Nyugati Hírlevél

249. szám
2020. május 1.


BATSÁNY JÁNOS
MI JÓT TETTÉL A HAZÁNAK?

      Mi jót tettél a Hazának?
      S a szegénynek, az árvának,
       Ingyen vett javaidból?
      
      S mit felelsz, ha még azt kérdem,
      Mely szolgálat, milyen érdem,
       Mely nemes cselekedet
      Tett a tisztelet jelére,
      Mely az erkölcs külső bére,
       Érdemessé tégedet?
      
      Az igazság hív barátja
      Pirul, ha mellyeden látja
       A becsület oly jelét,
      Mely a pálcád alatt vérző
      Rabszolgád nemesben érző
       Szívén lelné jobb helyét,
      
      S mely most, már első látásra,
      Kit-kit majd bosszankodásra,
       Majd nevetésre fakaszt;
      Mind tudván, hogy árulkodva,
      Vagy rútul alacsonykodva,
       S csúszva mászva nyerted azt.
      
      Őseid korcs unokája,
      Nevek fényének rozsdája,
       Gyáva, kevély, üres agy!
      Buda-Pest látja s mondhatja,
      Hogy feleid gyalázatja,
       S mások majma, csúfja vagy!
      
      
      1800 körül

© Nyugati Hírlevél - 2020