független elektronikus újság

archívum

Szerkesztő: Bika Julianna
E-mail: bikajuli@comcast.net

152. szám
2011. október 1.


LISZT FERENC
“Nem lehet más igényem, csak hogy a művészet és a magyar hon jóakaratú, buzgó szolgája legyek.”

      VÖRÖSMARTY MIHÁLY
      
      LISZT FERENCHEZ
      
      
      Hírhedett zenésze a világnak,
      Bárhová juss, mindig hű rokon!
      Van-e hangod e beteg hazának
      A velőket rázó húrokon?
      Van-e hangod, szív háborgatója,
      Van-e hangod, bánat altatója?
      
      Sors és bűneink a százados baj,
      Melynek elzsibbasztó súlya nyom;
      Ennek láncain élt a csüggedett faj
      S üdve lőn a tettlen nyugalom.
      És ha néha felforrt vérapálya,
      Láz betegnek volt hiú csatája.
      
      Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak,
      Rég ohajtott hajnal keletén,
      Édes kínja közt a gyógyulásnak,
      A kihalt vágy s elpártolt remény:
      Újra égünk őseink honáért,
      Újra készek adni életet s vért.
      
      És érezzük minden érverését,
      Szent nevére feldobog szivünk;
      És szenvedjük minden szenvedését,
      Szégyenétől lángra gerjedünk;
      És ohajtjuk nagynak trónusában,
      Boldog - és erősnek kunyhájában.
      
      Nagy tanítvány a vészek honából,
      Melyben egy világnak szíve ver,
      Ahol rőten a vér bíborától
      Végre a nap földerűlni mer,
      Hol vad árján a nép tengerének
      A düh szörnyei gyorsan eltünének;
      
      S most helyettök hófehér burokban
      Jár a béke s tiszta szorgalom;
      S a müvészet fénylő csarnokokban
      Égi képet új korára nyom;
      S míg ezer fej gondol istenésszel;
      Fárad a nép óriás kezével:
      
      Zengj nekünk dalt; hangok nagy tanárja,
      És ha zengesz a múlt napiról,
      Légyen hangod a vész zongorája,
      Melyben a harc mennydörgése szól,
      S árja közben a szilaj zenének
      Riadozzon diadalmi ének.
      
      Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban
      Őseink is megmozdúljanak,
      És az unokákba a halhatatlan
      Lelkeikkel visszaszálljanak.
      Hozva áldást a magyar hazára,
      Szégyent, átkot áruló fiára.
      
      És ha meglep bús idők homálya,
      Lengjen fátyol a vont húrokon;
      Legyen hangod szellők fuvolája,
      Mely keserg az őszi lombokon,
      Melynek andalító zengzetére
      Fölmerűl a gyásznak régi tére;
      
      S férfi karján a meggondolásnak
      Kél a halvány hölgy, a méla bú,
      S újra látjuk vészeit Mohácsnak,
      Újra dúl a honfiháború,
      S míg könyekbe vész a szem sugára,
      Enyh jön a szív késő bánatára.
      
      És ha honszerelmet költenél fel,
      Mely ölelve tartja a jelent,
      Mely a hűség szép emlékzetével
      Csügg a múlton és jövőt teremt,
      Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal,
      Hogy szivekbe menjen által a dal;
      
      S a felébredt tiszta szenvedélyen
      Nagy fiakban tettek érjenek,
      És a gyenge és erős serényen
      Tenni tűrni egyesűljenek;
      És a nemzet, mint egy férfi, álljon
      Érc karokkal győzni a viszályon.
      
      S még a kő is, mintha csontunk volna,
      Szent örömtől rengedezzen át,
      És a hullám, mintha vérünk folyna,
      Áthevűlve járja a Dunát;
      S ahol annyi jó és rosz napunk tölt,
      Lelkesedve feldobogjon e föld.
      
      És ha hallod, zengő húrjaiddal
      Mint riad föl e hon a dalon,
      Melyet a nép millió ajakkal
      Zeng utánad bátor hangokon,
      Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
      Még van lelke Árpád nemzetének.
      
      1840. november, december eleje
      
      
      
      
      
      
      Liszt Ferenc minden idők legnagyobb zongoraművésze és a 19. század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője Doborjánban /Raiding/ született, 1811. október 22-én.
      Apja, Liszt Ádám az Esterházy-uradalom gazdatisztje volt, maga is zenélt. Anyja, Anna Maria Lager, osztrák volt. Liszt anyanyelve ugyan német volt, de később hosszú párizsi tartózkodása során annyira elsajátította a francia nyelvet, hogy azon gondolkodott. Életének második felében azonban számtalanszor kinyilvánította magyarságát. Először az 1838-as pesti árvíz váltott ki belőle hazafias érzéseket. „Másutt mindenütt a közönséggel van dolgom, de Magyarországon a nemzethez szólok," idézte a zeneszerző egyik vallomását Eckhardt Mária a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója a Magyar Tudományos Akadémia egy Lisztről tartott tudományos ülésén. Liszt Ferencre a magyar zenekultúra ügyének előmozdítójaként is tekinthetünk, melynek ékes tanúbizonysága a Zene Akadémia újjászervezése. „Vezércsillagom mindig az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám," világított rá a kutató Liszt Ferenc hazaszeretetére egy újabb idézettel.
      
      LISZT KONCERTEK SZERTE A VILÁGBAN
      Párizsban az Invalidusok templomában, Bayreuthban a Stadthalleben, Bécsben a Stephansdomban, Budapesten a Szent István Bazilikában Vilniusban Szöulban mindenütt felhangzik valamely Liszt mű születésének 200. évfordulóján, október 22-én.
      
