Nyugati Hírlevél

242. szám
2019. október 1.


BUZSÁKI GYÖRGY AGYDIJAS ÚJ KÖNYVE
THE BRAIN FROM INSIDE OUT

      Van-e megfelelő módszer-e az agy működésének tanulmányozására? Az empirikus hagyományt követve a kutatók az ingerekre gyakorolt neurális reakciókat vizsgálják. Ez a „kívül-be” módszer az agykutatás generációját támogatta, és most szembe kell néznie az okozati összefüggések rejtett feltételezéseivel és olyan elképzelésekkel, amelyek esetleg nem helyesen érvényesek a működő és reagáló rendszerekre.
      
      Buzsáki György azt vizsgálja, hogy miért stagnált az agyi funkció megértésének külső keretrendszere, és rámutat az idegi funkciók megértésének új irányaira. A 2011-es agyi ritmusok sikerére építve Buzsáki professzor az agyat egy előre megmondó eszközként mutatja be, amely a cselekvés és az akció következményeinek vizsgálata révén kölcsönhatásba lép a környezetével. Szerinte az agyunkat kezdetben zagyvaságok töltik meg, amelyek mindegyike értelmezhetetlen, addig, amíg cselekvés-alapú interakciók nem képezik azokat. Azáltal, hogy ezeket az értelmetlen „szavakat” összehangolják a cselekvés kimenetelével, értelmet szereznek.
      A The Brain from Inside Out magyarázat arra, hogy agyunk nem egy információt elnyelő kódoló eszköz, ahogyan azt gyakran ábrázolják, hanem egy vállalkozást kereső felfedező, amely folyamatosan ellenőrzi és kontrollálja a testet a hipotézisek tesztelésére.
      Agyunk nem dolgozza fel az információkat: létrehozza azokat.
      A könyvet az Oxford University Press kiadó adta ki 2019-ben.
      
      Buzsáki György a leggyakrabban idézett idegtudósok 1 %-ba tartozik, az Amerikai Tudományos Akadémia, valamint az AAAS (American Association for the Advancement of Science), az Academia Europea és a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Számos vezető, idegtudományokkal foglalkozó folyóirat, így a Science és a Neuron folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.
      2011-ben az agykutatók „Nobel-díjával”, ún. Agy-díjjal (The Brain Prize) jutalmazták tevékenységét.
      
      Buzsáki kutatási területéről magyarul alább olvashatunk
      https://adminisztracio.pte.hu/diszdoktorok/buzsaki_gyorgy
      
      A megjelent könyv ismertetései angolul alább olvashatók. :
      
      https://issuu.com/home/published/buzsakigyinsideout
      
      Korábbi könyve the Rhythms of the Brain
      
      Buzsáki György a New York Egyetem, az NYU Neuroscience Institute kutató professzora,
      /http://www.med.nyu.edu/buzsakilab
      
      A könyv borítján Andrásfalvy Bertalan szobra látható: https://ludicreator.com/

© Nyugati Hírlevél - 2019