Nyugati Hírlevél

230. szám
2018. augusztus 1.


ELHUNYT HARMATH ISTVÁN

      83 éves korában Las Vegasban elhunyt Harmath István a Kanadai Magyarság munkatársa.
      Harmath István Budapesten született 1935. augusztus 20-án. Középiskolai tanulmányait Toldy Ferenc Gimnáziumban fejezte be, majd üvegtechnikusi szakmát tanult
      A forradalomban a Pasaréti téren alakult nemzetőrcsoport tagja lett. A szabadságharc leverése után decemberben lépte át az osztrák határt. Onnan Franciaországba került, majd nyolc hónap után Kanadába ment tovább, ahol 1958-ben feleségül vette Galkó Ilonát.
      A Harmath család 1963-ban már kanadai állampolgárként települt át az Egyesült Államokba, Chicagoba, ahol a családfő üvegtechnikusi állást kapott. Bekapcsolódott a helyi magyarság élénk társadalmi életébe: a Chicagói Magyar Társaság tagja, majd 1969-ben a helyi Szabadságharcos Szövetség titkára lett, és a Republikánus Párt magyar részlegében tevékenykedett. Az 1970-es évek elején, amerikai kollégájával televíziós képcsöveket regeneráló céget –CRT Manufacturing Co. –alapítottak.
      Utána egykori kollégája üvegtechnikai vállalatának eladási részlegét vezette, és 2003-ban, 68 évesen nyugdíjas lett.
      Harmath István újságírással a hetvenes évek közepén kezdett foglalkozni, amikor barátja, ifj. Fekete István átvette a Chicago és Környéke című hetilapot. Eleinte a sportrovatot szerkesztette, majd kulturális témájú cikkeket írt.
      1990-ben a Chicago és Környéke beolvadt a Torontóban szerkesztett Kanadai/ Amerikai Magyarságba, amelynek tulajdonos-főszerkesztője, Vörösváry István megbízta a lap chicagói kapcsolatai ápolásával, és – az üzleti ügyek mellett – heti beszámolókat írt a helyi magyar vallási, társadalmi és politikai életről. A tárcáinak a Chicagói krónika címet adta, ezekből a budapesti Masszi Kiadó 2003-ban hasonló címmel adta ki a könyvét.
      1990-ben Harmath István és br. Both Klára Wimpffen Ivánné közös munkálkodása révén került oltárkép a chicagói magyar Szent István Király katolikus templomba.
      A Chicagoba érkező magyarországi előadók, írók, ösztöndíjasok sűrűn Harmathék vendégei voltak.
      Az 1956-os magyar forradalomról szóló külföldi kiadványok gyűjtője volt, egyedülálló gyűjteménye hazakerült az OSZK tulajdonába, amely még feldolgozatlan állapotban van.
      Harmath István az évek során számos amerikai és magyar kitüntetésben részesült, ezek közül a legfontosabb 2006-os a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje.
Búcsúztatója alább olvasható:
https://issuu.com/nolajuli/docs/hamathi

© Nyugati Hírlevél - 2018