      VENEZUELA
      A Liszt bicentenárium alkalmából Caracasban a Los Campitos-ban az Emil Friedman főiskola nagytermében az Európai Unió, Ausztria, Németország nagykövetségei és a Magyar Tiszteletbeli Főkonzulátus támogatásával nagyszabású Liszt koncertet tartanak október 23-án vasárnap 11.00 órakor. A koncertet Irwin Hoffman meghívott karmester vezényli, míg a szólista Gabriela Martínez venezuelai zongoraművésznő lesz.
      A megnyitó beszédet dr. Varga-Koritár Pál Buenos Aires-i nagykövet tartja.
      A koncert előtt az előcsarnokban Liszt életéről kiállítást rendeznek.
      Jegyek kaphatók a Magyar Főkonzulátustól
      Cím: Centro Plaza, Torre B, Piso 17. Los Palos Grandes.
      Tel: 620.3000, e-mail: hungria@proquim.com
      
      
      WASHINGTON DC
      A fiatal amerikai zongoraművész Thomas Pandolfi október 9-én 4 órakor tart ingyenes koncertet a The First Baptist Church of the City of Washington D.C. előadótermében.
      1328 16th Street, Washington, DC 20036
      Tel: 202.387.2206
      www.firstbaptistdc.org
      http://www.thomaspandolfi.com/bio.html
      Az amerikai Kongresszusi Könyvtár Európai Részlegében 252 Liszt zenei kéziratot és több kottát őriznek Liszt bejegyzéseivel, tudtuk meg egy könyvtári látogatás alkalmából Kenneth Nyiraditól az Európai szekció vezetőjétől.
      
      BOSTON
      
      St. Cecilia Church
      Karosi Bálint orgonista Liszt programjai a St Cecilia templomban 2011. október 17-én 7.30 –kor és október 22-én este 8 órakor.
      18 Belvidere Street, Boston
      Tel: 617-536-4548 (St. Cecilia) honlapok: www.stceciliaboston.org/concerts.html; www.karosi.org E-posta: bkarosi@flc-boston.org
      
      SARASOTA
      2011. október 23-án este 7.30 –kor a Belvárosi Megváltó Templomban (222 S. Palm Avenue) az anglikán egyház és a Kossuth Klub közös rendezvényére kerül sor: Ann Stephenson Moe és Michael Stuart orgonahangversenye Liszt Ferenc egyházzenei műveiből.
      2011. október 27-én délután fél ötkor a Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street) az Amerikai Magyar Orvosszövetség és a Kossuth Klub rendezvényén marosvásárhelyi születésű Aachenben élő Grauer Péter zongoraművész „ un Hommage à Liszt „ címmel Liszt zongoraműveiből ad koncertet.
      
      NEW ORLEANS
      A Loyola Egyetem „Hungarian Celebration of Liszt and Bartók” címmel Logan Skelton zongora művész , a University of Michigan professzora tart szóló ingyenes koncertet , melyen Liszt H moll szonátáját és Bartók versenymű zenekarra című darabját adja elő 2011. október 22-én este 7:30-kor.
      Roussel Hall 6363 St. Charles Ave.,
      New Orleans, LA 70118
      Tel: (504) 865-2074
      http://loyno.edu/event/8v1x780ysx
      
      TOVÁBBI LISZT MEGEMLÉKEZÉSEK:
      http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/liszt_ferenc_szuletesnapja__1811
      http://www.liszt-2011.hu/hu
      http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=53445:magyar-volt-e-liszt-ferenc&catid=71:a-napi-apro&Itemid=109
      http://mta.hu/nyelv_irod_hirek/magyarorszagon-a-nemzethez-szolok-200-eve-szuletett-liszt-ferenc-127473/
      Indiana Egyetem: http://newsinfo.iu.edu/news/page/normal/19912.html
cikk küldése | nyomtatási verzió

Amerikai Egyesült Államok

A BUDAPEST FESZTIVÁL ZENENEKAR AMERIKAI TURNÉJA
VEZÉNYEL FISCHER IVÁN

      2011. október 25-én a Kongresszusi Könyvtárban Bartók koncerten Jandó Jenő , zongorán , Eckhardt Violetta , Sipos Gábor, Bodolai Cecilia, Sovány Rita és Kádár István hegedűn és Ács Ákos klarinéton játszik.
      Október 26-án a Kennedy Centerben és október 28-án és 29-én a New York-i Carnegie Hallban Schiff András zongorázik.
      Október 30-án a Fesztivál zenekar a Purchase College Performing Arts Center New York államban,
      Október 31-én pedig a Chicagói Szimfonikusoknál lép fel Fischer Iván vezényletével.
http://www.bfz.hu/hangversenyek/hang_kulfold_en.php
cikk küldése | nyomtatási verzió

ŐSZI BÁLOK FESZTIVÁLOK ORSZÁGSZERTE

      ÁRPÁDHON, LA
      2011. október 1-én eperborral ünneplő szüreti mulatság Harvest Dance délután 5 órától az Árpádhoni Kulturális Szervezet AHSCA rendezésében .
      American Legion Hall - 2 mérföldre délre a I-12 louisianai főúttól a 43-as úton.
      www. magyars.org
      
