független elektronikus újság

archívum

Szerkesztő: Bika Julianna
E-mail: bikajuli@comcast.net

98. szám
2007. április 1.


ADY ENDRE
JUDÁS ÉS JÉZUS

      Dühödt, lázongó szívverésem
      Golgotai bazaltra vésem.
      Krisztus, poétám, szent Alak,
      Eladtalak.
      
      Enyém volt minden áldomásod,
      Én voltam a lelked, a másod,
      Megkoszorúztam a fejed,
      Szerettelek.
      
      S eladtalak, én fejedelmem,
      Mert az Élet az én szerelmem,
      Mert én is álmodok nagyot:
      Költő vagyok.
      
      Nem hallgatom zsoltáros ajkad,
      Nem kell szép, égi birodalmad.
      Selymet, pénzt akar egy leány,
      Vár, vár reám.
      
      Galád vagyok? Galád az élet.
      Bűve miért nincs az Igének?
      Vággyal, kínnal miért gyötör
      Pénzes gyönyör?
      
      Írott kövem dobom a mélybe,
      Megreng a Föld sok ezer évre
      S késői bűnös, bús szemek
      Megértenek.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Amerikai Egyesült Államok

KOSSUTH KLUB HÍREI

      MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES
      2007. április 10.-én este 8 órakor a Van Wezel Hangversenyteremben lép fel a Magyar Állami Népi Együttes. Az 1951-ben alapított együttest a világ egyik legjobb népi együtteseként tartják számon. Céljuk eredeti népdalok gyűjtése és előadása, és Magyarország, valamint a Kárpát-medence magyarlakta területei néptáncainak és népviseleteinek megőrzése és bemutatása. Jegyek rendelhetők: 941-953-3368.
      http://www.hagyomanyokhaza.hu/mane
      
      LA MUSICA
      A La Musica nemzetközi kamarazene fesztivált április 10. és 22. között huszonegyedik alkalommal rendezik meg Sarasotában. A művészek az Egyesült Államokon kívül Olaszországot, Írországot, Hollandiát, Oroszországot és Magyarországot képviselik s műsoraikon a klasszikus és modern kamarazene gyöngyszemei szerepelnek. A vendégek egyike Szűcs Ferenc cselló művész. Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte tanulmányait és jelenleg Limerickben (Írország) tanít az egyetemen. A művész meghívta a klub tagjait New College Sainer Pavilonjában tartandó az április 11-i próbákra. A műsoron Rachmaninov, Bartók és Dvorak szerepel. Szűcs Ferenc előadása délután fél 5-kor kezdődik.
      Információ: Farkas Lily (941) 359-0764.
      
      ELŐADÁS
      2007. április 25-én szerda délután fél 5-kor a Selby Könyvtár Nagytermében Bika Julianna Árpádhon - A louisiánai magyar település története című szabadegyetemi előadására kerül sor.
      Júlia egyetemi tanulmányait 1974-ben végezte a budapesti Közgazdasági Egyetem tervező-elemző szakán, majd szociológiai kutatásokat folytatott és az Egyesült Államokban tanult tovább. 1997 óta a Nyugati Hírlevél szerkesztője. A nyugati világ magyar vonatkozású híreit közlő havi elektronikus újság közel másfélezer olvasóhoz jut el. Korabeli és mai fotókkal illusztrált előadása rávilágít a sokak által alig ismert kis magyar közösség, Árpádhon életére és történetére.
      1331 First Street, Sarasota, FL
      E-posta: evakis@prodigy.net
Kisvarsányi Éva
E-posta: evakis@prodigy.net
cikk küldése | nyomtatási verzió

