független elektronikus újság

archívum

Szerkesztő: Bika Julianna
E-mail: bikajuli@comcast.net

243. szám
2019. november 1.


Vers

NAGY GÁSPÁR
ŐSZI KERTEK

      Mennyi élet
      s mennyi napfény
      valahai
      zöld reménység
      hull alá a
      levelekkel
      város széli
      őszi kertek
      hogy pipálnak
      füstölögnek
      önmagukban
      önmaguknak
      bodorítják
      fönn a füstöt
      mint ezüstöt
      égnek adják
      leveleik
      ezeregyszer
      föláldozzák
      füst bebújik
      elmenekül
      ködök alá
      ne lássa itt
      ha erre jár
      hószakállú
      vén november
cikk küldése | nyomtatási verzió

Amerikai Egyesült Államok

BOSTON TUDÓSKLUB
KATONA CSABA ÉS ZIMÁNYI GERGELY ELŐADÁSAI

      KATONA CSABA
      
      2019. november 1-jén este 7 órakor
      Katona Csaba történész előadása magyarul a Szent koronáról, "A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában" című film vetítése után.
      
      
      További információ, és regisztráció: https://szentkorona.eventbrite.com
      Az előadóról: https://tti.btk.mta.hu/tagok/userprofile/cskatona.html
      Katona Csaba történész, szakterülete a 19–20. századi magyar társadalom- és művelődéstörténet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakán végzett 1998-ban, ez évtől 2011-ig a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt különféle beosztásokban (levéltáros, osztályvezető, sajtó- és programreferens, főigazgatói titkár), közben felelős szerkesztője volt a Levéltári Szemlének, a Levéltári Közleményeknek, az ArchivNetnek és a Turulnak. 2011 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, 2013-tól emellett a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kommunikációs referense, 2019-től a MIlton Friedman Egyetem Magyar–Zsidó Történeti Intézete közkapcsolati tanácsadója.
      A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztő film a magyarság legfőbb nemzeti ereklyéje, koronázási jelvényeink és királykoronázásaink eddig ismeretlen történeteinek felfedezésére hívja a nézőt. A Bárány testvérek egyedülálló módon mind az öt magyar koronázóvárosba (Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Sopron és Budapest) és nemzeti ereklyénk legfontosabb őrzési helyeire, közel húsz helyszínre kísérték el a szakértőket. A film elsőként mutat be eddig ismeretlen, páratlan értékű nemzeti és koronázási kincseket, úgymint a legkorábbi szent koronás magyar címerrel díszített országzászlót (1618), a legrégebbi Horvátország-zászlót (1647), a magyar királyi udvarmester gyémántokkal ékesített pálcáját az első budai koronázásról (1792), egy elveszettnek hitt koronázási jelvényt (az uralkodó koronázási cipőjét) vagy éppen koronánk legkorábbi hiteles, részletes és színes ábrázolását az 1550-es évek közepéről.
      
      
      ZIMÁNYI GERGELY
      2019. november 8-án este 7 órakor Zimányi Gergely a Davis-i Kalifoniai Egyetem professzorának angol nyelvű előadására kerül Life at the Intersection of Physics, Medicine and Law,
      
      Regisztrálás: https://zimanyigergely.eventbrite.com
      
      Az előadóról:
      http://zimanyi.ucdavis.edu/wp-content/uploads/2013/01/Zimanyi-BioSketch.pdf
      http://zimanyi.ucdavis.edu/
cikk küldése | nyomtatási verzió

KONCERT
FÜLEP MÁRK ÉS SCHEIBER HELGA

      A Nyugat Oldali Magyar Evangélikus Templom szervezésében magyar zenei koncertet tartanak pénteken , 2019. november 1-jén este 6 órakor,
      From Hungarian Folk Melodies to Classical Masterpieces címmel.
      Fülep Márk fuvolaművész és Scheiber Helga zongoraművész fellépésével
      Hubay, Liszt, Bartók, Kodály, Végvári és Eötvös művek hangzanak el.
      
      20300 Hilliard Blvd.
      Rocky River, OH. 44116
      https://www.evangelikus.hu/80-eves-cleveland
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW YORK TUDÓSTÁRSASÁG
2019. november 5-én este 7 órakor.

      Sustainable development challenges and opportunities with a special focus on the World’s hydrosystem” témában két hidrológus kutató tart előadást a New York-i Főkonzulátus és a New Yorki Tudóstársaság New York Hungarian Scientific Society szervezésében.
      Közös témájuk címe: Greywater and green landscape - the 21st century technologies used to monitor the world­s hydrosystem
      Előadók: Charles J. Vörösmarty PhD a City College of New York professzora hidrológus és Balázs Fekete PhD City University of New York tanára és az Advanced Science Research center kutatója.
      Helyszín: Consulate General of Hungary
      223 E 52nd St. New York, NY 10022
      
      
      Regisztrálás:
      https://www.eventbrite.com/e/sustainable-development-challenges-and-opportunities-worlds-hydrosystem-tickets-79107505679?ref=enivtefor001&invite=MTgxNDAwMTcvYmlrYWp1bGlAY29tY2FzdC5uZXQvMA%3D%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventpage
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW YORK-I MŰVÉSZETI AKADÉMIA
GRESH JUDIT
OPEN HOUSE

      New York-i Művészeti Akadémia meghivóján a magyar diák Gresh Judit Ágy című képe szerepel.
      Open House. 2019. November 9-én.
      111 Franklin Street, NYC
      Nyaa.edu
      
