Nyugati Hírlevél

253. szám
2020. szeptember 1.


GÖMÖRI GYÖRGY
MAGYAR "APOSTOL" ANGLIÁBAN - TANULMÁNYOK ÉS VERSEK BÉKÁSSY FERENCRŐL

      Az 1956-os forradalom óta emigrációban, Angliában élő, de a magyar irodalmi életben is jelenlévő író, költő esszégyűjteménye az 1915-ben elesett Békássy Ferenc angol-magyar poétáról szóló írásait tartalmazza.
      Az író ismertetése a könyvéről.
      “Első írásom Békássy Ferencről 1979 szeptember 15-én látott napvilágot a Magyar Nemzetben. Előttem már Gál István foglalkozott több ízben ezzel a különleges tehetségű fiatal költővel, akinek életéről és cambridge-i emléktáblájáról említést tett angliai látogatása során Vas István is újabb hírt adott a müncheni Új látóhatárban nem sokkal később, 1961-ben, az emigráns Cs.Szabó László. Én már kilenc éve tanítottam Cambridge-ben, amikor a King­s College archívumában kezembe kerültek Békássynak John Maynard Keyneshez írt okos és mulatságos levelei, amiket aztán 1980-ban a New Hungarian Quarterly-ben tettem közzé. Az alábbi gyűjteménybe 1979-es írásomat és pár kisebb hozzászólásomat más kutatók publikációihoz nem vettem bele, de sokfelé publikált tanulmányaim mellett az elmúlt 40 évben Békássy-témákra írt verseimet igen, mivel ezek főleg Békássy Ferenc jellemének és leveleinek továbbgondolásából születtek. Átfedések és ismétlések az egyes tanulmányok között elkerülhetetlenek. “
      
      A könyvet kiadta a Savaria University Press 2020, ISBN 9786155753459, megrendelhető
      a ProsperoD magyar webáruháznál
      A https://www.prosperod.hu/katalogus/konyvkiadoknak.html
      
      
      Skyscrapers Publications kiadásában "The Alien in the Chapel", Békássy Ferenc angolul írt verseinek és leveleinek gyűjteményét Gömöri György és felesége Gömöri Mari szerkesztették, amely 2016-ban jelent meg.
      https://bookshop.theguardian.com/catalog/product/view/id/390121/
      
      Békási Békássy Ferenc ősi nemesi család sarjaként 1893. április 7-én született a Vas vármegyei Kis-Sennyén, a mai Zsennyén. Apja Békássy István főispán, anyja Bezerédy Emma. A haladó gondolkodású, nagy műveltségű szülők közül minden jel szerint az édesanya irányította az ifjú Békássy és testvérei szellemi fejlődését. A több nyelven is olvasó, angolul fordító Békássyné angliai iskolákba küldte a gyerekeiket. Békássy Ferenc középiskolai tanulmányait 1905-től végezte a dél-angliai Bedales Schoolban, majd 1911-től a Cambridge Egyetemen a King’s College történettudomány szakos hallgatója lett.
      Az angolul és magyarul egyaránt verselő, műfordítóként és tanulmányíróként is megmutatkozó fiatalember tagja volt a Cambridge Egyetem legkiválóbb diákjait tömörítő zártkörű irodalmi klubnak, az Apostolok Társaságának, ahol olyan – később híressé vált – gondolkodókkal állt kapcsolatban, mint Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein filozófusok, Virginia és Leonard Woolf, a korszak angol irodalmának kiemelkedő alakjai, vagy John Maynard Keynes közgazdász. Utóbbihoz, a Világbank majdani alapítójához Békássyt szoros barátság fűzte. Rendszeres vendég volt Keynes szellemi gócpontként működő londoni lakásán, ahol a meghívottak saját műveikből tartottak felolvasást. „A magyar költő [...] nemcsak egyenrangú, hanem kedvelt és ünnepelt tagja lett az összejöveteleknek” – írja Éder Zoltán.
      Ilyen ígéretes pályakezdés közepette érte az ifjút a világháború kitörésének híre. Hazája iránti elkötelezettségből Békássy önkéntes huszárnak állt a pápai 7. honvéd huszárezredbe. A galíciai frontra vezényelték, 1915-ben Bukovinában, Dobronucnál, huszonkét éves korában hősi halált halt. A zsennyei családi sírkertben nyugszik.
      
      
      Gömöri György korábbi Magyarországon megjelent könyvei:
      Az Ajtó monológja, Rózsa lovaglás, Lapszéli jegyzetek Londonból
      
      Legutóbbi ÉS beli cikke:
      
      https://www.es.hu/cikk/2020-08-07/gomori-gyorgy-marton-laszlo/kik-1956-orokosei.html

© Nyugati Hírlevél - 2020