BOSTON HUNGARIAN NETWORK

      A "Boston Hungarians Network" szervezői és Garai Gábor, a Magyar Köztársaság Bostoni tiszteletbeli konzulja szervezésében "Boston Hungarians Network" 2007 tavaszi rendezvénye 2007. április 2-án.
      Helyszín: Big City http://www.allstonsfinest.com/allstonsfinest/bigcity/bigcity.swf
      138 Brighton Ave. (Harvard Ave. sarok) Allston, (617) 782-2020
      A "Boston Hungarians Network" ("BHN") informális összejövetelei rendszeres alkalmat biztosítanak a Boston környéki magyarság tagjai számára a találkozásra, kapcsolattartásra és barátkozásra a városban élő, dolgozó, vendégeskedő más magyarokkal, magyar származású amerikaiakkal és Magyarország barátaival.
      E-posta: bostonconsul@hungary.com.
      http://www.net.hu/boston-consul/english/bhn.html
cikk küldése | nyomtatási verzió

TUDÓSKLUB

      A Massachussets-i Magyar Egyesület rendezésében tartandó ismeretterjesztő programsorozat következő programjára 2007. április 12-én, csütörtökön este 7-kor az MIT 37-212-es termében, 1-es típusú diabetes mellitus címmel dr. Orbán Tihamér előadásában kerül sor.
      Az 1-es típusú diabetes mellitus (más néven inzulinfüggő diabetes mellitus) autóimmun betegség, mely abszolút inzulinhiányhoz vezet. A cukorbetegség ezen formája bármely életkorban előfordulhat, de leggyakrabban gyermek és fiatal felnőtteket érint. A betegség korai felismerésében fontos szerepet játszanak a vérszérumban található markerek, amelyek vizsgálatára Dr. Orbán Tihamér egy amerikaszerte széles körben használatos laboratóriumi tesztet fejlesztett ki.
      Dr. Orbán nevével fémjelezhető a jelenleg klinikai kipróbálás alatt álló, a diabétesz megelőzésére vagy korai kezelésére szolgáló antigén-alapú védőoltás, amely megakadályozni hivatott, hogy az immunrendszer elpusztítsa a saját inzulint termelő béta-sejtjeit.
      Az előadóról:
      Dr. Orbán Tihamér Magyarországon a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetemen szerezte orvosi diplomáját, s gyermekorvosi képesítését. 1993 óta a Harvard Medical School Joslin Diabetes Centerének Section of Immunology and Immunogenetics részlegén kutat. Az Endocrine Society, U.S.A. és a Royal College of Pediatrics and Child Health, London, UK tagja.
      Új helyszín:
      http://whereis.mit.edu/map-jpg?selection=37&Buildings=go
      
      
      
      
      További bostoni magyar események:
      http://www.bostonhungarians.org
      http://bostonhungarians.org/hunsocma/esemenyek/2007.marc.15.meghivo.pdf
      http://boskola.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

MUNKÁCSI MÁRTON KIÁLLÍTÁS NEW YORKBAN

      M!
      Think While you Shoot címmel Munkácsi Márton a huszadik század egyik legjelentősebb fotóművészének kiállítása 2007. január 19-től április 29-ig látható Manhattan közepén az International Center of Photography kiállítótermeiben.
      A kiállítás katalógusa megvásárolható a:
      http://shopping.icp.org/store/product.html?product_id=26051 honlapon.
      A harmincas évek sztárjai : Bársony Rózsi, Greta Garbo, Fred Aster, Halmay Tibor és Sylt Éva táncosok, Kohut Vilmos futballista, s maga Munkácsi is látható a kiállított fotókon.
      http://www.icp.org/site/c.dnJGKJNsFqG/b.2106397/k.920D/Martin_Munkacsi.htm
      http://www.icp.org/site/c.dnJGKJNsFqG/b.2216209/k.398A/Martin_Munkacsi_Exhibition_Images.htm
      A The New Yorker 2007 március 19-i számában Judith Truman hosszasan elemzi Munkácsi meghatározó szerepét több híres XX. századi fotográfus pályafutásában.
      http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2007/03/19/070319crbo_books_thurman
      1133 Avenue of the Americas (43–as utcánál) New York, NY 10036
cikk küldése | nyomtatási verzió