      Október 21 –én 11 és 2 óra között jótékonysági ebéd a Magyar Iskola Múzeum javára, melyet a Árpádhoni Történelmi Szervezet HSHS rendez.
      P. O. Box 1909, Albany, LA 70711.
      http://www.hungarianmuseum.com/
      Tel: (225-610-7474)
      
      WALLINGFORD, CT SZÉKELY BÁL
      2011. október 8-án, este 7órától a Wallingfordi Magyar Ház Dísztermében.
      147 Ward Street, Wallingford CT
      Tel: (203) 530-355
      www.hccwallingford.org
      
      
      SARASOTA, FL
      ÖTÖDIK MAGYAR FESZTIVÁL.
      A magyar Globális Barátság Alapítvány (Global Friendship Foundation, www.gffusa.org) október 8-án és 9-én, szombaton és vasárnap rendezi az Ötödik Magyar Fesztivált Sarasotában. A lelkes ifjú gárda Klatyik Erika és Székely Zsolt vezetésével dolgozik a sikerért, tavaly több mint 1800 látogatója volt a kétnapos fesztiválnak. Az érdeklődők a magyar népművészet, tánc, zene, ételek és italok széles skáláját ismerhetik meg. A fesztivál déli 12-től este 10-ig lesz nyitva a Sarasota Fairgrounds területén (3000 Ringling Boulevard). Egész napos belépő 10 dollár (12 éven aluliaknak díjtalan).
      www.gffusa.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

56 –OS MEGEMLÉKEZÉSEK

      MAGYAR TANYA
      2011. október 22. du. 3 órai kezdettel az egyesület 50. évfordulója alkalmából külön hálával gondolnak a forradalom menekültjeire, akik elkezdték és megvalósították a Magyar Tanyát. Koszorúzás az emlékműnél majd közös vacsora következik .
      Tel: (215-712-9975) az esti órákban
      Lengyel László, Elnök Lengyel Emília, Titkár
      Phila. & Vicinity Hungarian Sports Club,
      1495 Huffs Church Road, Barto, PA
      
      NEW BRUNSWICK
      A New Brunswick-i Magyar Egyházak és Szervezetek Bizottsága 2011. október 23-án
      2 órakor ünnepséggel emlékezik meg az 1956-os forradalom 55.-ik évfordulójáról a helyi Magyar Amerikai Atléta Klubban (HAAC, 233 Somerset Street).
      Sztankovits János, a Magyar Amerikai Atléta Klub elnöke és Ölbei Mária, a New Brunswick-i Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottságának elnöke köszönti az ünneplő közönséget. Ünnepi szónok: Dán Károly, nagykövet, New York-i főkonzul.
      A műsorban a Vers Hangja Irodalmi Kör: Liszt Ferenc 200 éves születési évfordulója alkalmából “Szabadságot hirdetett s szerelmet” címmel vers összeállítást mutat be, a Cserkészek 56-os műsorral készülnek, Helga Scheibert zongoraművésznő Liszt zongoradarabot játszik. Fellép a HAAC kórusa, az Életfa együttes, a Csűrdöngölő táncosai és a HAAC tánccsoportja.
      
      SARASOTA KOSSUTH KLUB
      2011. október 20-án, csütörtök du. fél 5-kor a Selby Könyvtár Nagytermében, (1331 First Street, Sarasota) Kisvarsányi Éva és Csizinszky Sándor tart ünnepi beszédet.
      
      CLEVELAND
      2011. október 23-án vasárnap délután 3 órakor a Nyugat oldali Magyar Evangélikus egyház templomában az ünnepi szónok: Prőhle Gergely a Magyar Külügyminisztérium h. államtitkára, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MEGALAKULT AZ ELSŐ MAGYAR CSERKÉSZCSAPAT FLORIDÁBAN

      2011. szeptemberében megalakult az első Venice-i magyar cserkészcsapat a Venice-i Petőfi Klubban.
      Infó: Laszlo.Apathy@verizon.net Apáthy László
      http://www.kmcssz.org/
cikk küldése | nyomtatási verzió

AZ AMERIKAI MAGYAR ORVOSSZÖVETSÉG KONFERENCIÁJA

      Az Amerikai Magyar Orvosszövetség évi rendes, CME pontokat is biztosító 42. tudományos konferenciáját 2010. október 23-28. között rendezik Sarasota, Floridában.
      Az évi konferenciáról hírek a www.hmaa.org honlapon.
      Koncertek, filmvetítés, sport és gyermekprogramok várják a résztvevőket.
cikk küldése | nyomtatási verzió

INDIANA EGYETEM MAGYAR VONATKOZÁSÚ HÍREI

      MAGYAR KÁVÉ KLUB
      2011. október 1-jén déli 12 órakor a the Winslow Woods
      (2120 S. Highland Ave)
      Bloomington, IN
      http://www.idsnews.com/news/story.aspx?id=82953
      
      JOHN GRUNWALD GALÉRIA
      Grünwald János, aki 1936-ban született Budapesten és 14 évesen hagyta el az országot , a nemrég elhunyt művészeteket pártoló mecénásról galériat neveznek el róla az Indiana Egyetemen .
      http://www.indiana.edu/~grunwald/exhibitions.php?pid=gallery-naming-ceremony
      Infó: Takács Sára Indiana University Hungarian Cultural Association elnök
      E-posta: hca@indiana.edu
cikk küldése | nyomtatási verzió

