Nyugati Hírlevél

225. szám
2018. február 1.


ELHUNYT VASS LÁSZLÓ
KATOLIKUS PAP

      2018 januárjában elhunyt 53 éves korában Vass László katolikus pap Chicagoban majd Passaic NJ-ben szolgált.
      
       Vas László Nagyváradon született, 1965-ben református családban. Középiskoláit is itt végezte, érettségi után református teológiára felvételi előkészítőre járt, majd 1985-ben katolizált. 1992-ben Tempfli József megyéspüspöke Budapestre küldte tanulni. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Fakultásán szerzett Baccalaureatus fokozatot. Szentelése után első kápláni helye Nagyváradon a Barátok templomában volt. 1998. júliusa és szeptembere között, majd 1998. szeptemberétől 1999. szeptemberéig Hegyközcsatár és Hegyközújlak plébánosa, illetve a Szent László Katolikus Iskola és nagyváradi Máltai Szeretetszolgálat lelkivezetője. 1999. októberében püspöke Rómába küldte a Gregoriana (Gergely) egyetemre a Római Pápai Magyar Intézet lakójaként.
      2000 június végén Francis George chicagói bíboros levelére, nyári kiegészítésre érkezett Chicagoba. Októbertől megyéspüspöke Tempfli József engedélyével itt folytatta tanulmányait. A következő év nyarától a chicagói érsekség „Associate Pastor” kinevezést adott neki. 2003 márciusában a chicagói érsek kinevezte Vas László lelkészt az egyházközség adminisztrátorává. Chicagóban végzett munkájáért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Mustos atya távozása után adminisztrátori rangban átvette a passaic-i Szent István R. K. Magyar Templom vezetését, amelyet haláláig végzett.
Részlet Harmath István írásából

© Nyugati Hírlevél - 2018