NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

15. szám 2000. június 15.

BUDAPEST

Mádl Ferenc a köztársaság új elnöke

A megválasztott államfõ fõ törekvése,
hogy béke és együttmûködés alakuljon ki az országban

Június 6-án az Országgyûlés köztársasági elnökké választotta Mádl Ferenc professzort, a koalíció jelöltjét. Göncz Árpád, aki augusztus 4-ig marad hivatalában. A megválasztott új köztársasági elnök elsõ parlamenti beszédében, valamint a sajtónak adott elsõ nyilatkozatában is közölte: fõ törekvése, hogy béke és együttmûködés alakuljon ki az országban, a parlamentben és a társadalomban. "Bízom abban, hogy fokozatosan kialakul a kulturált politika Magyarországon" – jelentette ki.

Mádl Ferenc jogász, az állam- és jogtudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1931-ben született a Veszprém megyei Bándon. Tanulmányait Pécsett, Budapesten és Strasbourgban végezte. 1978-tól az ELTE jogi karának Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, 1985-tõl az egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszékének vezetõje volt. Négy nyelven beszél.

A párton kívüli jogász 1990-tõl az Antall-kormány tárca nélküli minisztereként felügyelte az Akadémiát, majd az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának elnöke és a bõs-nagymarosi vízi erõmû kormánymeghatalmazottja lett. 1992-tõl a az Állami Bankfelügyeletet felügyelte. 1993 februárjától 1994 júliusáig mûvelõdési és közoktatási

miniszterként dolgozott. 1994 februárjától júliusig a Felsõoktatási Tudományos Tanács, 1994 júliusától a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként tevékenykedett.

Öt évvel ezelõtt az MDF, a Fidesz és a KDNP köztársaságielnök-jelöltje volt. 1996 óta a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület elnöke. 1999-tõl a kormány tudományos tanácsadó testületének a tagja.

Tavaly Széchenyi-díjat kapott nemzetközileg elismert tudományos-jogi munkásságáért, iskolateremtõ egyetemi oktatói, illetve tudományszervezõi tevékenységéért.

Nõs, egy gyermek apja.


Magyarország földrajza a Kárpát medencével

A Nemzeti Tankönyvkiadó Magyarország földrajza a Kárpát medencével címmel gazdagon illusztrált színes földrajzkönyvet készít elô a középiskolás korosztály számára, amely alkalmas a külhoni magyarok országismeretének gyarapítására is. A készülô könyv példányszámának felbecsüléséhez a kiadó szeretné az érdeklôdést felkutatni a kb. 200 oldalas, jó áttekintést nyújtó tankönyv iránt a külhoni magyarság körében, amelyet nagyobb példányszám esetén viszonylag szerény áron bocsáthatnák az érdeklôdôk rendelkezésére. A könyv az eddig használt és igen népszerû Magyarország földrajza címû tankönyvük átdolgozása és kiegészítése lenne, szerzôi Bora Gyula és Nemerkényi Antal földrajztudósok. A könyvet a magyar tannyelvû középiskolákban, a hétvégi iskolákban, a külhoni magyar felsôoktatásban, a magyarul tanulók körében és a magyar közösségekben egyaránt jól hasznosíthatják.

Email: bakos.istvan@ntk.hu (Bakos István)


Magyarország 2000 konferencia

BÖjtös László clevelandi tiszteletbeli fõkonzul hozzászólása

A budapesti Magyarország 2000 konferencián különféle országokban élõ ismert magyarok tanácskoztak a MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEIRÕL.

Nemzetpolitikai kilátások, a diaszpóra jövõje szekcióban Böjtös László clevelandi tiszteletbeli fõkonzul hozzászólása az észak-amerikai diaszpóra szervezeteivel volt kapcsolatos.

"… Jó érzéssel vesszük tudomásul a kormányzat megannyi megnyilvánulását szándékét a határon túli nemzettest segítése érdekében.

Nem tudom miként látják Magyarországról az amerikai diaszpórát? Bevallom mi sem látjuk magunkat tisztán és a rendszert sem, melynek részei vagyunk. Van egy kifejezés egy bizonyos amerikai helyzetkép meghatározására: "ghost town" kihalt szellem város, olyan település, ahonnét elment az élet, megszünt a fenntartó erõ. Az amerikai magyar életben is sok a " ghost egyesület", ahol megszünt az élet, s csak a név maradt meg. Mindennek ellenére ezek a szervezetek tömegével szerepelnek olyan önjelölt egyének, vagy ú.n. csúcsszervezeti keretek képletében, akik egyetlen ténykedése a szavazati számjáték.