SZIGETI VESZEDELEM KÖNYVBEMUTATÓ

      WASHINGTONI NAGYKÖVETSÉG
      Zrinyi Miklós a Szigeti veszedelem angol nyelvű kiadása Kőrössy László fordításában
      jelent meg. Zrinyi műve a magyar klasszikus irodalom kincse, nemcsak a költészet de a 16. századi európai történelem, a hadviselés katonai műveletek, és a katonaéletforma szempontjából is az egyik legfontosabb európai eposz.
      A könyv bemutatójára és dedikálásra 2011. október 12-én este 7 órakor a Nagykövetségen kerül sor.
      E-posta: rsvp.was@mfa.gov.hu
      Tel.: (202) 362-6730/201
      Helyszín: Magyar Nagykövetség
      3910 Shoemaker Str. NW Washington DC 20008
      
      
      WASHINGTONI MAGYAR KLUB
      2011 . október 15 –én délután 4 órakor Kalmár Ákosék lakásán tartják a Magyar Klub következő találkozóját, melyen Kőrössy László a Szigeti veszedelem fordításáról tart előadást.
      Infó: kingarevesz@gmail.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR ISKOLA DC

      A Washingtoni Magyar Iskola 2011/2012. immár harmadik tanévének
      foglalkozásait a Bethesda-Chevy Chase Regional Services Center-ben tartják.
      4805 Edgemoor Lane, Bethesda, MD.
      Jelenleg két csoportban folyik oktatás; óvodai foglalkozás 2-5 éveseknek és iskolás órák a 6-12 éveseknek.
      http://www.magyariskoladc.bravehost.com/
      Infó: Porst Kinga E-posta: kporst@hotmail.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

KITÜNTETÉSEK

      MAGYARÓDY SZABOLCS
      
      Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében szeptember 17-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki a Kanadában élő közírót, szerkesztőt magyarság szolgálatáért.
      Laudátora dr. Lipcsey Ildikó történész, az Erdélyi Szövetség elnöke volt.
      
      
      RABÓ GYULA
      Életművéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki Rabó Gyula Kossuth-díjas vegyészt, az MTA külső tagját, az Y zeolit savas formájának felfedezőjét és katalitikus eljárásának kidolgozóját.
      
      BÁLINTITT KÁROLY
      A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozták Bálintitt Károlynak a szórványmagyarság és a magyar kultúra megtartásáért az egykori huszárokat összetartó Társaskör és az Amerikai Erdélyi Szövetség elnökeként, valamint a Transsylvania folyóirat kiadójaként kifejtett félévszázados munkássága elismeréseként.
      
      KULCSÁR SÁNDOR
      A Köztársaság Elnökének Érdemérmét kapta Kulcsár Sándor New York-i magyar lelkipásztor az anyanyelv megtartásáért és honfitársai amerikai beilleszkedésének támogatásáért.
      ID. HAJDÚ-NÉMETH LÁSZLÓ
      IFJ HAJDÚ-NÉMETH LÁSZLÓ
      A Köztársaság Elnökének Érdemérmében részesült idősebb Hajdu-Németh László, a New Brunswick-i Szent László Római Katolikus Egyházközség tanácsának elnöke és a városban működő Csűrdöngölő táncegyüttes alapítója és a fia, ifjabb Hajdu-Németh László, a Morgan Stanley humánerőforrás-osztályvezetője, a Csűrdöngölő jelenlegi vezetője a magyar nemzeti kulturális értékek megtartásáért.
      http://www.keh.hu/?submenu=articles&cat=5&id=1118&details=1
cikk küldése | nyomtatási verzió

LINCOLN KITÜNTETÉS A 125 ÉVES WILLIAM PENN EGYESÜLETNEK

      Pittsburghban a William Penn Egyesület ünnepi gáláján Barbara Hause, az igazgatóság elnöke és George Charles országos elnök, átvette az Amerikai Magyar Alapítvány Lincoln Kitüntetését, amelyet Papp László alelnök és Hajdu-Német Gergely igazgató nyújtott át.
      A William Penn Egyesület most ünnepelte fennállásának 125-ik évfordulóját. Megalakulását Verhovay Segély Egylet néven 28 magyar szénbányász kezdeményezte a Pennsylvania állambeli Hazeltonban, 1886 decemberében formálisan is beiktatták az eredetileg betegsegélyre szánt intézményt, mely később az elhunyt bányászok családjainak megsegítését is felkarolta. Az egylet 1926-ban költözött Pittsburgh-ba, addigra már 19 állam háromszáz helyi csoportjában több mint 20 ezer tagja volt. A bevándorlók mellett ekkor már többségben voltak az Amerikában született leszármazottak, ezért az egyesület egyre nagyobb gondot fordított magyar intézmények támogatására. Számos más magyar testvérsegítő egyesület is csatlakozott az egyre növekvő egylethez, mely az 1888-ban alapított Connecticut állambeli Rákóczi Betegsegélyezővel egyesült és 1955-ben a William Penn nevet vette fel.
      Az egyesület támogatta az Amerikai Magyar Alapítványt a múzeum épületének létesítésekor és azóta is folyamatosan ez teszi. Az Alapítvány ugyanakkor őrzi a William Penn Egyesület történelmi levéltára anyagának egy részét, archívumát. Ezt a baráti támogatást és együttműködést kívánta most értékelni a Lincoln kitüntetéssel az Amerikai Magyar Alapítvány.
Papp László részlet
cikk küldése | nyomtatási verzió

