Nyugati Hírlevél

232. szám
2018. szeptember 28.


ELHUNYT SEGESVÁRY VIKTOR

      Segesváry Viktor 1929-ben született Miskolcon.
      A miskolci, kolozsvári és budapesti református gimnáziumokban végezte középiskolai tanulmányait. Budapesten a jogi karról 1949-ben három félév után kizárták, s a budapesti Református Teológiai Akadémián nyert lelkészi oklevelet 1953-ban. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt Magyarország elhagyására kényszerült. Svájcban telepedett le. A genfi egyetemen doktorált politikai tudományokból és református teológiából. Pár évig magánvállalatoknál és a Nemzetközi Vöröskeresztnél dolgozott Genfben. 1971 és 1994 között az Egyesült Nemzetek egyes gazdasági fejlesztési programjainak igazgatója volt.
      Majd, mint konzultáns az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) főtanácsadója lett afrikai és ázsiai országokban. 1994 óta a kutatásnak és írásnak szentelte idejét. 2015-ben hazatért és Budapesten folytatta szellemi munkásságát.
      Hat könyve jelent meg az Egyesült Államokban, három Budapesten, kettő Svájcban, egy Erdélyben. 1994 óta rendszeresen publikált magyarországi és erdélyi folyóiratokban. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör online kiadója, Mikes International, kiadta egész életművét az interneten, huszonkét kötetben.
      Filozófiai meggondolásokra alapozott munkásságának legfontosabb témakörei a következők: a világ civilizációinak egymáshoz való viszonya és elkerülhetetlen dialógusa; a kultúra alapvető fontossága az egyes emberek és közösségek életében; a nyugati világ válsága; a kommunikációs és információs technológiáknak, valamint a globalizációnak a társadalmi élet és politikai rendszerek újra rendeződésében játszott szerepe.
      Publikációi: https://issuu.com/nolajuli/docs/1._list_of_my_publications

© Nyugati Hírlevél - 2018