      Meghívó: https://issuu.com/home/drafts/deiikml7n0q/file
cikk küldése | nyomtatási verzió

New York
AUDUBON ARTISTS KIÁLLÍTÁS
VARGA VILLŐ

      Audubon Artists évi kiállításának magyar résztvevője Varga Villő akvarellekkel szerepel az október 29 és November 10 között látogatható csoportos kiállításon.
      Munkanapokon 1-6, hétvégeken 1-5óra között . Belépés ingyenes
      
      
      A cím: Salmagundi Club, 47 Fifth Avenue Manhattan ( Greenwich Village, 11-12 utcák között )
      
      Ingyenesen látogatható.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR ELŐADÓK MAGYAR TÉMÁK
GAINESVILLE UF
UNIVERSITY OF FLORIDA

      SONNEVEND JÚLIA
      2019. november 4-én du. 5 órakor
      The Fall of the Berlin Wall: The Making (and Unmaking?) of a Global Iconic Event címmel tart előadást
      Helyszín: Dauer 215
      
      Sonnevend Júlia a New Yorki-I New School tanára. 2016-ban jelent meg könyve Stories Without Borders: The Berlin Wall and the Making of a Global Iconic Event.
      https://hu.wikipedia.org/wiki/Sonnevend_J%C3%BAlia
      https://ces.ufl.edu/event/the-fall-of-the-berlin-wall-the-making-and-unmaking-of-a-global-iconic-event/
      
      
      2019. november 5-én 1 órakor
      Nacionalizmus és földreform Erdélyben a két világháború között. Előadó Bogdan Dumitru
      https://ufl.us11.list-manage.com/track/click?u=09a507c471ffb9d6b4ac1b3f1&id=78ce895c36&e=1ad4623f9e
      Helyszín: 3310 Turlington
      
      
      
      HEGEDŰS ISTVÁN
      
      2019. november 8. délután 2. órakor
      1989: Reminisces from Central Europe
      Dirk Philipsen, Duke University, és Hegedűs István , Corvinus University of Budapest. (CEU)
      Hegedűs István a Magyarországi Európa Társaság elnöke
      https://www.europesociety.hu/en/root/tagok/hegedus-istvan
      
      
      
      Vitavezető: Alice Freifeld, UF
      
      https://ces.ufl.edu/event/1989-reminisces-from-central-europe/
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR HÁZ NEW YORK PROGRAMJAI

      The FRAGILE BRUTALISM OF MARCEL BREUER
      100 ÉVES A BAUHAUS
      Kiállítás a New York-i Magyar Házban 2019. november 8-ig.
      Keddtől szombatig 1-7óra között, vasárnap 10 és 7 óra között látogatható.
      
      
      
      
      IV MAGYAR ÖRÖKSÉG FESZTIVÁL NEW YORK
      2019. november 8-9.
      http://www.hungarianhouse.org/en/
      
      213 East 82. utca New York, NY 10028
      
      
      
      
      RECONNECT HUNGARY
      JÓTÉKONYSÁGI VACSORA- FILMRAISER

      2019. november 22-én este 6 óra 30-tól.
      info@reconnecthungary.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY
DIMENSIONISM
New Brunswick
Résztvevők: Duchamp, Delaunay, Kandinsky, Moholy-Nagy, and Taeuber-Arp

      A mostani, harmadik Dimensionism kiállítás Tamkó Sírató Károly és magyarországi eredetei a magyar avant-garde-ban. Téma körül csoportosul. Ezt a kiállítást Botár Olivér és Donna Gustafson együtt rendezték, a Salgo Trust for Education gyűjteményének felhasználásával és anyagi támogatásával.
      
      
      Sirató Károly többnyelven beszélő jogász és író, költő 1905-ben született Újvidéken, majd Budapesten tanult. A harmincas években elutazott Párizsba. Hamarosan fel is tűnt a párizsi kávéházak művészköreiben. Odafigyeltek tudományos alapozottságú elméleteire. Ezekben esztétikai - irodalmi és művészeti - következményeit vonta le annak, hogy Einstein fizikája megváltoztatta a tér és az idő dimenzióinak összefüggését, Bergson filozófiája pedig időélményünket és időszemléletünket. Ő "dimenzionistá"-nak nevezte el ezt a tér-idő-kontinuumban látó művészetszemléletet, amelyben összekapcsolódott a vonalban megnyilvánuló vers és a síkban testet öltött kép. Tudományos színezetű, lendületesen, látomásosan megfogalmazott kiáltványait nevezetes szürrealista költők, absztrakt festők írták alá. A magyar költő Dimenzionista manifesztumot 1936-ban adta ki.
      
      Látható 2020 január 5-ig.
      Zimmerli Art Museum. http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/information/visitors
      
      Voorhees Gallery
      New Brunswick, NJ
cikk küldése | nyomtatási verzió

TÓTH PÉTER KONCERTEK KALIFORNIÁBAN

      November 3 - vasárnap délután 4 - Santa Cruz (Peace United Church, 900 High Street, Santa Cruz) - http://distinguishedartists.org
      November 5 - kedd 12:30 - San Francisco (Old St. Mary’s Cathedral, 660 California Street, SF) - noontimeconcerts.org
      November 8 - péntek 8:30 - Redwood City Angelicas Dinner Club (863 Main Street, Redwood Cit)y - https://angelicaswm.tunestub.com
      November 10 - vasárnap délután 4 - Oakland (Piedmont Piano Company - 1728 San Pablo Avenue, Oakland) - piedmontpiano.com
      