LENGYEL ALFONZ 90 ÉVES

      A Ludovika Akadémiát 1944-ben végezte, majd a Solt-i hídfőben súlyosan megsebesült. 1948-ban jogi abszolutóriumot kapott, de nem engedték doktorálni, 1973-ban angol barátai javaslatára Londonban, jogi Díszdoktorátust kapott.
       Mindszenty kardinális segítségével bekerült a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumba, ahol falumúzeumokat szervezett. Amikor 1950 novemberében az ÁVH letartóztatta , az egyik vád épp ez volt ellene. Összeesküvéssel is vádolták három évet töltött el magánzárkán és három évet dolgozott mint vájár rab bányákban.
       1956-os forradalom idején részt vett a Rádió körüli harcokban az ACTIO CATHOLIKA ujjászervezésén dolgozott. Megalapították a Keresztény Világnézetű Magyar Politikai Foglyok Szövetségét. Az okmányt Amerikába is magával vitte és itt alakuló Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetségével fuzionált, melynek később elnöke lett.
      1957 januárban érkezett Amerikába sírásónak és iskola takarítónak állt először San Josében. De 9 hónap múlva már egyetemre jár és művészettörténész szakon tanult, majd a Párizsban a Sorbonne-on doktorál és muzeológiai tanulmányokat végzett.
      Tanított Párizsban, Heidelbergben, Kínában és Amerika különböző egyetemein, s több Akadémia tagja .
      Mint régész 1968-ban, a Smithsonian Institutions képviselőjeként, a késő római kor egyik fővárosában, Sirmiumban ásatást vezetett, majd a Siena környéki etruszk és a Karthágói ásatásokat vezette.
       1980-ban egy amerikai oktatásügyi küldöttség tagjaként Kínába ment, ahol a Fudan Egyetemen segített megalapítani a Muzeológiai Intézetet. Xi’an Jiaotong Egyetemen egyetemi tanári rangot kapott és ott is régészeti iskolát alapít, s azóta minden nyáron speciális szemináriumot tart és ásatásokat vezet Kínában.
      Ázsiában csak három magyarnak van emléktáblája. (1) Kőrössy Csoma Sándor (2) Sir. Stein Aurel , és (3) Lengyel Alfonz
       Kínában a Jing Di császárról elnevezett múzeum falán egy nagy réztáblán van megörökítve az általa alapított Kínai-Amerikai Régészeti Intézet .
      Az ő vezetése alatt ásták ki Han Császár Jing Di sírját őrző terrakotta katonákat. ( A császár i.e. 141-ben halt meg)
      Jelenleg Sarasotában Ringling Museum of Art Ázsia részlegének a képviselője.
Dr. Lengyel Alfonz, RPA
4206 – 73 rd Terrace East, Sarasota FL 34243
E-Posta: fmfsafsa@Juno.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

ÁRPÁD KUPA 2011 - LAS VEGASBAN

      Az évenként hagyományosan megrendezésre kerülő labdarúgó torna résztvevői amerikai , kanadai amatőr magyar focicsapatok.
      A 2011-es Árpád-kupa fővédnöke Bokor Balázs nagykövet, főkonzul és a Los Angeles-i Főkonzulátus.
      A résztvevő nyolc csapat: a Las Vegas-i magyarok csapata, az Action Vegas, a kanadai Edmonton város magyar csapata, az Észak-Kaliforniából való két magyar csapat, a Silicon Valley Hungarians és a San José Hungarians, a Los Angeles Hungarians csapata, a dél-kaliforniai Orange County magyar csapata, valamint egy Las Vegas-i "vegyes" nemzetiségű csapat, a Patrick Thistle Vegas. Magyarországról a Videoton BKE-Szegletkő együttesét várják az október első hétvégéjén megrendezendő labdarugó tornán.
      Infó 702.239-1348 Kantó Mihály a szervezőbizottságának elnöke .
      1845 East Russel Road, Las Vegas, Nevada, 89119
Bokor Balázs
Magyarország Los Angeles-i Főkonzulátusának közleménye
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR FILMSIKEREK AZ USABAN

      CSICSERY GYÖRGY
      Az Amerikai televízió állomás American Public Television (APT) október 2 –től mutatja be Csicsery György dokumentumfilmjét Julia Robinson and Hilbert­s Tenth Problem címmel Julia Robinsonról készült portréfilmet. Robinson az első nő volt, akit az amerikai akadémia Matematikai Társaságába befogadtak.
      www.aptonline.org
      
      Időpontok:
      http://www.zalafilms.com/films/jrairdates.html
      
      http://zalafilms.com/films/juliarobinson.html
      
      PANIC NATION
      A "Panic Nation" c. két órás amerikai dokumentumfilm - mely az amerikai emigráció témájával foglalkozik a Mexikói Nemzetközi Filmfesztivál Arany Pálma díját, Oklahoma Latin Lakosságának "Noches de Oklahoma"- díját és a DocUtah Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál közönség díját nyerte el. A film producere Kovács Klaudia és George Adams. A film USA körútra indul.
      http://www.panicnationmovie.com/sajtotajekoztato
      
      
      A NEW YORKI FILMFESZTIVÁLON TARR BÉLA
      TARR BÉLA FILMJÉT JELŐLTÉK AZ OSCARRA
      
      FENSÉGES MONOTÓNIA
      Az Oscar-díjra nevező bizottság döntése értelmében Magyarországot a 2012. évi "legjobb idegen nyelvű film" kategóriában Tarr Béla Berlinale-nagydíjas filmje a Torinói ló képviseli. Az év legfontosabbnak tartott filmjeit felsorakoztató New York-i filmszemlén is bemutatják a Lincoln Centerben Tarr Béla díjnyertes alkotását, A torinói ló című filmet. A 49. New York-i Filmfesztivál szeptember 30. és október 16. között kerül megrendezésre.
      A torinói ló című filmet Berlin után már számos rangos filmművészeti fórum tűzte műsorra világszerte, az isztambuli, a dubrovniki, a jeruzsálemi, az újvidéki és a jereváni nemzetközi filmfesztiválok életműdíjjal méltatták Tarr munkásságát az elmúlt hónapokban.
      http://hvg.hu/kultura/20110901_torninoi_lo_oscar_dij
      