Az elsõ, számú feladat lenne a VALÓSÁG KÉP megállapítása, de ehhez nekünk kívülálló, tárgyilagos segítségre lenne szükségünk. Javasolnám, hogy washingtoni követségi bázissal egy magyarországi szociológus bejárná a nagyobb magyarlakta központi helyeket, s pontosan felmérné az ottani szervezeteket s a többit írásbeli megkeresés formájában kutatná fel. A költségcsökkentés érdekében biztosítható a vendéglátás - melynek szervezésére vállalkoznánk- többek között a tb. konzuli hálózat is bekapcsolható erre. Kiindulási pont lehetne egy most átdolgozás alatt levõ idõszerûsített címlista, melyen a Louisiana állambeli tb. konzul irodája (Bika Julianna) dolgozik.

A VALÓSÁG KÉP megállapításával az amerikai magyar lét feltérképezésével –beleértve a már magyarul nem beszélõ széles réteget is egy olyan hálózat birtokában lehetünk, melyen a ma rendelkezésre álló kommunikációs lehetõségek segítségével könnyebben, egyszerûbben és gyorsabban érintkezhetünk.

Tisztelettel kérem javaslatom megfontolását!
Böjtös László tb. fõkonzul
2000 május 19. Budapest


JELENTÉS PÉCSRÕL

Idén 160 pályázó közül tizennégyen kapták meg Magyarországon a Fulbright ösztöndíjat.

Ezt a díjat általában jogászoknak , politológusoknak adják, elsô ízben fiatal színész is megkapta, s így egy évig tanulhat Kaliforniában Lázár Balázs, színész és költô is egyben. A huszonötéves színész-költõ két esztendeig a budapesti Vígszínházban, három évig a Pécsi Nemzeti Színházban játszott.

Az idei ünnepi könyvhétre jelent meg elsô verseskötete. Angyal szárnyak nélkül, címmel . A könyvet a napokban mutatták be Pécsett, és Budapesten.

Lázár Balázs augusztusban utazik fiatal Fulbright ösztöndíjasként az Egyesült Államokba.

Páli Márta


USA

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

New Yorki turista ajánlat

Magyar festmények nyomában

Brooklyn Múzeum Európai festészet kiállításán két magyar képet fedeztem fel.

A portrék termében Tihanyi Lajos festménye (1938) a Kritikus Halász Andrást ábrázolja, a festmény Rev. Török János ajándéka és a csendéleteknél Rippl Rónai József imperisszionista zöld szoba csendélete Nõ három lánnyal (1906) szerepel a múzeum állandó kiállításán.

Az Upper East Side Guggenheim múzeumában az 1900 Art at the Crossroads kiállítás vonzza a turisták kígyózó sorait.

A századforduló mûvészete 250 századfordulós festménye között is két híres magyar kép szerepel

Huszonhat nemzet százhetven festõmûvésze impozáns kiállításán örömmel leltem meg Szinyei Merse Pál Hóolvadás címû képét. A magyar plein air festészet megteremtõje, a modern magyar piktúra elsõ nagy képviselõje a nyugat-európai kortársakkal egy idõben fedezte fel a szabad levegõ, a napfény festõi ábrázolásának problémáját s teremtette meg gazdag színvilágú, realista táj- és portrémûvészetét.

Rippl Rónai József Öreganyám címû képe elõtt sokan állnak meg. Õ a modern magyar festõmûvészet egyik vezéralakja. A francia posztimpresszionisták, az ún. Nabis-csoport tagja, a posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyar képviselõje. Mûvészetét gazdag színvilág, bátran stilizáló vonaljáték, dekorativitás jellemzi. 1889-tõl alakította ki saját formanyelvét, elszakadt a Munkácsy-hatástól. 1889-ben festette Nõ fehérpettyes ruhában c. posztimpresszionista képét Whistler hatása alatt. Ezekben az években került barátságba Maillol-lal, a kiváló szobrásszal, akivel 1892-ben közös mûterme is volt és késõbb nagyszerû portrét is festett róla (Párizs, Modern Múzeum). Egészen 1901-ig dolgozott Franciaországban. Itt alkotta ifjúkori fõ mûveit, az Ágyban fekvõ nõt, s a Párizsban is nagy sikert aratott Öreganyámat 1892-ben,mely meghívót jelentett számára a Nabis csoportba, a képet a Magyar Nemzeti Galéria adta kölcsön a Guggenheim kiállítására.

