Nyugati Hírlevél

234. szám
2018. november 30.


BÖRÖCZ ANDRÁS NEW YORK-I SZOBRÁSZMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
MŰCSARNOK
BUDAPEST

      A kiállítást 2018. november 29-én nyította meg ifj. Dr. Botár Olivér, a Salgo Trust for Education kurátora, a University of Manitoba művészettörténész professzora
      Böröcz András ahhoz a nemzedékhez tartozik, amely az 1980-as években kezdte pályáját. Közülük sokan, felismerve a hazai valóság ellentmondásait és feszültségeit, egyidejűleg látták a korszak eseményeinek színét és visszáját, műveikben az ironikus ábrázolásmód mélyén az aktuális helyzet és az emberi létezés különös, egyszerre heroikus és kisszerű vonásait mutatták meg. A groteszk iránti érzékenységük, különös látás- és kifejezésmódjuk váratlan fordulatokat, új, a képzőművészetben szokatlan beszédmódot teremtett
      Böröcz András 1956-ban született, 1977–1982 között a budapesti Képzőművészeti Főiskola festő szakán tanult, 1982–1983-ban ugyanitt elvégezte a mesterképzőt. 1983-ban Derkovits-ösztöndíjat kapott, 1988-ban elnyerte a kanadai Banff Center of Fine Arts ösztöndíját.
      Művészeti fejlődésében nagy szerepet játszott Erdély Miklós, az ő révén ismerkedett meg az alternatív művészeti csoportok (Indigo, Fafej) tevékenységével, az avantgárd művészet gondolkodásmódjával és alkotói módszereivel.
      1985 óta New Yorkban él, itt lett szobrász.
      A nemzetközi és hazai kiállítási életben egyaránt rendszeresen jelen van.
      Miután megismerkedett a nonprofit galériák életével, 2004-ben testvérével létrehozta a budapesti 2B Galériát.
      Mostani kiállításunkon a hazai gyűjteményekből ismert darabok mellett, ezúttal az 1985-től máig terjedő időszak Amerikában készült munkáit mutatjuk be. Ezek segítségével nem csupán a művészt foglalkoztató legfontosabb gondolatkörök rajzolódnak ki előttünk, nem csak formavilágának és anyaghasználatának ötletességét követhetjük, hanem felfedezhetjük azt a jellegzetes gondolkodásmódot is, amely egy mesterember szerénységével és egy avantgárd feltaláló bátorságával fedezi fel és mutatja meg a felszín mögött a dolgok igazi jelentését. Nyitva 2019. január 20-ig.
      Kurátor: Kovalovszky Márta
http://mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok.php?mid=9szetCC7HGlvrGXSmfVImr
[link=http://mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok.php?mid=9szetCC7HGlvrGXSmfVImr]**Itt[/link]

© Nyugati Hírlevél - 2018