományos elismerései között számon tartott díj rendeltetése, hogy szabadabb kutatási lehetőségeket biztosítson a legkiemelkedőbb tudósoknak, egyúttal motiválja őket fiatal, tehetséges kutatók pályájának előmozdítására. A Lipcsében kutató magyar tudós által elnyert elismeréssel 2,5 millió eurós pénzdíj jár.
      "A kutatási témám a parciális differenciálegyenletek területébe tartozik, ezen belül főleg a rugalmasságtani és a hidrodinamikai egyenletek matematikai elméletéhez. A díj indoklása kiemeli a hidrodinamikában különösen fontos szerepet betöltő Euler-egyenletrendszerrel kapcsolatos munkásságomat: 1949-ben Lars Onsager (aki később kémiai Nobel-díjat kapott) ezzel az egyenletrendszerrel kapcsolatban megfogalmazott egy sejtést, ami központi szerepet tölt be a turbulens folyadékáramlás elméletében. Ezt a sejtést sikerült az elmúlt tíz év során a munkatársaimmal együtt kidolgozott elmélettel tavaly bebizonyítani. A Leibniz-díj hihetetlen mértékű kutatási szabadságot biztosít, így reményeim szerint az otthoni fiatal matematikusok körében is el tudom érni, hogy a parciális differenciálegyenletek kutatása nagyobb népszerűségnek örvendjen, és megfelelő elismerést kapjon” – mondta Székelyhidi László.
http://hvg.hu/tudomany/20180109_rangos_dijat_kapott_a_magyar_matematikus

© Nyugati Hírlevél - 2018