Nyugati Hírlevél

263. szám
2021. július 1.


MAGYAR KUBIZMUS

      A párizsi Magyar Kulturális Intézetben nemrégiben nyílt meg a Wanted/Lost & Found. Az elveszett és megtalált magyar kubizmus című kiállítás, ami 11 magyar művésztől – a– 44, már fellelt festményt, szobrot és rajzot, s emellett további 50, még lappangó műről készült fotót, illetve létezésük egyéb „tárgyi bizonyítékait” mutatja be, bízva abban, hogy jó néhányuk hollétére fény derülhet a tárlat eredményeként.
      
      
      Az 1910-es évek elején Párizsban valóságos magyar kubista diaszpóra jött létre; az akkor rendkívül népszerűnek számító avantgárd irányzat számos, akkortájt ott élő magyar művészre is nagy hatással volt. Többségük 1912-től az Académie La Palette kubista centrum körül csoportosult. A magyar művészek tökéletesen beilleszkedtek a francia kubista mozgalomba. Ismeretségi körük gyakran túlmutatott a kubista festőkön és szobrászokon: kapcsolatban álltak írókkal, költőkkel, teoretikusokkal és a kulturális élet más szereplőivel, például galériatulajdonosokkal és műgyűjtőkkel. Nemcsak Párizsban de Berlinben sőt Amerikában is kiállítottak magyar kubisták, de ennek az időszaknak hirtelen véget vetett az első világháború, a magyaroknak, mint ellenséges állam polgárainak menekülniük kellett Franciaországból, hártahagyva ezernyi értékes műveiket.
      A kiállítás augusztus 14-ig látható
      Beszélgetés Barki Gergely művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával
      https://tinyurl.com/pvf362bw

© Nyugati Hírlevél - 2021