      HEGEDÜS PÉTER MY AMERICA
      A Orlandó Global Peace Filmfesztiválra meghívták Hegedüs Péter Brisbane Ausztráliában élő filmrendezőt többszörösen díjnyertes My America dokumentumfilmjével.
      http://www.horizonmotionpictures.com/myamerica.asp
      http://kulturport.hu/tart/rcikk/f/0/73620/1
      http://www.filmkultura.hu/regi/2004/articles/profiles/orokseg.hu.html
      http://www.peacefilmfest.org/
cikk küldése | nyomtatási verzió

KIÁLLÍTÁSOK

      KALAPÁCS ILDIKÓ
      Kalapács Ildikó szobrász és festőművész installációit láthatjuk 2011.október 8. és november 5. között . A kiállítás megnyitó 2011. október 8–án 1 és 5 óra között Washington állam Palouse városában lesz.
      
      The Bank Left Gallery Fine Art & Design
      100 S Bridge
      Palouse, WA 99161
      509-878-8425
      http://www.bankleftgallery.com/
      http://www.ildiart.com/
      
      
      NEW ORLEANS
      GERGŐ KATALIN
      
      
      Akadémia Galériában kerül kiállításra a Vicksburg Mississippiben élő Gergő Katalin legújabb szóló kiállítása, melyen akril technikával festett mocsár képeit mutatja be „Swamp Dance” címmel.
      Nyitás az Art for Arts sake keretében 2011 . október elsején 6 és 9 óra között.
      5256 Magazin Street . New Orleans , 70115
      http://www.noafa.com/
      http://www.katalingergo.com/
      
      
      SZABÓ ARTÓ KIÁLLÍTÁSA
      
      “PERU IMPRESSIONS”
      A kiválasztott fotógyűjtemény Szabó Arto lírai , impresszionisztikus, gyönyörűen explicit képei a természet, a föld , a szellem és az inka őslakosság kapcsolatát mutatja be.
      A kiállítás október 13-ig látható.
      Les Beaux Arts Gallery
      395 Round Hill Road, Greenwich, CT.
      Infó: 203-869-1091.
      http://rickrodgers.com/rick_rodgers/rr/desserts/
      
      
      FERENC J. RÉKA KIÁLLÍTÁSA
      
      Ferencz J. Réka kortárs magyar festőművésznő képei 2011. október 16. és 23. között láthatók a The National Arts Club kiállítótermében.
      Megnyitó október 18-án este 6 órakor .
      The National Arts Club
      15 Gramercy Park South
      New York, NY 10003-1796
      Hétfő-péntekig 9-11 és 3-6 óra között , szombaton 12-4 óra között látható.
      www.ferenczart.hu
      www.nationalartsclub.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

BÁNYAI ISTVÁN ÉS KÁRPÁTI TIBOR KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
NEW YORK KULTURÁLIS KÖZPONT

      A kiállítást Dán Károly főkonzul nyitotta meg szeptember 29-én.
      Bányai 1981 óta él az az Egyesült Államokban The New Yorker-és Rolling Stone magazinban láthatók illusztrációi az 1995-ben megjelent Re-Zoom könyve nagy sikert aratott, Kárpáti Tibor grafikus művész művei szintén a New Yorker magazinban jelennek meg és gyermek könyveket illusztrál és városképeket készít.
      Nyitva: október 13-ig, hétfőtől csütörtökig, du. 2-6. között.
      Hungarian Cultural Center, 447 Broadway, 5.em New York
      (Howard and Grand Street között) (T) 212.750.4450
      www.culturehungary.org
      E-posta: hungarianculturalcenter.newyork @ gmail.com, vagy a www.facebook.com / HCCNY.
      http://www.amazon.com/Re-Zoom-Istvan-Banyai/dp/014055694X
cikk küldése | nyomtatási verzió

EGY ESTE FRANÇOISE GILOT- VAL
A NEW YORKI FŐKONZULÁTUS PROGRAMJA

      Magyarország New York-i Főkonzulátusának és ENSZ-képviseletének kiállítótermében
      2011. október 4-én este 6.30-kor találkozásra kerül sor Françoise Gilot festőművésznővel Robert Capa , Françoise Gilot és Rozsda Endre fotóinak és festményei „The Joy of Memory„ című közös tárlata megnyitója alkalmából.
      Françoise Gilot, Picasso egykori élettársa, két gyermekének anyja, az idén ünnepli 90. születésnapját. Gilot képeivel már több alkalommal kiállított Budapesten a Várfok Galériában . Rozsda Endrének volt tanítványa volt és akit egykori tanítványként később is barátság fűzött mesteréhez.
      