FÉSZEK KLUB HÍREI

      2007. április 5-én csütörtök este 7 óra 30-kor Nagy Károly: Remény és dráma, ötvenéves évfordulós öt hónap Magyarországon című előadására kerül sor.
      Dr. Nagy Károly szociológia professzor emeritusz, számos tanulmány és hat könyv szerzője. Szerkesztésében jelent meg angol nyelven Bibó István Democracy, Revolution, Self-Determination c. tanulmánykötete. Az 1956: the Hungarian Revolution and War for Independence társszerkesztője (Király Bélával és Lee Congdon-nal, 2006). A Rutgers, Middlesex County College és Montclair University-n, valamint Magyarországon az ELTE, a Janus Pannonius és a Debreceni Egyetemen tanított. 1956 októberében Erdősmecske Forradalmi Nemzeti Tanácsa elnökévé választották. A forradalom leverése után hagyta el Magyarországot, Amerikában szerzett BA, MA és PhD diplomát. Több kitüntetést kapott: Kassák Lajos, Bárczi Géza és Bethlen Gábor-díj, Nagy Imre emlékplakett, Magyar Köztársasági Érdemrend. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.
      Budapesti beszámolója a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójával kapcsolatos eseményeket foglalja össze.
      
      2007. április 19-én dr. Müller Miklós előadása hangzik el Egy tragikus sorsú magyar orvosbiológus nyomában: dr. Bauer Ervin, a tudomány mártírja címmel.
      
      A First Hungarian Literary Club, az Önképzőkör helyiségében:
      323 East 79th Street, New York, N.Y. 10021
cikk küldése | nyomtatási verzió

AMERIKAI MAGYAR TANÁROK KONFERENCIÁJA

      Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete harminckettedik évi konferenciáját 2007. április 19. és április 21. között rendezi a manhattani St. John Egyetemen "Hungarians in a Larger World" témakörben.
      Helyszín:
      St. John’s University
      101 Murray Street
      New York, NY 10007
      További részletes programok:
      http:// magyar.org/ahea/
      Info: Suzan Glanz : GLANZS@stjohns.edu, ill. Eniko M. Basa (eniko.basa@verizon.net)
cikk küldése | nyomtatási verzió

AMERIKAI MAGYAR ALAPÍTVÁNY
BÓLYAI ELŐADÁS-SOROZAT

      2007. április 13-án este 7:30-kor Rajec Molnár Elizabeth tart előadást ”Molnár Ferenc világa képekben” címmel a az Amerikai Magyar Alapítvány épületében.
      300 Somerset Street, New Brunswick, NJ..
      Rajec Molnár Elizabeth professzor Pozsonyban született. 1947-ben családjával együtt áttelepítették Budapestre. Pályáját az Idegen Nyelvek Főiskoláján kezdte, majd a Kulturális Kapcsolatok Intézetének szlovák, magyar, német tolmácsa és fordítója volt. Később kulturális vezetőként a Csehszlovák Kultúra Központjában dolgozott, ahol koncerteket, irodalmi estéket, és kiállításokat rendezett. 1957 óta New Yorkban él. Tanulmányait a Columbia és a Rutgers Egyetemen folytatta, doktorátusát német irodalomból a City University of New York­s Graduate School-ban szerezte. 33 éven át a City College of New York professzora és egyetemi könyvtárosa volt. Jelenleg is PEN tag, továbbá az Amerikai Kafka Társulat és a Fészek Klub igazgatósági tagja. Mint Fulbright professzor Magyarországon Molnár Ferencről végzett kutatómunkát.
      Munkássága Molnár és Kafka mellett az irodalmi onomasztikára /névtan, a szótannak a tulajdonnevekkel foglalkozó ága/ irányult. Több tudományos könyv és cikk szerzője.
      Maga az előadó így ír az előadásról: Előadásom célja nem a mindenki által jól ismert Molnár Ferenc művek ismertetése. Azt hiszem mindenki olvasta A Pál utcai fiúkat vagy a Liliomot, tehát ezeknek a műveknek, csakúgy mint Molnár más ismertebb műveinek analizálása felesleges lenne. Szeretnék inkább az író kevésbé ismert, de nagyon sokoldalú és gazdag munkásságára kitérni. Leginkább azonban Molnár Ferencet, az embert szeretném bemutatni, még akkor is ha előadásom nem mindig a legkedvezőbb megvilágításban tükrözi vissza a tipikus és elterjedt Molnár képet. Molnár valóban nagyon tehetséges magyar író volt, akinek műveit sok nyelvre lefordították, és darabjait a világ legfontosabb színházai tűzték műsorukra. Azonban Molnár emberi, főleg női és baráti kapcsolatai nem voltak mindig problémamentesek. Az előadásom ezt a sokoldalú világot próbálja meg az illusztrációkon keresztül bemutatni.
cikk küldése | nyomtatási verzió

