Nyugati Hírlevél

243. szám
2019. november 1.


JAMES LORD TILTAKOZÓ LEVELE PICASSÓNAK
1956. november 4-re, Magyarország szovjet fegyveres lerohanása alkalmából

      James Lord magyarul megjelent könyvében „Picasso és Dora vallomásos emlékirat” Háttér Kiadó Budapest James Lord kérdőre vonja Picassót, hogy miért nem támogatja a magyar 1956-os forradalmat, miért nem áll ki a szovjetekkel szemben a magyar forradalom letiprása ellen, miért nem tiltakozik, miért hallgat a Francia Kommunista Párt Magyarország fegyveres lerohanása ellen.
      Ezzel a levelével, amelyben felelősségre vonja Picassót Lordnak sikerült kivívnia a párizsi entellektüellek többségének ellenszenvét.
      Többek között Giacometti, a szobrászét is, aki azonban később mégis felkéri a Párizsban élő amerikai írót, hogy megírja az életrajzát, sőt egy utolsó portrét is készített róla.
      A könyvben 264-266 oldal között található Lord bátor levele Picassónak, a Francia Kommunista Párt tagjának.
      Igy kezdődik az 1956. november 9-én Párizsba datált levél
      „Kedves Picassó!
      Korunk művészei között te vagy a leghíresebb...világszerte az életerő és a merészség szinonimája vagy. A művészek a civilizáció őrzői. Ám a kiváltságuk súlyos, ünnepélyes, elkerülhetetlen kötelezettségekkel jár. És éppen e kötelezettség miatt legyen szabad szólnom Hozzád”
      Alább olvasható a teljes levél :
      
      https://issuu.com/nolajuli/docs/picassonak_level_james_lord

© Nyugati Hírlevél - 2019