      Rozsda Endre Aba Novák Vilmos mellett tanult festőnek , 1938-ban Párizsba ment. Ott megismerkedett a korszak híres művészeivel, Picassóval, Max Ernsttel, Giacomettivel. Őt magát az absztrakt szürrealizmus legjobbjai között tartja számon a szakirodalom.
      A több mint 60 festmény és papírmunka mellett látható lesz Robert Capa magyar születésű világhírű fotográfus Gilot-ról és Picassóról készített több képe, valamint Gilot-ról készült portréfotói.
      A kiállítás kurátora Serge Bril Panijel. Nyitva munkanapokon du. 12 től 6 óráig foktóber 5. és november 4. között.
      227 East 52. utca NY NY 10022
BJ
cikk küldése | nyomtatási verzió

Magyarország

ANDRÉ KERTÉSZ KIÁLLÍTÁS

      André Kertésznek soha nem volt munkássága egészét átfogó retrospektív kiállítása. Fotográfiáiból a párizsi Jeu de Paume-ban 2010 szeptemberében nyílt tárlat, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum jelenleg állít ki. Az ezer négyzetméteren 250 fotót és újságot bemutató kiállítás, valamint a hozzá kapcsolódó, Schwanner Endre Kertészről készített fotográfiáit is bemutató kamarakiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum József nádor termeiben látható szeptember 30-tól december 31-ig.
http://hvg.hu/nagyitas/20110923_andre_kertesz_nagyitas
http://www.caboodle.hu/nc/news/news_archive/single_page/?tx_ttnews[tt_news]=9440
cikk küldése | nyomtatási verzió

MÜLLER MIKLÓS ELŐADÁSA

      2011. október 18-án du. 5 órakor a Magyar Történésztársaság szervezésében Müller Miklós New York-I Rockefeller Egyetem emeritus biológia professzora tart előadást Liszenko és Magyarország címmel. Az előadás az ELTE Múzeum krt. 4. alatt levő Dékáni Tanácsteremben lesz megtartva.
      Müller Miklós miután már befejezte a biokémiai kísérleti kutatásait, jelenleg a magyar szovjet kapcsolatok történetét kutatja .
      
      http://www.gimagine.com/gimagine/american_hungarian_foundation/2011/2011-02-25-Muller_Miklos_eloadasa-Bolyai_sorozat/default.htm
cikk küldése | nyomtatási verzió

Németország

63. KÖNYVVÁSÁR Október 12-16.

      A magyar nemzeti stand ez évben először új helyszínen található majd a Frankfurti Könyvvásáron. A magyar stand 100 m2 alapterületű, félsziget jellegű, s áttekintést ad a hazai és határon túli legfrissebb magyar könyvtermés külföldön is figyelmet érdemlő alkotásaiból. A standot Burger Barna fotóművésznek a magyar irodalom jeleseiről készített portréi díszítik.
      A több mint 100 ország 7500 kiállítója közel 300 ezer látogatót vár a vásárra.
http://ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=6486
http://www.print-publishing.hu/index.php/esemenynaptar/venueevents/10-ausstellungs-und-messe-gmbh-.html
cikk küldése | nyomtatási verzió

STUTTGART

      Október 21- ig látható a Stuttgari Magyar Kulturális Intézetben “Donau offenes Buch” fotókiállítás.
      Európa Duna-parti országai legyenek bár nagyon különbözőek, a folyó útja mégis összeköti, és hasonló arcvonásokkal látja el őket. Nagyon különböző országok léteznek egymás mellett ezen a tájon. Ha közös nevezőt próbálunk keresni köztük (próbáljunk!), akkor abban biztosan egyeznek, hogy rövidebb-hosszabb szakaszukon átfolyik a Duna, mely a történelem előtti időktől közvetít népek, területek, országok között kultúrát, gazdasági javakat, létformákat, jót és rosszat, mindent.
      A képeket készítették: Hegedűs 2 László, Klotz Miklós, Csontó Lajos, Dezső Tamás, Fátyol Viola, Gyenis Tibor, Hangay Enikő, Hermann Ildi, Illés Barna, Kemenesi Zsuzsanna, Molnár Zoltán, Szabics Ágnes, Szalontai Ábel, Telek Balázs.
      Kurátorok: Kincses Károly, Csizek Gabriella.
      
      http://www.fotomozaik.hu/index.php#1199
cikk küldése | nyomtatási verzió

Románia

FALUDYFESZT GYERGYÓBAN

      Gyergyóalfaluban Faludy György tiszteletére irodalmi fesztivált alapítottak. A rendezvény elsődleges célja a szervezők szerint „a kortárs magyar irodalom és kultúra megismertetése a diákokkal”.
http://ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=6490
cikk küldése | nyomtatási verzió

Folyóirat

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

      Isten sír azon, milyen a magyar: javíthatatlan. Szörényi László irodalomtörténész mesél.
      http://hvg.hu/kultura/20110916_szorenyi_laszlo_zirnyi_attila_jezsuitak_b
cikk küldése | nyomtatási verzió

SOROS GYÖRGY CIKKE
VAN E JÖVŐJE AZ EURÓNAK?

