Nyugati Hírlevél

243. szám
2019. november 1.


TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY
DIMENSIONISM
New Brunswick
Résztvevők: Duchamp, Delaunay, Kandinsky, Moholy-Nagy, and Taeuber-Arp

      A mostani, harmadik Dimensionism kiállítás Tamkó Sírató Károly és magyarországi eredetei a magyar avant-garde-ban. Téma körül csoportosul. Ezt a kiállítást Botár Olivér és Donna Gustafson együtt rendezték, a Salgo Trust for Education gyűjteményének felhasználásával és anyagi támogatásával.
      
      
      Sirató Károly többnyelven beszélő jogász és író, költő 1905-ben született Újvidéken, majd Budapesten tanult. A harmincas években elutazott Párizsba. Hamarosan fel is tűnt a párizsi kávéházak művészköreiben. Odafigyeltek tudományos alapozottságú elméleteire. Ezekben esztétikai - irodalmi és művészeti - következményeit vonta le annak, hogy Einstein fizikája megváltoztatta a tér és az idő dimenzióinak összefüggését, Bergson filozófiája pedig időélményünket és időszemléletünket. Ő "dimenzionistá"-nak nevezte el ezt a tér-idő-kontinuumban látó művészetszemléletet, amelyben összekapcsolódott a vonalban megnyilvánuló vers és a síkban testet öltött kép. Tudományos színezetű, lendületesen, látomásosan megfogalmazott kiáltványait nevezetes szürrealista költők, absztrakt festők írták alá. A magyar költő Dimenzionista manifesztumot 1936-ban adta ki.
      
      Látható 2020 január 5-ig.
      Zimmerli Art Museum. http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/information/visitors
      
      Voorhees Gallery
      New Brunswick, NJ

© Nyugati Hírlevél - 2019