      Két házi koncertet is terveznek Berkeleyben (november 7.) és a Peninsulán (november 9.)
      További információ: Jóna Anna : (matraimusic@comcast.net) 650.369.4007.
cikk küldése | nyomtatási verzió

HUNGARIAN SV
MAGYAR SILICON VALLEY TUDÓSTÁRSASÁG

      2019. november 12 este 6. órakor kezdődik „ VC trends in Silicon Valley from Blitzscaling to profit” című előadásra kerül sor. A Hungarian SV és a San Francisco alkonzulátus valamint a CEconnection szervezésében.
      A panel résztvevői Manish Kothari Ph.D., Masahiro Suzuki és Doncsev András alkonzul
      vitavezető Szabó Csaba.
      Helyszín: 301 Ravenswood Avenue, Menlo Park, CA 94025Jelentkezés:: https://vcpanelhungariansv.eventbrite.com/
cikk küldése | nyomtatási verzió

JUGOSZLÁV FILMSOROZAT

      Kovács István a San Francisco State University School of Cinema professzora a 2019-es tanév első félévében tovább folytatja a kelet-európai filmek Cinema 307 sorozatát , a második világháború után készült jugoszláv filmek bemutatásával.
      A filmek minden héten december 11-ig szerda esténként félhétkor kezdődnek és a filmek után érdeklődők is látogathatják ingyenesen.
      Coppola terem Fine Arts 101, 1600 Holloway Avenue
      San Francisco, CA 94132
      
      November 6. -Emir Kusturica, TIME OF THE GYPSIES, 1988
      Cigányok ideje Cannes aranypálma díjas a legjobb rendezésért
      
      https://www.youtube.com/watch?v=ojUS6XKloZg
      
      November 13. -Emir Kusturica, UNDERGROUND, 1995
      Cannes aranypálma díjas a legjobb rendezésért
      https://www.youtube.com/watch?v=zU1rWoc3mTY
      
      
      
      November 20. -A jugoszláv polgárháború dokumentumfilmjei
      Információ:
      http://cinema.sfsu.edu/people/faculty/steven-kovacs
cikk küldése | nyomtatási verzió

ASEEES KONFERENCIA
SZLÁV ÉS KELET-EURÓPAI TÖRTÉNÉSZ SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA
2019. november 22-26. San Francisco , CA

      A 4000 fős részvételű ASEEES konferencia a világ legjelentősebb szlavisztikai és közép-kelet-európai történész konferenciája.
      Association for Slavic, East European, and Eurasian Societies évi találkozón számos magyar vonatkozású előadásra kerül sor. Több magyar, ill. magyar származású vagy magyar témában előadó történész vesz részt a konferencián:
      Magyar szekció Hungarian Studies Association, HSA
      
      
      Magyar témájú előadások és résztvevők:
      
      Matthew Steinberg (George Mason Univ)
      Egry Gábor Politikatörténeti Intézet
      Pető Andrea, Nagy Kristóf, Kelemen Ágnes Katalin (CEU)
      Stefano Bottoni ,Békés Csaba és Romsics Gergely (MTA),
      Steven Jobbitt, (Lakehead Univ)
      Mizsei Kálmán István, Bodó Béla, Farkas Ádám és Scheiber Tamás, Zima Richárd és Katalin Lynn Kadar (ELTE)
      Klimó Árpád(Catholic Univ), Fábián Katalin, Cseh-Varga Katalin(University of Vienna)
      Szapor Judit (McGill)
      Kurimay Anita (Bryn Mawr)
      
      A könyvsátrakban magyar résztvevők: CEU Press
      Helyszín: MARRIOTT MARQUIS 788 Mission Street San Francisco, CA 94103
      Honlap: Aseees.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

MICHAEL GOLDBERG ELŐADÁSA
Múzeumi előadások sorozat Cleveland

      2019. november 9. délután 2 órakor Michael Goldberg a Case Western Reserve University associate professzora tart előadást -" Hungarian-American Business-Education Relations" címmel.
      
      Helyszín: Hungarian Heritage Museum, in The Galleria, Downtown Cleveland,
cikk küldése | nyomtatási verzió

BLOOMINGTON
KÓS ANDRÁS ELŐADÁSAI
INDIANA UNIVERSITY

      Kós András nagykövet 2019. november 11-én EU and NATO: A Strategic Partnership or Competition?" a következő nap november 12-én 11 óra 30-kor "Whither EU: Visegrad 4 (V4) Perspective" címmel tart előadást a Central Eurasian Studies szervezésében.
      
      Helyszín: Global and International Studies Building IU Bloomington kampuszon.
      
      November 11-i meghívó: https://iu.app.box.com/s/82ult0pubz67q5ggmas7w8srlyvvw433
      November 12-imeghívó: https://iu.app.box.com/s/28oeu826c5mb9ha17pgnl0k1ig01m432
cikk küldése | nyomtatási verzió

THOSE WHO REMAINED
AKIK MARADTAK
BOSTON JEWISH FILMFESZTIVÁL

      Az idei legjobb külföldi film Oscar-díjra benevezett magyar alkotás érkezik a Boston Jewish Filmfestival-ra novemberben, Those who remained címmel.
      
