Nyugati Hírlevél

255. szám
2020. november 1.


MÜLLER MIKLÓS 90 ÉVES

      Müller Miklós biológus, tudománytörténész(1930), a Rockefeller Egyetem emeritus professzora.
      1955-ben végzett a Budapesti Orvostudományi, mai nevén Semmelweis Egyetemen. Ugyanott kezdte pályáját, a Szövettani és Fejlődéstani Intézetben. Kutatásaiban elsősorban a sejten belüli metabolizmus mechanizmusát vizsgálta. Akkori és későbbi eredményeinek nemzetközi visszhangját amerikai, francia, német és magyar elismerései jelzik. Publikációinak köszönhetően Christian de Duve (1917‒2013) sejtkutató és biokémikus meghívására pályáját 1964-től a Rockefeller Egyetemen folytatta. De Duve 1974-ben, a Nobel-díj átvétele alkalmával tartott Sejtbéli felfedezéseink centrifugával című előadásában több helyen is megemlíti Müller Miklós munkáit, és legalább hét dolgozatára utal. Azzal, hogy Müller Miklós társszerző volt, nem fejeznénk ki valóságos szerepét ezekben a kutatásokban. De Duve elmondta, hogy Müller Miklós vezetésével egész sor vizsgálat történt New Yorkban, amelyek nyilvánvalóan részét képezték a Nobel-díjas előadás anyagának. Idővel Müller Miklós saját laboratóriumot szervezett, és vezette a Parazitológiai Biokémiai Laboratóriumot. A Rockefeller Egyetem professzoraként vonult nyugalomba, de munkáját nem hagyta abba. Egy ideig folytatta a biokémiai kutatásokat, majd egyre inkább teret nyert tudománytörténeti érdeklődése. Rendhagyó pályát futott be, ha csak arra gondolunk, hogy New Yorkban kutatja, mégpedig nemzetközi elismeréssel, a szovjet biológia tragédiáját és a sztálini–liszenkói tudományellenes és sarlatán irányvonal erőszakos alkalmazását a szovjet érdekszférába tartozó országokban, elsősorban Magyarországon. A rendhagyó biológussorsokkal foglalkozó előadóülés szinte valamennyi résztvevője elismerően nyilatkozott arról, milyen segítséget jelentett munkájukhoz Müller Miklós bátorító támogatása.
      
      Az fenti elismerő bevezetést Hargittai István írta az alkalomból, hogy
      A Magyar Tudomány archívum 2020 . szeptemberi számában megjelent a rendhagyó biológus sorsokkal foglalkozó 2019-es előadóűlés.
      
      Alább olvasható Müller Miklós Elek Gáborral közösen készített izgalmas előadása “Bauer Ervin: A halálos ítélettől az emlékmű leleplezéséig”
      https://mersz.hu/hivatkozas/matud202009_f45903#matud202009_f45903

© Nyugati Hírlevél - 2020