Nyugati Hírlevél

230. szám
2018. augusztus 1.


MIKES KELEMEN TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK
ÚJRA MAGYARORSZÁGON
Kincsek cseréltek gazdát az Országos Széchényi Könyvtárban

      Az ’56-os forradalom napjaiban került Simon Kázmér birtokába Mikes Kelemen Levelek Törökországból című írásának díszes, bőrkötéses kiadása (1895), amelyet az 1950-es évektől a Nemzeti Múzeum őrzött.
      A díszkiadás Rákóczi Ferenc hamvai hazahozatalának állított emléket. A két krími háború között corvinakutatás céljából érkeztek Konstantinápolyba magyar kutatók, akik kezdeményezték a rodostói száműzetésben elhunytak maradványainak hazahozatalát, amelyeket Mikes Kelemen feljegyzései nyomán találtak meg. Mikes maradványait, mivel a raboskodók közül ő maradt legtovább életben, így senki nem maradt, aki feljegyezhette volna sírjának helyét, már nem tudták fellelni.
http://www.oszk.hu/hirek/kincsek-csereltek-gazdat-az-orszagos-szechenyi-konyvtarban

© Nyugati Hírlevél - 2018