BJ


Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Nyári Magyar Iskola

2000. július 8-23. FILLMORE

Ez évben a fillmore-i Nyári Magyar Iskola fennállásának 33. életébe lép. Az iskola célja, hogy az Észak-Amerika szórvány magyarságának 8-14 éves fiataljait játszva, énekelve tanítsa magyarul. A tanítás szintje igazodik a tanulók nyelvtudásához. Kiváló tankönyveket és naprakész pedagógiai és didaktikai eszközöket használnak. A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre 300 U.S. dollár. Családoknak, több gyerek részvétele esetén, kedvezmény jár.

Felvétel csak elõzetes jelentkezés alapján. Feltétel a magyar nyelv tudása.
Jelentkezési határidõ 2000. Június 20
Info: Külföldi Magyar Cserkészszövetség
P.O.Box 68 Garfield, NJ 07026
Tel: 973-772-8810
Email :
JdrKerekes@aol.com (Kerekes Judit, iskolaigazgató)
Gabona@aol.com (Szorad Gabor , KMCSSZ titkár)


CONNECTICUT

AU PAIR MAGYARORSZÁGRÓL

Greenwich CT-i referenciával rendelkezõ magyarországi tapasztalt, gyerekeket szeretõ, testnevelõkent dolgozó tanárnõ a nyári szünidõ alatt au pair munkalehetõséget keres június 23 tól a nyárra a keleti parton .

Info: Email :
heni@server.radnoti-elte.sulinet.hu (Heni, Zimmermann Henriette)
Moclaci@aol.com (Papp Judith)


Drámai Interjú Papp Lászlóval,
az MVSZ nyugati régiójának lemondott elnökével

Az est témája:
-Mi késztette lemondásra a vezetõt
-Milyen belsõ konfliktusok uralkodnak a világszövetségen belül
Házigazda : Deák Ferenc, újságíró
2000 június 15-én, csütörtökön este 7 órakor
Árpád Hall, 323 East 82 St., New York, NY
Info: Balogh Sándor 212-828-8785


VAN-E MÉG A MAGYAROKNAK VILÁGSZÖVETSÉGE?

Tévedés ne essék, nem a Magyarok Világszövetségének a létezését kérdõjelezem meg. A 62 éves intézmény továbbra is ott székel a Benczúr utcai gyönyörû palotában. Vezetõsége van (ha elnökhelyettest nem is sikerült ez alkalommal választania) és csökkentett létszámmal ugyan, de irodája mûködõképes. A érdes, amit itt fel kívánok vetni arra vonatkozik, hogy megfelel-e annak a követelménynek, aminek egy szövetséget jellemezni kell?

Szövetséget különbözõ jellegû, más-más tevékenységet folytató szervezetek kötnek, ha egy bizonyos célt együtt kívánnak elérni, megvalósítani. Minden más területen tovább folytatják a maguk sajátos tevékenységét. Független egyesületek, egyházak, intézmények maradnak, de a közös cél érdekében összefognak, szövetkeznek. A közös cél a Magyarok Világszövetsége esetében az ország határain kívül élõk magyarságukban való megtartása, a nemzet egészéhez való kötödésének szolgálata. Éljenek bárhol a világban, bármilyen nyelvet beszéljenek, bármi legyen a világnézetük, vallásuk vagy politikai véleményük. Így határozta ezt meg Perényi Zsigmond, Teleki Pál és azok, akik velük együtt 62 évvel ezelõtt elindítói voltak a világszövetség gondolatának.