      
      Tóth Barnabás filmjének vetítésére kétszer kerül sor
      
      
      
      November 9. este 8.45 Museum of Fine Arts Remis Auditórium
      465 Huntington Ave, Boston, MA 02115 Boston
      November 10. este 6.30-kor West Newton Cinema, 1296 Washington Street, MA 02465
      https://www.bostonjfilm.org
      
      
      A vetítést követően Tóth Barnabással, a film rendezőjével is lesz egy beszélgetés:
      Jegyrendelés:
      http://prod1.agileticketing.net/websales/pages/info.aspx?evtinfo=231242~3a1dbf00-5ad7-4f53-af12-28ba7bfe20f4&epguid=4a5f5d1e-ded0-49df-beae-5f2dfbca6e40&
cikk küldése | nyomtatási verzió

KÖNYVKLUB BOSTON
FÉRFIIDŐK LÁNYREGÉNYE

      2019. november 16-án szombaton tartják a következő könyvklubot
      
      Várkonyi F. Zsuzsa könyvéből készült az Akik maradtak című film. készült, melyet a bostoni Jewish filmfesztivál keretében mutatnak be
      
      https://www.libri.hu/konyv/ferfiidok-lanyregenye-4.html
      
      https://moly.hu/konyvek/f-varkonyi-zsuzsa-ferfiidok-lanyregenye
      
      Információ: Gellért Éva: gellertevon@gmail.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

GARDONY LÁSZLÓ CD BEMUTATÓ

      A Berklee zongoratanszéke professzorának Gardony Lászlónak új szóló zongora albuma jelenik meg, ennek bemutatójára
      2019. november 14-én este 7.30-kor a Regatta bárban kerül sor.
      A CD neve: “La Marseillaise” új szóló zongora album
      a Sunnyside Records kiadásában
      The Charles Hotel 1 Bennet Street, Cambridge, MA 02318
      www.Regattabarjazz.com
      (617)395-7757
      
      Részletek
      
      https://issuu.com/nolajuli/docs/gardonyl
      
      Előzetes a CD -ből:
      https://youtu.be/HkoPTtXmiNA
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR HÁZ PROGRAMJAI WASHINGTON DC

      KATONA CSABA ELŐADÁSA
      Katona Csaba történész "A XIX. századi Magyarország nemzetiségi viszonyai" című előadására 2019. november 13, szerda este 6:30 – kor kerül sor
      
      Honlap
      https://squareup.com/store/american-hungarian-heritage-house-inc/item/katona-csaba-a-xix-szazadi-magyarorszag-nemzetisegi-viszonyai
      
      
      BAJDÁZÓ KONCERT
      
      2019. november 9. este 6:30
      
      https://bajdz.bandcamp.com/
      https://www.youtube.com/watch?v=lSGuyg1zHts
      
      PETRÁS MÁRIA KONCERT
      2019. november 15.-én este 7 órakor. Kísér a Somoska band és moldvai csángó táncosok lépnek fel.
      
      
      Marymount University, Reinsch auditórium
      2807 N Glebe Rd
      Arlington, VA 22207
cikk küldése | nyomtatási verzió

KITÜNTETÉS
ALEX & ROYANNE KROPOG, RÉVÉSZ KINGA

      A magyar köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette
      Alex Kropogot és feleségét Rayanne Kropogot a Lousiana állambeli Árpádhoni Magyar Múzeum megteremtésében vállalt szerepükért és a Révész Kingát a Magyar Klub Washington elnökét áldozatos önzetlen közösségi munkájáért.
      Képek a Nagykövetség október 23-i ünnepségéről, melyen a kitüntetéseket adták át:
      
      https://dailynewshungary.com/1956-uprising-commemorated-in-washington/
cikk küldése | nyomtatási verzió

TAR FERENC ELŐADÁSA
A Washingtoni Magyar Klub

      2019, november 16. du. 4 órakor Fürdővilág Magyarországon –
      Magyarország fürdői egykor és most magyar nyelvű előadásra kerül sor Dorn Georgette otthonában
      
      TAR FERENC 1955-ben született Miskolcon a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem földrajz szakán végzett. Fő művei:
      Adalékok Keszthely történetéhez 1-3. (1987, 1988, 1996.), Hévíz anno (1994)
      Lincoln magyar tábornoka (1998), Keszthely története III. (2000), Napnyugati magyarok (2000)
      A Reischl-család és Keszthely (2003) , A szabadságszerető ember (szerk. Gyarmati Györggyel, 2003), Az elesetteknek az élők...(szerk., 2006)
      Keszthely Európában (2006), Hévíz Európában (2012)
      Asbóth Sándor az utókor emlékezetében (2012), A Festetics család kultúrapártoló tevékenysége
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR TÁRSASÁG
59. MAGYAR KONGRESSZUS
2019. november 29-30. Cleveland

      Az évi témájuk foglalkozik a trianoni béke kihatásaival foglalkozik, miközben a nemzeti összetartozás fontosságát kívánják hangsúlyozni.
      Meghívott vendég előadók
      
      Szentesi Zöldi László a Demokrata főmunkatársa és a vadhajtasok.hu blog munkatársa.
      Budapesti Operettszínház előadóművészei: Gubik Petra és Kocsis Dénes
      A Vándordal c. dalt adják elő alább:
      https://www.youtube.com/watch?v=qXjxaNzotuA
      Részlet a Budapesti Operettszínház, Lázár Ervin - Szegény Dzsoni és Árnika c. történetének zenés, színpadi változatából.
      
      
      November 30-án Magyar Bál
      Hilton Garden Inn Downtown
      1100 Carnegie Avenue
      Cleveland, OH 44115
      
      
      Részletes program:https://issuu.com/nolajuli/docs/magyar_kongresszus_ulesekrol_es_az_eloadokrol_2019
      Weboldal www.HungarianAssociation.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

Ausztria

KONCERT
BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR ÉS SCHIFF ANDRÁS
2019. november 25. – Bécs – Musikverein

      Az évek óta futó Dvořák–Beethoven-sorozatának legújabb koncertjét viszi európai turnéra a Budapesti Fesztiválzenekar. A Londonban élő magyar zongorista legenda, Schiff András Beethoven-zongoraversenyt játszik, a zenekart Fischer Iván vezényli.
      