SIMONYI ANDRÁS NAGYKÖVET ÉS EGYÜTTESÉNEK COALITION OF THE WILLING JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE

      Különleges rockzenekar a Coalition of the Willing.
      Az együttes vezetője a szólógitáros maga a washingtoni magyar nagykövet Simonyi András, énekel Skunk, Jeff Baxter, a Doobie Brothers és a Steely Dan egykori gitárosa, a Bush kormány biztonságpolitikai, terrorelhárító szakértője. Ritmus gitáron Lincoln Bloomfield volt külügyi államtitkár játszik a Palmer Coates LLC elnöke, a zenekar basszusgitárosa Daniel Poneman jelenleg a Scowcroft Group igazgatója, egykoron elnöki tanácsadó, dobol Alexander Sandy Vershbow a volt dél-koreai amerikai nagykövet, zongorán CJ. Vanston Los Angeles-i híresség játszik.
      
      A magyar nagykövet szervezésében már több sikeres jótékonysági koncertet rendeztek magyar és amerikai segélyszervezetek számára. A Katrina hurrikán sújtotta New Orleansért a Coalition of the Willing az elsők között 2005 októberében Clevelandban adott sikeres rock koncertet, a 150 ezer dolláros bevételt a Vörös Keresztnek ajánlották.
      2007. április 27-én New Yorkban rendezendő jótékonysági koncert bevételét a new orleans-i zenészek egészségügyi biztosítására fordítják és közvetítő nélkül a New Orleans Musicians’ Clinic /NOMC/ számára adják át.
      Chelsea elegáns rock koncert terme, a The Cutting Room ad helyet a nagy érdeklődéssel várt eseménynek.
      
      Rockin’ in the Big Apple for the Big Easy
      Jótékonysági koncert a New Orleans Musicians’ Clinic /NOMC/ javára
      2007. április 27. este 7 óra 30.
      Belépőjegy 50 dollár.
      
      The Cutting Room
      19 W 24th Street, New York City
      Tel: (212) 691-1900
      Információ:
      Embassy of Hungary in Washington DC
      Tel: (202) 966-7726
      E-posta: RockAndRoll.Was@kum.hu
      Fax: (202) 966-8135
      www.huembwas.org
      www.thecuttingroomnyc.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

CONNECTICUTI MAGYAR KULTURÁLIS TÁRSASÁG /HCSC/

      2007. április 4-én a Wallingford-i Magyar Klub este 7:30-kor tartja a havi gyűlését. Április 6–án a Somogyi család otthonában este 7:30 órai kezdettel irodalmi estet rendeznek Kosztolányi Dezsőről. Az előadó dr. Somogyi Balázs.
      HCSC P.O.Box 2026 Cheshire, CT 06410
      honlap: www.hcsc.us
cikk küldése | nyomtatási verzió

ITT OTT

      A 2007. évi ITT-OTT találkozó augusztus 11. és augusztus 18. között lesz megtartva. Az idei egy hetes találkozó az Irodalom – Nemzet – Önismeret témája köré építődik fel.
      
