Nyugati Hírlevél

243. szám
2019. november 1.


BOSTON TUDÓSKLUB
KATONA CSABA ÉS ZIMÁNYI GERGELY ELŐADÁSAI

      KATONA CSABA
      
      2019. november 1-jén este 7 órakor
      Katona Csaba történész előadása magyarul a Szent koronáról, "A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában" című film vetítése után.
      
      
      További információ, és regisztráció: https://szentkorona.eventbrite.com
      Az előadóról: https://tti.btk.mta.hu/tagok/userprofile/cskatona.html
      Katona Csaba történész, szakterülete a 19–20. századi magyar társadalom- és művelődéstörténet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakán végzett 1998-ban, ez évtől 2011-ig a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt különféle beosztásokban (levéltáros, osztályvezető, sajtó- és programreferens, főigazgatói titkár), közben felelős szerkesztője volt a Levéltári Szemlének, a Levéltári Közleményeknek, az ArchivNetnek és a Turulnak. 2011 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, 2013-tól emellett a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kommunikációs referense, 2019-től a MIlton Friedman Egyetem Magyar–Zsidó Történeti Intézete közkapcsolati tanácsadója.
      A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztő film a magyarság legfőbb nemzeti ereklyéje, koronázási jelvényeink és királykoronázásaink eddig ismeretlen történeteinek felfedezésére hívja a nézőt. A Bárány testvérek egyedülálló módon mind az öt magyar koronázóvárosba (Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Sopron és Budapest) és nemzeti ereklyénk legfontosabb őrzési helyeire, közel húsz helyszínre kísérték el a szakértőket. A film elsőként mutat be eddig ismeretlen, páratlan értékű nemzeti és koronázási kincseket, úgymint a legkorábbi szent koronás magyar címerrel díszített országzászlót (1618), a legrégebbi Horvátország-zászlót (1647), a magyar királyi udvarmester gyémántokkal ékesített pálcáját az első budai koronázásról (1792), egy elveszettnek hitt koronázási jelvényt (az uralkodó koronázási cipőjét) vagy éppen koronánk legkorábbi hiteles, részletes és színes ábrázolását az 1550-es évek közepéről.
      
      
      ZIMÁNYI GERGELY
      2019. november 8-án este 7 órakor Zimányi Gergely a Davis-i Kalifoniai Egyetem professzorának angol nyelvű előadására kerül Life at the Intersection of Physics, Medicine and Law,
      
      Regisztrálás: https://zimanyigergely.eventbrite.com
      
      Az előadóról:
      http://zimanyi.ucdavis.edu/wp-content/uploads/2013/01/Zimanyi-BioSketch.pdf
      http://zimanyi.ucdavis.edu/

© Nyugati Hírlevél - 2019