      Program:
      ANTONÍN DVOŘÁK és LUDWIG VAN BEETHOVEN
      https://www.musikverein.at/en/concert/eventid/39728
cikk küldése | nyomtatási verzió

Magyarország

KIÁLLÍTÁS
AU REVOIR!
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MŰZEUM

      A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum 2019. októberben nyitotta meg Au Revoir! Magyar származású fotográfusok Franciaországban című nemzetközi fotókiállítását.
      
      Az eddig még soha nem szerepeltetett képeket is szép számmal felsorakoztató, kizárólag vintage kópiákból (az alkotók által készített korabeli nyomatokból) álló, többnyire francia magán- és közgyűjteményekből érkező válogatást most először láthatja a budapesti közönség.
      
      Magyarországon nem jelent még meg olyan nagyszabású, 100 évnyi időszakot átfogó, a jelenig ívelő fotótárlat, mely ilyen széles körű válogatását adja franciaországi magyar fotográfusok műveinek: 30 nagynevű, Magyarországon is népszerű alkotó (pl. André Kertész, Brassaï, Robert Capa, Lucien Hervé), valamint a hazai közönség előtt még kevéssé ismert, magyar származású művész (pl. Rogi André, Ergy Landau, Ervin Marton, Emeric Feher, André Steiner stb.) munkáinak, akik az 1920-as évektől napjainkig Franciaországban működtek, illetve működnek ma is.
      
      A kiállítás 2020. január 5-ig a BTM Vármúzeum nyitvatartási idejében látogatható.
      
      
      http://www.btm.hu/hu/events/details/103-Au_Revoir
cikk küldése | nyomtatási verzió

KIÁLLÍTÁS
VASARELY MÚZEUM
KÓD ÉS ALGORITMUS – HOMMAGE Á VERA MOLNAR
Budapest 2019. október. 10. – 2020. január 19. A kiállítást a 95 éves Vera Molnarnak ajánlják.

      Vera Molnar a számitógépes grafika előfutára volt, már 1959-ben matematikai algoritmusra készítette grafikáit.
      A meghívásos kiállítás nemzetközi kontextusban kívánja helyezni a korai generatív műveket és az új útkereséseket prezentálni a hatvan magyar és külföldi művészek munkáinak bemutatásával:
      A kiállítás kurátorai: SZEGEDY-MASZÁK Zoltán, SZÖLLŐSI-NAGY András, WOLSKY András.
      A kiállításról bővebben:
      https://vasarely.hu/vasarely_kiallitasok/osas-kod-algoritmus-123100
      a Franciaországban élő Vera Molnarról:
      
      https://artportal.hu/lexikon-muvesz/molnar-vera-183/
cikk küldése | nyomtatási verzió

MEVE ELŐADÁSOK
RÁKÓCZI EMLÉKÉV
Magyar Emlékekért a Világban Egyesület

      November 5. (kedd) 18.00 Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában (VII.) A nagy hajóút a Keleti-és Északi-tengeren - Skandinávia és Anglia Rákóczi-emlékei. XII. Károly hazánkban, svéd katonák a szabadság-harcban. A tagság vetített előadása. Vesztegzár az angliai Hull- kikötőjénél. Meghívott vendégek: a Svéd Nagykövetség és a budapesti Skandináv Ház képviselői.
      
      November 19.(kedd) 18.00 Rákóczi-és kuruc emlékek nyomában, Európában (VIII.) A bujdosók napjai és utazásai Franciaországban. (Dieppe, Rouen, Paris, Grosbois-Yerres, Lyon, Marseille) Messik Miklós és Deák Piroska vetített összeállítása. Meghívott vendégünk Florent Heridel a Francia Nagykövetség kulturális attaséja. Köszöntőt mond: Sediánszky János újságíró.
      Helyszín: Bethlen Gábor terem
      1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32
      www.magyaremlekekert.hu
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

      MAURER DÓRA A MOMA BAN
      
      2019. október végén újranyitott a világelső kortárs képzőművészeti múzeum, a New York-i MoMA. A gyűjteményt bemutató, újrarendezett kiállításban Maurer Dóra is szerepel.
      
      
      https://artportal.hu/magazin/maurer-dora-a-moma-uj-gyujtemenyi-kiallitasan-szerepel/
      
      
      
      ONCZAI CSABA JAPÁN KITÜNTETÉSE
      A budapesti japán diplomáciai képviseleten Sato Kuni nagykövet adta át a távol-keleti ország „Felkelő Nap Rendje, Aranysugarak a Nyakszalaggal” kitüntetését Onczay Csabának, a Zeneakadémia Vonós Tanszéke professor emeritusának.
      A csellóművész. az indoklás szerint „a zene területén a Japán és Magyarország közötti kapcsolatok előmozdításához, valamint a fiatal japán zenészek képzéséhez és szakmai fejlődéséhez való hozzájárulásáért” kapta a díjat. Onczay Csaba 1993-ban turnézott először a szigetországban.
      
      https://lfze.hu/hirek/atvette-magas-rangu-japan-kitunteteset-onczay-csaba-a-zeneakademia-professor-emeritusa-120030
      