      
      Információ: http://www.mbk.org
      Itt-Ott_2007@mbk.org
Bokor Erika
Gondnok
cikk küldése | nyomtatási verzió

WASHINGTONI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG FELHÍVÁSA

      Felhívás az Egyesült Államok magyar származású népességére irányuló kutatás támogatására.
      A Teleki László Intézet a Magyar Köztársaság Határon Túli Magyarok Hivatala megbízásából kutatást végez az Egyesült Államokban élő magyar, magyar származású népesség felmérésére. A munkát dr. Czoch Gábor, a Teleki László Intézet főigazgató-helyettese, és dr. Papp Z. Attila, az intézet tudományos főmunkatársa irányítja. A kutatás fontos része egy szociológiai vizsgálat, amelynek kérdőívét - a szervezet felépítésére, működésére, tagságára vonatkozó kérdésekkel - a kutatók az amerikai magyar szervezetekhez juttatják el. Arra kérünk minden érintettet, hogy a maga eszközeivel támogassa a felmérést, fogadja a Teleki László Intézet kutatóinak megkeresését és a kérdőívek pontos kitöltésével, illetve visszaküldésével járuljon hozzá a kutatás eredményes lebonyolításához, amely mindannyiunk közös érdeke.
      www.huembwas.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

Anglia

MAGYAR KÖNYVEK A LONDONI KÖNYVFESZTIVÁLON

      A Londoni Könyvfesztivál keretében április 16-án Az év fiatal könyves szakembere címért meghirdetett nemzetközi versengésen Fejérvári Boldizsár, az Athaenaeum 2000 Kiadó szerkesztője Spiró György Fogság című művét mutatja be, ahol kilenc másik ország könyves szakembereivel versenyez. A British Council által meghirdetett versenyen a kiválasztott művet nemzetközi szakmai zsűri előtt kell népszerűsíteni. A cél az, hogy a jelöltek minél jobban érveljenek a mű angol nyelvű megjelentetése mellett.
      A Fogság mellett Fejérvári Boldizsár a kiírás alapján három további kötetet népszerűsít a londoni döntőn: Garaczi László Metaxa című művét, a Mészáros Tibor szerkesztette Képek és tények Márai Sándor életéből című kötetet, valamint a Kieselbach Tamás gondozásában megjelent Magyar zene és kép című albumot.
(dunatv.hu)
cikk küldése | nyomtatási verzió

Magyarország

FORGÁCS PÉTER KAPJA IDÉN AZ ERASMUS-DÍJAT

      Forgács Péter rendező nyerte el az idén az Erasmus-díjat, amelyet a hasonnevű holland alapítvány adományoz olyan személyiségeknek, akik jelentőset tettek az európai társadalmak, kultúra vagy társadalomtudományok fejlődése érdekében.
      Az 1950-ben született Forgácsot azért választották a díjra, mert "dokumentatív munkájával sajátos hozzájárulással segítette az emlékezést, a kultúra közvetítését, ezzel mélyítve és kiterjesztve a múlt megértését".
      A rendező több mint 30 filmje közül az alapítvány kiemelte a harmincas-negyvenes évek Magyarországát elsősorban házi videókon bemutató Privát Magyarország sorozatot, a spanyol polgárháborúról szóló A fekete kutya című alkotást, valamint a legújabbat, a Lisl Goldarbeiter osztrák szépségkirálynő sorsát bemutató Miss Universe-t.
      A 150 ezer euró pénzjutalommal járó Erasmus-díjat ősszel adják át a magyar művésznek.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Németország

NÁDAS ÉS KERTÉSZ LISTAVEZETŐ

      Nádas Péter Behutsame Ortsbestimmung című könyve állt a decemberben az első helyen a német Südwestrundfunk listáján. A hónap legjobb könyveinek listáját 32 tekintélyes kritikus szavazatai alapján állítják össze. A berlini kiadónál Heinrich Eisterer fordításában megjelent kötet A helyszín óvatos meghatározása és a Saját halál című írásokat tartalmazza: az előbbi magyarul a Hátországi napló című esszékötetében, az utóbbi külön könyvként jelent meg a Jelenkor Kiadónál.
      Nádas könyve a Südwestrundfunk listáján a Nobel-díjas Orhan Pumuk Istambul című könyvét előzi meg.
      A német Rohwohlt kiadó jelentette meg Kertész Imre K. Dosszié című könyvét, amely német nyelvterületen szintén nagy siker. A regény -harminckét kritikus döntése alapján- felkerült a Süd West Deutsche Radio sikerlistájára, s olyan alkotókat előzött meg mint Pelevin vagy Fuentes. A regény ezt követően az osztrák ORF decemberi listájának is élére került.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Folyóirat

