Nyugati Hírlevél

228. szám
2018. május 2.


DÖMÖTÖRFFY ZSOLT ELŐADÁSA
CLEVELAND MÚZEUM
ERDŐS PÁL MAGYARORSZÁG MATEMATIKAI NAGYHATALOM

      2018. május 19-én délután 2 órakor
      Dömötörffy Zsolt előadásában Erdős Pál matematikust mutatja be.
      Erdős Pál a 20. század egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb matematikusa volt. A „matematika Mozartja” (könnyed és virtuóz), „napjaink Eulere” (termékeny és sokoldalú), a „tudomány Don Juanja” (akit mindennap más probléma tett boldoggá).
      Publikációinak száma 1500 körül van, ami nagyságrenddel több kortársaiénál. Mintegy 500 társszerzővel dolgozott együtt.
      Talán legjelentősebb eredményét a harmincas évek második felében érte el, amikor Mark Kaccal és Aurel Wintnerrel közösen megalapozták a valószínűségi számelméletet. Turán Pállal az approximációelméletben és a statisztikus csoportelméletben alkottak maradandót.
      
      Az előadással egyidőben nyílik meg: "Hungarian-American contributions to American Business, Science and Mathematics." című kiállítás
      Információ: eva.szabo@sbcglobal.net
      Helyszín: Hungarian Heritage Museum, in The Galleria, Downtown Cleveland,

© Nyugati Hírlevél - 2018