      
      BALÁZS JÁNOS
      
      Balázs János Kossuth-díjas zongoraművészt a Steinway Művészek közé választották. A nemzetközi elismeréshez a neves zongoragyár hamburgi (Németország) központjában gratuláltak a magyar művésznek. A cím viselője a Steinway zongorák nagykövetévé válik.
      
      https://eu.steinway.com
      
      
      RÓFUSZ FERENC
      A legjobb animációs rövidfilm díját nyerte Rófusz Ferenc Az utolsó vacsora című alkotása a Jesús Cine Festen, az Argentínai Nemzetközi Keresztény Filmfesztiválon – olvasható a rendezvény honlapján, a Jesuscinefest.com oldalon.
      https://hvg.hu/kultura/20190607_Vasarnap_lathatjuk_a_Duna_teven_az_Oscardijas_rendezonk_Utolso_vacsorajat
      
      
      
      MEGSZÁLLOTTAK
      A legjobb játékfilm díját kapta a perui CUCIFEST Nemzetközi Filmfesztiválon a Megszállottak, Pozsgai Zsolt 2018-ban készült filmje.
      A hitújító Kálvin és a későbbi katolikus szent, Loyolai Ignác találkozását feldolgozó film főszerepét alakító Szabó Máté a legjobb színész díját is elnyerte a Cuzcóban negyedik alkalommal megrendezett filmmustrán.
      https://szinhaz.org/kitekinto/kulfold/2019/10/11/megszallottak-peruban-is-dijaztak-pozsgai-zsolt-filmjet/
      
      HAJDÚ ESZTER HUNGARY 2018
      Hajdú Eszter szociológus filmrendező dokumentumfilmjét már húsz országban bemutatták, több helyen nyert díjat, a magyarországi 2018-as választásokról szóló film a rendező hazájában még nem került bemutatásra.
      
      https://www.imdb.com/title/tt9336096/
      https://cineuropa.org/en/interview/371218/
      
      MTA CEU
      Tízmillió eurót nyert az MTA, a CEU és a Károly Egyetem közös hálózatkutatási projektre
      Az MTA elnöke, Lovász László, Barabási Albert-László matematikus és a cseh Jaroslav Nešetřil vezetésével a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a prágai Károly Egyetem együttműködésében hatéves kutatási program indulhat közel 10 millió euróból azért, hogy jobban megértsük a bennünket körülvevő nagy hálózatokat. Az átszámítva mintegy 3 milliárd forintos támogatásból – amelyet az Európai Kutatási Tanács (ERC) biztosít – a három kutató és kollégáik arra kereshetik a választ, hogy milyen matematikai szabályszerűségek érvényesek a nagy hálózatokra a sejtekben zajló folyamatoktól az emberi agyon keresztül a Facebookig – hangzik a közlemény, amely szerint a projekt a következő kérdések megválaszolásában segíthet:
      
      https://168ora.hu/itthon/hatalmas-magyar-siker-tizmillio-eurot-nyert-az-mta-a-ceu-es-a-karoly-egyetem-kozos-halozatkutatasi-projektje-157909?fbclid=IwAR2t7KZ3VX4vO3h9UaWWkieCyXlBrklvOnGuIDCmTm0ijmaHt8WmrTRqC4g
      
      
      NÉMETH MIKLÓS
      HORVÁTH ISTVÁN ARANYMEDÁL KITÜNTETÉS

      
      A keletnémet menekültek előtti magyar határnyitás (1989. szeptember 11.) harmincadik évfordulója alkalmából „a népek közötti megbékélés és megértés érdekében kifejtett tevékenységéért” Aranymedál kitüntetésben részesítette a német Kereszténydemokrata Unió Senior Tagozata közösen a Konrad Adenauer Alapítvánnyal Németh Miklós volt magyar miniszterelnököt és Horváth Istvánt, volt bonni nagykövetet. Az ötévente adományozott kitüntetést legutóbb Mihail Gorbacsov kapta. A berlini ünnepségen a méltató beszédet Horst Teltschik, a szövetségi kancellári hivatal akkori politikai tisztviselője tartotta.
      
      https://168ora.hu/kulfold/magyarjaras-gymnichben-horst-teltschik-tortenelmi-esemeny-volt-175967
cikk küldése | nyomtatási verzió

Könyv

BOCK JÚLIA

      “The Treatment of Hungarian Health Professionals during the Holocaust” címmel a Cambridge Scholars Publisher adta ki Bock Júlia könyvét.
      
      
      A könyv a magyar zsidó orvosok és gyógyszerészek kimagasló szakmai, kulturális eredményeivel és szociális viszonyaival foglalkozik a holokauszt idején, amikor szakmai és személyes szabadságuktól meg voltak fosztva.
      
      Dr. Bock Júlia az Eötvös Loránd tudományegyetemen szerezte doktori címét, mester fokozatot a Columbia Egyetemen kapta, jelenleg a Long Island University, Brooklyn Campus Könyvtárában a beszerzési osztály főmunkatársa, korábban a Museum of Jewish Heritage in New York könyvtárának a főmunkatársa volt.
      
      https://www.cambridgescholars.com/the-treatment-of-hungarian-jewish-health-professionals-in-the-shadow-of-the-holocaust
      ISBN-13: 978-1-5275-3664-7 és ISBN-10: 1-5275-3664-5
cikk küldése | nyomtatási verzió