      Soros György cikke a The New York Review of Books 2011.október 13–i számában
      http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/oct/13/does-euro-have-future/?utm_medium=email&utm_campaign=October+13+2011+issue&utm_content=October+13+2011+issue+Version+A+CID_42490d54c1ce57c81d210323cf6a44a6&utm_source=Email+marketing+software&utm_term=Does+the+Euro+Have+a+Future
      
      Hasonló tartalmú magyar nyelvű cikke megjelent a szeptember 15-i HVG-ben : " Tartós recesszió vár Európára" címmel. http://index.hu/gazdasag/vilag/2011/09/15/soros_tartos_recesszio_var_europara/
cikk küldése | nyomtatási verzió

OLÁH GYÖRGY INTERJÚ

      A Kaliforniában élő Nobel-díjas kémikus Széchenyi-nagydíjban részesült.
      http://mta.hu/mta_hirei/a-tudomany-muvelese-alapveto-egy-orszag-eleteben-128536/
cikk küldése | nyomtatási verzió

AZ UTAZÓNŐ

      Portré Széchy Beátáról, a dallasi Hungarian Multicultural Centert szervező képzőművészről.
      http://artportal.hu/aktualis/hirek/bihari_agnes_az_utazono
cikk küldése | nyomtatási verzió

GÁRDONY LÁSZLÓ LEGÚJABB CD –ÉRŐL

      Owen McNelly ismertetése a Bostonban élő Gárdony László jazz zongorista legújabb
      Signature Time CD kiadásáról.
      http://twitpic.com/6dblip/full
      http://www.lgjazz.com/
      http://www.facebook.com/LaszloGardony
cikk küldése | nyomtatási verzió

Könyv

BITÓ LÁSZLÓ

      Bitó László: A névtelen evangéliuma című kötetének bemutatóját szeptemberben tartották Budapesten az Írók Könyvesboltjában.
      Bitó László legújabb könyvének amerikai megjelenése után The Gospel of Anonymous magyar-angol kétnyelvű magyarországi kiadására is sor került. "Ez az apokrif evangélium, amely minden népet feloldoz az istengyilkosság bűne alól, azoknak szól, akik olyan múltra vágynak, amely képes békét és megértést teremteni a hitvallások között, megnyitva az utat egy boldogabb jövő felé."
http://www.laszlobito.com/en/books/the-gospel-of-anonymous/description/
cikk küldése | nyomtatási verzió

FILOGRÁFIA

      Lódi Gábor Groningen, Hollandiában élő, Vajdaságban, Bács-Kossuthfalván született
      szobrász és festő és Schuitmaker Lidwien filozófus közös könyve
      Filográfia , Gondolkodás filozófiai formákban Szemelvények
      http://www.gaborlodi.nl/gaborboek15.htm
      www.nzyang.com/9plusz1
      http://www.nzyang.com/artgallery/thumbnails.php?album=24
      www.cbkgroningen.nl
cikk küldése | nyomtatási verzió

COMPARATIVE HUNGARIAN CULTURAL STUDIES

      Szerkesztette: Steven Tötösy de Zepetnek és Louise O. Vasvári mindketten irodalomtörténészek
      Kiadta a Purdue University Press 2011-ben. ISBN 10:1557535930
      A szerkesztők írásain kivül Kiséry András , David Mandler, Steven Jobbitt, Horváth György , Peter Sherwood, Tőke Lilla, Federmayer Éva, Sanders Iván , Catherine Portuges, Debra Pfister, Megan Brandow-Faller, Barát Erzsébet, Medvedev Katalin, Borgos Anna, Schleicher Nóra, John Joseph Cash, Vincze Zsófia Kata, Ryan Michael Kehoe, Sólyom Erika, Kürti László, Császi Lajos, Mary Gluck, Agata Anna Lisiak és Carlo Salzani tanulmányai olvashatók a kiadványban.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Internet

A NAGYKÖVETSÉG ÚJ HONLAPJA

      www.washington.gov.hu
      
      http://washington.kormany.hu/
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR NYELVTANFOLYAM KEZDŐKNEK
WASHINGTONBAN

      Október elsejétől
      http://www.hungarianamerica.com/language/
      
      E-posta:
      language@hungarianamerica.com
      
      Facebook:
      http://www.facebook.com/pages/HAF-Hungarian-Language-Program-Washington-DC/112308135101
cikk küldése | nyomtatási verzió

A MAGYAR KOALÍCIÓ HÍREI

      http://www.hacusa.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

SCHMITT PÁL CLEVELANDI LÁTOGATÁSA

      A Magyar Nagykövetség honlapja: http://washington.kormany.hu/historic-visit-of-hungarian-president-pal-schmitt-to-cleveland-oh
      A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapja: http://keh.hu/index.php?submenu=galeria&gid=347
cikk küldése | nyomtatási verzió

Obitus

ELHUNYT CSÁSZÁR EDE
Nagyrákos 1920 – State College, PA 2011

      Elhunyt Császár Ede professzor, a politikai tudományok doktora és a külföldi magyar cserkészet egyik kimagasló vezetője.
      
      A második világháború végén egyetemi vizsgáival a kezében menekült és érkezett körülményesen az Egyesült Államokba, ahol csaknem újra kezdte egyetemi tanulmányait. A Western Reserve egyetemen szerezte meg első és másod fokú diplomáit, majd 1972-ben a George Washington egyetemen doktorált politikai tudományokból.
      Egyetemi tanulmányai alatt is dolgozott és tanított. A Kossuth Alapítvány Ifjúsági Programját vezette, együtt működött dr. Zsakó Gyulával és Sztáray Zoltánnal. Szívügye mindenkor a magyar cserkészet volt.,
      
      A pennsylvaniai egyetemi rendszerben volt a politikai tudományok tanára, ahonnan 1992-ben ment nyugdíjba. Szakmai érdeklődési teréhez tartozott: a nemzetközi szervezetek, törvénykezések , az összehasonlító kormányzatok és a kisebbségi jogok. Állandó belépője volt az Egyesült Nemzetek üléseire és főként az Egyesült Nemzetek Genf-i központját látogatta.
Bognár Dazsi
részlet
cikk küldése | nyomtatási verzió

© Nyugati Hírlevél - 2011