Nyugati Hírlevél

98. szám
2007. április 1.


AMERIKAI MAGYAR ALAPÍTVÁNY
BÓLYAI ELŐADÁS-SOROZAT

      2007. április 13-án este 7:30-kor Rajec Molnár Elizabeth tart előadást ”Molnár Ferenc világa képekben” címmel a az Amerikai Magyar Alapítvány épületében.
      300 Somerset Street, New Brunswick, NJ..
      Rajec Molnár Elizabeth professzor Pozsonyban született. 1947-ben családjával együtt áttelepítették Budapestre. Pályáját az Idegen Nyelvek Főiskoláján kezdte, majd a Kulturális Kapcsolatok Intézetének szlovák, magyar, német tolmácsa és fordítója volt. Később kulturális vezetőként a Csehszlovák Kultúra Központjában dolgozott, ahol koncerteket, irodalmi estéket, és kiállításokat rendezett. 1957 óta New Yorkban él. Tanulmányait a Columbia és a Rutgers Egyetemen folytatta, doktorátusát német irodalomból a City University of New York­s Graduate School-ban szerezte. 33 éven át a City College of New York professzora és egyetemi könyvtárosa volt. Jelenleg is PEN tag, továbbá az Amerikai Kafka Társulat és a Fészek Klub igazgatósági tagja. Mint Fulbright professzor Magyarországon Molnár Ferencről végzett kutatómunkát.
      Munkássága Molnár és Kafka mellett az irodalmi onomasztikára /névtan, a szótannak a tulajdonnevekkel foglalkozó ága/ irányult. Több tudományos könyv és cikk szerzője.
      Maga az előadó így ír az előadásról: Előadásom célja nem a mindenki által jól ismert Molnár Ferenc művek ismertetése. Azt hiszem mindenki olvasta A Pál utcai fiúkat vagy a Liliomot, tehát ezeknek a műveknek, csakúgy mint Molnár más ismertebb műveinek analizálása felesleges lenne. Szeretnék inkább az író kevésbé ismert, de nagyon sokoldalú és gazdag munkásságára kitérni. Leginkább azonban Molnár Ferencet, az embert szeretném bemutatni, még akkor is ha előadásom nem mindig a legkedvezőbb megvilágításban tükrözi vissza a tipikus és elterjedt Molnár képet. Molnár valóban nagyon tehetséges magyar író volt, akinek műveit sok nyelvre lefordították, és darabjait a világ legfontosabb színházai tűzték műsorukra. Azonban Molnár emberi, főleg női és baráti kapcsolatai nem voltak mindig problémamentesek. Az előadásom ezt a sokoldalú világot próbálja meg az illusztrációkon keresztül bemutatni.

© Nyugati Hírlevél - 2007