Nem érdemes itt szót vesztegetni most arról, hogy miként vált ez a szervezet a pártállam külpolitikai eszközévé az "átkos" idõkben. Tény azonban, hogy az 1991-es újjáalakulás után nem sikerült visszatalálni egy szövetség-szerû szervezeti formához. Az MVSZ egyre inkább úgy kezdett viselkedni, mint egy egyesület. Azokat gyûjtötte egybe, akik nemcsak a célokkal, hanem az eszközökkel, a szervezeti tevékenységgel is egyet értettek. A hangsúly a tagok toborzására, a szavazatok gyûjtésére, az állásfoglalások egységesítésére terelõdött. Egyre inkább parlamentáris lett a mûködése, munka helyett a vitákra, az összejövetelekre, a deklarációkra helyezte a súlyt. Végül az egyesületi tevékenység mindinkább pártszerû tulajdonságokat vett fel. Már nem is arról volt szó, hogy kik értenek egyet, hanem, hogy tûnjenek el mindazok akiknek a véleménye nem azonosul mindenben a hangadókéval. Így a Magyarok Világszövetségében -bár más elõjellel- az egypártrendszer teremtõdött ujjá.

Ahogy a társadalmi támogatottság csökkent, úgy jutottak elõtérbe azok, akik személyes politikai, anyagi, vagy presztízs szempontok érdekében kívánták felhasználni a Világszövetség tekintélyét. Távol maradt ugyanakkor a "magyar elit", a tudományos, vallási és társadalmi vezetõk többsége, amint azt Tõkés László az elõzõ évi közgyûlés alkalmával hiányolta.

Ki a felelõs azért, hogy ez így alakult? Mi mindannyian, akik részt vállaltunk az MVSZ szervezésében, tevékenységében. Nem tudtuk megvalósítani nemes célkitûzéseinket, teret engedtünk a gyenge vezetésnek, a szûklátókörû pártosságnak, az önérdeknek a közérdek felé való helyezésének. De mindenekelõtt az egymást erõsítõ szélsõségeket lehet okolni a kudarcért. Azokat, akik nem engedtek másokat a pályára, és azokat is, akik a lelátóról rázták az öklüket, de nem voltak hajlandók beszállni a küzdelembe. Õk nem látták be, hogy a lelátóról még senki sem lõtt gólt és csak az lehet eredményes, aki ott küzd a pályán, akármilyen sáros legyen az. Ha átadtak a terepet, aligha marasztalhatják el azokat, akik azt birtokba vették. Így lassan olyan helyzet alakult ki, amikor már aligha lesz érdemes tovább folytatni a játékot.

Mindezek a problémák kiélesedett formában kerültek elõtérbe az idei tisztújító közgyûlés alkalmával. Összecsaptak a régiós és csoportérdekek. Elmélyültek és talán végzetes szakadást eredményeztek az ellentétek. A demokratikus játékszabályok, amelyek néhány szavazattal eldöntöttek a következõ elnök személyét, nem tudtak biztosítani, hogy a világ magyarsága összefogjon. A szakadék tovább mélyült magyar és magyar között. Mindennek lehetett nevezni ezt az eseményt, de magyar-magyar csúcsnak nem.

Az, hogy a magyarországi elnökségi tagok csaknem kivétel nélkül, a velük egyetértõ kárpát-medencei és nyugati képviselõkkel együtt felfüggesztették az aktív munkában való részvételüket, még nem feltétlenül jelenti a Világszövetség kettészakadását. Anyaországi régió nélkül még lehet MVSZ, magyarországi vezetõk részvétele és támogatása nélkül azonban nem. Kérdés, hogy ezt a jelenlegi helyzetben hogyan lehet majd biztosítani.

Azok, akik kivonultak, az "erdélyi gõzhengert" tették a történtekért felelõssé. Úgy értékelték a helyzetet, hogy az erdélyiek minden más szempontot félretéve a Romániai Magyar Demokratikus Szövetséggel szemben akarnak a Világszövetség keretein belül politikai bázist kiépíteni. A cinikus gyanakvók még azt is hajlandók feltételezni, hogy mindez a román "szeku" irányításával történik. Annak érdeke az erdélyi magyarokat szélsõséges színben feltüntetni és a magyar külpolitikát a irredentizmus és revízió vádjával befeketíteni. Kapóra jött számukra a Trianonról elfogadott határozat, függetlenül attól, hogy az lényegében mit is kívánt felvetni.

Nem lehet elhanyagolni a magyar kormány, a parlament és a politikai tényezõk felelõsségét sem. Hiszen az õ anyagi támogatásuk- ha reálértékben egyre csökkenõ mértékben is- teszi lehetõvé az MVSZ mûködését. Igaz, hogy az MVSZ "pártoktól és kormányoktól független" társadalmi szervezet, de nem lehet független azoktól az összmagyar szempontoktól, amelyek érdekében a parlament évente megszavazza a Világszövetség támogatását.