PAUL LENDVAI
TÖRÉKENY EURÓPA

      A Bécsben élő újságíró legújabb könyve a Noran Kiadónál jelent meg.
      "Hosszú életem során sikeres, megosztó és bukott politikusokkal, kiváló tudósokkal, befolyásos publicistákkal és nagy művészekkel találkozhattam. Ezekre az izgalmas találkozásokra visszatekintve alkalmam nyílik rá, hogy a legkülönfélébb témák széles spektrumával foglalkozhassam ebben a könyvben, mégpedig úgy - hogyan is lehetne másképp -, hogy személyes élményeimre támaszkodom. Olyan kérdések és események is olvashatók e kötetben, amelyek mind a mai napig kielégítő válaszra, magyarázatra várnak. A személyiség szerepe a politikában, illetve az erős, a lehetőségek határait feszegető és radikálisan új politikát hirdető vezetők iránti vágy az egyik legfontosabb motívum a reflexiók között. Mert az "erős ember" mítosza és vágya különös hangsúlyt kap az autoriter és totalitárius rendszerekben - nem ritkán katasztrofális következményekkel. (...) E könyvvel az a célom, hogy előítéletektől mentesen idézzem fel az érdeklődő olvasó számára a tapasztalatokat és az izgalmas találkozásokat ezekkel a lebilincselő személyiségekkel”. Paul Lendvai
cikk küldése | nyomtatási verzió

GEORGE SOROS
IN DEFENCE OF OPEN SOCIETY

      George Sorost a magyar származású üzletembert a Financial Times 2018-ban az év emberének választotta arra hivatkozva , hogy a liberális demokrácia és a nyitott társadalom védelmezője, mely eszme a hidegháborúban győzedelmeskedett, de mára minden oldalról ostrom alatt áll, Vlagyimir Putyin Oroszországától Donald Trump Amerikájáig.
      
      Soros George több mint három évtizede filantrópiával küzd a rasszizmus és az intolerancia ellen. A nyitottság, a média szabadsága és az emberi jogok iránti hosszú elkötelezettsége révén vonzza az autoritárius rendszerek haragját és egyre inkább a nemzeti populistákat, akik továbbra is teret nyernek, különösen Európában.
      
      George Soros a Soros Fund Management elnöke és az alapítványok globális hálózatának alapítója, amely a nyílt társadalmak támogatását tűzte ki céljának. Soros számos bestseller könyv szerzője, köztük a 2008-as összeomlás és a globális kapitalizmus válsága.
      Kiadta Public Affairs Kiadó
      ISBN-13: 9781541736702
      
      https://www.publicaffairsbooks.com/titles/george-soros/in-defense-of-open-society/9781541736702/
      
      https://www.nytimes.com/2019/10/25/business/dealbook/george-soros-interview.html?searchResultPosition=3
      
      
      Interjú George Sorossal a New York Times 2019. október 25-i számában:
      https://www.nytimes.com/2019/10/25/business/dealbook/george-soros-interview.html
cikk küldése | nyomtatási verzió

JAMES LORD TILTAKOZÓ LEVELE PICASSÓNAK
1956. november 4-re, Magyarország szovjet fegyveres lerohanása alkalmából

      James Lord magyarul megjelent könyvében „Picasso és Dora vallomásos emlékirat” Háttér Kiadó Budapest James Lord kérdőre vonja Picassót, hogy miért nem támogatja a magyar 1956-os forradalmat, miért nem áll ki a szovjetekkel szemben a magyar forradalom letiprása ellen, miért nem tiltakozik, miért hallgat a Francia Kommunista Párt Magyarország fegyveres lerohanása ellen.
      Ezzel a levelével, amelyben felelősségre vonja Picassót Lordnak sikerült kivívnia a párizsi entellektüellek többségének ellenszenvét.
      Többek között Giacometti, a szobrászét is, aki azonban később mégis felkéri a Párizsban élő amerikai írót, hogy megírja az életrajzát, sőt egy utolsó portrét is készített róla.
      A könyvben 264-266 oldal között található Lord bátor levele Picassónak, a Francia Kommunista Párt tagjának.
      Igy kezdődik az 1956. november 9-én Párizsba datált levél
      „Kedves Picassó!
      Korunk művészei között te vagy a leghíresebb...világszerte az életerő és a merészség szinonimája vagy. A művészek a civilizáció őrzői. Ám a kiváltságuk súlyos, ünnepélyes, elkerülhetetlen kötelezettségekkel jár. És éppen e kötelezettség miatt legyen szabad szólnom Hozzád”
      Alább olvasható a teljes levél :
      
      https://issuu.com/nolajuli/docs/picassonak_level_james_lord
cikk küldése | nyomtatási verzió

ARTHUR KOESTLER
DARKNESS AT NOON
ÚJ FORDÍTÁSBAN ANGOLUL

      2015 nyarán egy német doktorandusz, Matthias Weßel egy svájci könyvtárban bukkant rá a Rubaschow című regényre, amely valószínűleg Arthur Koestler Sötétség délben című regényének legvégső változata. A kalandos sorsú Koestler-könyv eredeti, német változata elveszett, a világ Daphne Hardy angol fordításából ismeri ezt a regényt. A magyar származású író sztálini önkényuralmat és koncepciós pereket bemutató mesterművét most új fordításában a megtalált új verzió alapján Michael Scammell bevezetőjével Philip Bochm fordításában jelentette meg a 2019 őszén a Scribner kiadó.
      https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/30/the-desperate-plight-behind-darkness-at-noon?source=EDT_NYR_EDIT_NEWSLETTER_0_imagenewsletter_Daily_ZZ&utm_campaign=aud-dev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_092819&utm_medium=email&bxid=5bea00c23f92a404693b8075&cndid=49867387&esrc=&mbid=&utm_term=TNY_Daily
      FILM
cikk küldése | nyomtatási verzió

