Nyugati Hírlevél

238. szám
2019. március 31.


SZLUKOVÉNYI KATALIN
Kétkedők. Irónia, önirónia és humor a huszadik századi zsidó amerikai prózában. Modern Filológiai Füzetek 64. Ráció Kiadó, Budapest, 2017. 299 oldal

      Szlukovényi Katalin költő, műfordító, esszéíró, irodalomtudós egy új generáció friss hangját hozza a filológiába. A Ráció Kiadónál megjelent kötete az angol nyelvű disszertációjára épül, de magyar irodalmi hivatkozásokkal bővítette, így az amerikai irodalomban kevésbé naprakész olvasóknak is kínál ismert fogódzókat.
      A 20. századi zsidó amerikai próza kutatásáról írt, sok szempontból is bravúros filológiai értekezését így zárja a szerző: „…az identitásra reflektáló irónia, azaz az önirónia kutatása talán soha nem volt időszerűbb, mint itt és most, azaz Közép-Kelet-Európában az EU-szkepticizmus és az újjáéledő nemzeti retorikák divatja idején. Az önirónia ugyanis az identitás teljes feladásának vagy harcos bizonygatásának egymást kizáró válaszútjai mellett felkínál egy harmadik alternatívát: identitásunk folyamatos végiggondolásának és újraértelmezésének lehetőségét…”
      
      http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/az-egyetlen-narrativa-ellen-ironia-identitas-amerikai-zsido-proza

© Nyugati Hírlevél - 2019