A kormánynak el kell döntenie, hogy milyen állami és társadalmi szervek segítségével kívánja a határon túli magyarok ügyét támogatni. A Határon Túli Magyarok Hivatala, a MAÉRT, a Magyarország 2000 kezdeményezés, a most bejelentett Szórvány Tanács, az alapítványok a Világszövetséggel együtt alakíthatnának ki eredményes csapatmunkát, amennyiben az MVSZ ilyen munkára alkalmasnak bizonyulna és nem járna külön, sok esetben ellentétes pályán.

"Külön-külön vagyunk valakik, de együtt rettenetesek vagyunk"-mondta Csoóri Sándor, az MVSZ leköszönõ elnöke. Valóban a mostani közgyûlés Karinthy írását juttatja eszünkbe, amelyben Pilátus azt kéri a néptõl, hogy válasszon Krisztus és Barabás között. Egyenként mindenki Jézust kiált, összességükben mégis Barabás nevétõl zeng a tér. Egyénileg a sok értékes, áldozatos magyar mind az összefogást akarta, együttesen mégis a megosztás érvényesült az MVSZ-ben.

Papp László, az MVSZ Nyugati Régiójának volt elnöke


New Orleans, Louisiana

KIGYÓS BORBÁLA TEXTILTERVEZÕ KIÁLLÍTÁSA

Június 15. délután fél hétkor a kiállítást megnyitja Dr. Gergátz István a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzulja

Kígyós Borbála pécsi textiltervezõnõ két évet töltött Japánban, ahol sikeresen meghódította a nagyobb tervezõ irodákat. A mûvésznõ japán ihletésû közel nyolcvan festménye szerepel az Evans galéria kiállításán.

EVANS GALÉRIA 3815 Magazine St. Tel 504-897-2688
Info: 504-455-1025
Email: bkigyos@hotmail.com (Borbala Kigyos)


WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

A valóság alakítja az országképet

Az amerikai politológus, Charles Gati szerint tarka a
Magyarország-bizonyítvány

"Ne azt figyeljék, mit beszélünk, hanem hogy mit cselekszünk" – ezt az egykori vezetõ amerikai politikustól származó intést kellene megfontolniuk azoknak, akik azzal foglalkoznak Budapesten, milyen is a világ Magyarország-képe.

Gati professzor a Johns Hopkins Egyetem, Baltimore Kelet-Európa-kutató politológusa.

A nyugati, az amerikai sajtó értékelése általában megegyezik a diplomácia, a kormányok álláspontjával –állítja Charles Gati. Azt mondja, hogy tapasztalatai szerint a nyugati konzervatív és liberális sajtó Magyarország-képe is elég egységes, a Neue Zürcher Zeitung és a New York Times hasonló módon láttatja hazánkat. –Az Amerikában kialakult Magyarország-képet a magyar valóság alakítja – szögezi le Gati. – Az ország viszonyairól meglehetõsen tiszta képük van a vezetõ nyugati politikusoknak. Az itt kiállított bizonyítvány tarka. A gazdasági helyzet jelest kap, a magyar külpolitika osztályzata jó, a belpolitika közepes, de a honvédelem állapota legfeljebb jóindulattal hármas alá. A bizonyítványt elsõsorban a gazdasági helyzet formálja, s az, hogy a Magyarországon letelepedett amerikai nagyvállalatoknak milyen a közérzetük. Én úgy látom, hogy – a szomszéd országokhoz képest –jól érzik magukat.

Charles Gati amerikai politológus interjúja
Miklós Gábornak a Népszabadság washingtoni tudósítójának


Kiállítás

University of Maryland

Június 16-tól július 12 -ig tart nyitva Petrovics József magyar szobrászmûvész szoborinstalláció kiállítása a Marylandi Egyetem Muvészeti Galériájában.

University of Maryland
Art/Sociology Building
College Park, MD
Tel:301-405-2763
Email: artgal@umail.umd.edu
www.inform.umd.edu/artGal
Hétfôtôl péntekig 11-tõl du. 4-ig.


Oszandec , LENGYELORSZÁG

Lengyel levelezõlap - - Szent Kinga gyûrûje

Négyszázezer példányban adta ki a Lengyel Posta azt a képes levelezõlapot, amely az oszandeci Klarissza kolostornál, Szent Kinga tiszteletére állított székelykaput ábrázolja, és amely a magyar államiság millenniumán került forgalomba.