Folyóirat

FEJTŐ FERENCRŐL

      https://nepszava.hu/3049095_egy-nepszava-cikk-miatt-kellett-menekulnie
cikk küldése | nyomtatási verzió

CSIKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY 85 ÉVES

      https://24.hu/kultura/2019/09/29/csikszentmihalyi-mihaly-flow-aramlat-tokeletes-elmeny-internet-kozossegi-media-pszichologia/
cikk küldése | nyomtatási verzió

KONRÁD GYÖRGYRŐL

      THE PROUST OF DISILLUSION
      Edward Serotta cikke a 86 éves korában elhunyt Konrád Györgyről.
      
      
      https://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/292061/gyorgy-konrad-obituary?utm_source=tabletmagazinelist&utm_campaign=5c35f20e9f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_03_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_c308bf8edb-5c35f20e9f-207867977
      
      
      A Eurozine folyóiratban közlik Csordás Gábor megemlékezését Konrad Györgyről.
      
      
      https://www.eurozine.com/a-dream-is-not-nothing/
cikk küldése | nyomtatási verzió

WALLINGTONI MAGYAR FÉSZEK HIRMONDÓ

      http://www.hirmondo.org/ megjelenik minden hónap 15-én.
      Szerkeszti Éva Kaprinay
      Photographer-journalist
      112.Clyde Street Island Bay Wellington 6023 New Zealand
cikk küldése | nyomtatási verzió

HELLER ÁGNES ELŐADÁSOK

      THESIS ELEVEN
      
      Heller Ágnesről írt visszaemlékezést Peter Murphy, aki Heller Ágnes tanítványa volt Melbourneben. Azóta Murphy úgyszintén egyetemi tanár, könyvek és tanulmányok szerzője lett.
      https://thesiseleven.com/2019/08/28/agnes-heller-1929-2019-a-personal-philosophical-memoir/
      
      Melbourneben és Sydneyben megemlékezéseket tartanak novemberben Heller Ágnes volt kollégái, taniványai és tisztelői:
      Részletes program:
      
      https://thesiseleven.com/2019/10/15/upcoming-events-celebrating-the-life-and-work-of-agnes-heller-melbourne-and-sydney-november-2019/
cikk küldése | nyomtatási verzió

RAOUL WALLENBERG SAVED MY LIFE
Szindarab Raoul Wallenbergről

      Neil Cole színműíró, miután meghallgatta Vajda Ferenc orvosprofesszor élettörténetét, darabot írt Raoul Wallenberg Saved my Life címmel. A darabot Melbourneben mutatták be:
      https://chapeloffchapel.com.au/show/five-minutes-to-midnight-double-bill/
cikk küldése | nyomtatási verzió

HUNGARIAN REVIEW 2019 Fall

      Megjelent 2019. szeptemberi legújabb száma
      
      http://www.hungarianreview.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

Film

KENNESSEY CSABA

      Tv film a Svájcban élő Kennesey Csabáról az októberi 1956-os forradalom évfordulójára
      https://youtu.be/u3CBC6DLlQs
cikk küldése | nyomtatási verzió

HOT JAZZ BAND

      60 helyen táncolnak swingre a tancosaik. Budapest bemutató
      https://fidelio.hu/tanc/szenzacios-video-a-budapestet-korbetancolo-swingesekrol-5572.html?fbclid=IwAR3VcDDL0vHBFQ2PI-BYKqlyh1g1srPJxwDQDDvclizTDbTciLQ2kUo2sPo
cikk küldése | nyomtatási verzió

STEVE BOGNÁR

      Steve Bognár a társzerzője American factory filmnek, mely a dokumentumfilmek alatt a Netflixen megtalálható. Steve Bognárt a nemrég elhunyt magyar Dayton Oh-i professzor Bognár Béla fiát felvették az Amerikai Filmakadémiába
      
      
      
      https://ysnews.com/news/2019/07/steve-bognar-receives-a-welcome-to-the-academy
      
      Információ: bognar@donet.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

Internet

GIFT ONLINE

      Magyarországra küldemények a giftonline segítségével
      
      Honlap: www.giftonline.us
      Telefon +1-(888) 510-0610
      E-posta: thegiftonline@gmail.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

AUSZTRIAI PROGRAMOK

      https://www.dropbox.com/s/2rcekk5o349dj3o/19%20-%2033.xls?dl=0
      
      Minden ausztriai magyar rendezvény, rádió-és tv-adás, újság és egyesület programja
      Információ: kmem.wien@gmail.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT BORBÁNDI GYULA

      A nyugati magyar emigráció egyik kiváló közíró publicistája, Borbándi Gyula által szerkesztett Új Látóhatár a népi irodalom legjobb ösztönzéseit és hagyományait követve vált a magyarság minden szélsőséget elutasító, minden igazi értéket befogadó és támogató fórummá.
      Borbándi szintén küldetésként végezte munkáját 33 évig a SZER munkatársaként is, majd annak megszűnése után megírta a magyar adó történetét.
      Az emigrációt küldetésként tekintette. Élete fő célja lett, az, hogy Magyarországon betiltott szellemiséget tovább éltesse.
      Legfontosabb politikatörténeti műve: A magyar emigráció életrajza
      Több elismerésben részesült többek között Széchenyi-díjban.
      
      Cikk Borbándi Gyuláról. A Kanadai Magyarság 2019. szeptember. 28-i számában
      Alább olvasható: https://issuu.com/home/published/borbandi100
cikk küldése | nyomtatási verzió

© Nyugati Hírlevél - 2019