DEÁK ISTVÁN CIKKE
KONRÁD KÖNYVE ANGOLUL

      A New Republican 2007. március 20-i számában Fatefulness címmel jelent meg Deák István a Columbia Egyetem nyugalmazott tanárának írása. A cikkben, mely a https://ssl.tnr.com/p/docsub.mhtml?i=20070402&s=deak040207 honlapon olvasható Konrád György A Guest in My Own Country: A Hungarian Life címmel megjelenő könyvét ismerteti.
      Az Other Press által kiadott mű Konrád György: Elutazás és hazatérés című önéletrajzi regényét és a Fenn a hegyen napfogyatkozáskor. Környezettanulmányok című kötetét tartalmazza Jim Tucker fordításában.
      Részlet a műből magyarul olvasható részlet az Élet és Irodalomban:
      http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=IRODALOM0313&article=2003-0331-1255-44FGMF
      http://www.readme.cc/main.php/hu/books_10000/books_10100/book.php?bid=1058
cikk küldése | nyomtatási verzió

MÁRAI CIKK A THE NEW YORKERBEN
ÚJ MÁRAI KÖNYV ANGOLUL

      The New Yorker 2007. április 2-i számában Arthur Phillips Dangerous Games címmel Márai Sándor The Rebels angolul megjelent könyvét elemzi.
      Szirtes György Angliában élő író fordításában megjelent könyv magyar címe a Zendülők. A könyvet a Knopf kiadó adta ki.
      Arthur Phillips amerikai író Párizsban él, Prága című regényében az 1990 évek elején Budapesten töltött élményeit írta meg.
      http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2007/04/02/070402crbo_books_phillips
cikk küldése | nyomtatási verzió

THE NEW YORK TIMES CIKKE MAGYARORSZÁGRÓL

      2007. március 11-i szám.
      http://www.nytimes.com/2007/03/11/world/europe/11hungary.html?_r=1&ref=world&oref=slogin
cikk küldése | nyomtatási verzió

Internet

SZÁZÉVES A KÜLFÖLDI CSERKÉSZET

      2007. április 21-én a chicagói Szt. István rk. templomban tartja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség évi közgyűlését. 2015 W. Augusta Blvd., Chicago. IL
      Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2850 Rt. 23 North
      Newfoundland, NJ 07435
      (973) 208-0450
      Dömötör Gábor cikke és sajtótájékoztató olvasható a honlapon
      www.kmcssz.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

ZÖLDKÁRTYÁS REGISZTRÁCIÓ

      http://www.usagc.org/index2.aspx?afk=Gglchunst01eng
cikk küldése | nyomtatási verzió

AMSZ HÍREI

      http://www.americanhungarianfederation.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

MÁRCIUSI ÜNNEPSÉG BÁCSKOSSUTHFALVÁN

      http://www.vmsz.org.yu/index_o.php
      http://www.hhrf.org/bacskossuthfalva/
cikk küldése | nyomtatási verzió

VERSSZALON
MŰSORVEZETŐ HAVAS JUDIT

      http://www.dunatv.hu/vers/
cikk küldése | nyomtatási verzió

FOLKLOR

      http://lists.hungaria.org:80/mailman/listinfo/folklor
      E-posta: folklor@lists.hungaria.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES TURNÉJA ÉSZAK-AMERIKÁBAN 2007. ÁPRILIS 12-IG

      http://www.hagyomanyokhaza.hu/mane
      A programról, színhelyekről érdeklődni lehet:
      E-posta: hont.angela@hagyomanyokhaza.hu
cikk küldése | nyomtatási verzió

Hozzájárulás

ADOMÁNY

      A Nyugati Hírlevél költségeihez adóból levonható hozzájárulásokat szívesen veszünk a Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
      Kérjük jelölje meg, hogy a Nyugati Hírlevél számára küldi az összeget.
      Cím:
      1417 Bordeaux Street
      New Orleans, LA 70115
      www.hungarla.com
      Adómentességi szám: DLN:17053072012041
cikk küldése | nyomtatási verzió

© Nyugati Hírlevél - 2007