A bélyeg Szent Kingának a kaputükörbe faragott képmását ábrázolja , mely Varga Mihály sepsiszentgyörgyi képzõmûvész alkotása. A kaputükörben látható a lengyel és a magyar címer is.


ERDÉLY

Csiksomlyói Búcsú

Többezer zarándok jelenlétében került sor június 10-én a Csiksomlyói Búcsú szabadtéri oltár-szinpadán a SZENT KINGA GYÛRÛJE zenés misztériumjáték õsbemutatójára.

Magyar és lengyel történelmi, egyházi, népi, klasszikus és kortárs zenékbõl, énekekbõl válogatott elõadást Török Viola rendezte.

A Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága (VET) a Szent Év keretében, Szent Kinga tiszteletére, a lengyel-magyar kapcsolatok ápolására szervezte az õsbemutatót több erdélyi és magyarországi egyházi és politikai személyiségek mellett a moldvai csángóknak lett ajánlva, mint a középkori hitélet leghívebb õrzõinek.

A misztériumjáték cselekménye, a dalok szövege, a próbákon készült képek és további információk:

http://www.mvsz.hu/vet/sztkinga
vagy a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján:
http://www.hhrf.org/gyrke

VET hírek


NYÁRI TÁBOR

ERDÉLYI TÁNC és ZENE TÁBOR

Vajdaszentivány

Vajdaszentiványi táncok, Marossárpatak, Mezõpanit és Gernyeszeg táncait ismertetik meg a tábor résztvevõivel., napközbeni tánc és zeneoktatás mellett viseletkészítés, népi kézmûvesség, lovaglás, íjászat, gólyalábazás, vetélkedõk, tábortûz program szerepelnek. Minden este elõadások, koncertek melyek szereplõi: a Lopótök színtársulat, Zalai Tánc-együttes, Maros Mûvészegyüttes, népzenei koncertek és más elõadók. A tábor utolsó délutánján 11 környékbeli együttes részvételével hagyományõrzõ fesztivált rendeznek

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2000. július 31.
Varga János, 9400 Sopron Ötvös u. 6., Tel: 99 / 320-213 (fax, üzenetrögzítõ)
Email : fazi@netsoft.ro (Fazakas János)


CSERKÉSZEK TÜZE

Szent Iván éji tûzgyújtás

Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség KMCSSZ elnöke javaslata az, hogy a magyar államalapítás 1000 éves jubileumát egy közös szimbólikus akcióval ünnepeljék meg, mely egyúttal testvéri láncba fogja össze a Kárpát-medencében és a nagyvilágban szétszórva mûködõ cserkészeket.

2000. június 24-én, Szent Iván éjjelén (a Szent Iván éji tûzgyújtás õsi szokását követve), a csapat néhány idõsebb tagja gyújtson egy nagy máglyát lehetõleg egy hegycsúcson, magasabb dombtetõn helyi idõszámítás szerint pontosan éjjel 12 órakor. (Természetesen az összes tûzbiztonsági szabályokat betartva!) 2000. június 24-én, Szent Iván éjjelen 12 órakor elindul a magyar cserkészek tûzkoszorúja és szeretetláncban körülöleli a Földünket, a Kárpát-medencétõl Nyugat-Európán, Kanadán és az USA –n, Dél-Amerikán át Ausztráliáig.

A hegycsúcsokról egymást köszöntõ tûznyelvek szépsége a hajdani "lármafák" tól eltérõen most jó hírt hirdetnek. A tûz lángjával köszöntik az 1000 éves magyar államot.

"De Tûz és Tûz, én ifjú testvéreim,
Jaj, a tüzet ne hagyjatok kihalni,
Az élet szent okokból élni akar
S ha Magyarországra dob ki valakit,
Annak százszorta inkább kell akarni."

Ady Endre: A tûz márciusa

Cseh Tibor üzenete


Kérem az olvasókat a világ minden tájáról, hogy az olcsó és rendszeres kapcsolattartás érdekében küldjenek magyar híreket s további érdekeltek, érdeklõdõk email címét. Leveleiket, utazásaikkal kapcsolatos magyar élményeiket is szívesen közlöm. Amennyiben valamely címzett kétszer kapná az anyagot vagy le kíván kerülni a listáról, úgy jelezzen vissza BikaJuli@aol.com címre.

Üdvözlettel BJ


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2000