NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

22. szám, 2000. november 1.

USA

Néptáncbemutatók, táncházak, kiállítások, irodalmi estek, filmvetítések, koncertek voltak szerte az országban az ünnep tiszteletére

Az Egyesült Államok több nagyobb városában megemlékezéseket tartottak az 1956-os Forradalom 44-ik, és a köztársaság kikiáltásának 10-ik évfordulójáról. Kövér László, a Fidesz elnöke New Yorkban rendezett központi ünnepségen vett részt Varga László országgyûlési képviselõ társaságában. Paskai László bíboros, esztergomi érsek New Yorkban és környékén celebrált ünnepi misét. New Brunswick, New Jerseyben a Bessenyei György Kör és a Rutgers Magyar Intézet tagjainak Makkai Ádám költo, mufordító, a chicagói egyetem professzora a magyar irodalom és a forradalom kapcsolatáról beszélt. Washingtonban ünnepélyesen bemutatták Gödrös Frigyes Glamour címu filmjét.

A Massachusetts-i Magyar Társaság 1956-os forradalom és szabadságharc 44 –ik évfordulójának emlékünnepélyén Dr. Jeszenszky Géza nagykövet volt az ünnepség szónoka.

Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetsége elnöke a Los Angeles-i magyarság meghívására vett részt a megemlékezésen. Tokés László, a Királyhágó-melléki református egyházkerület püspöke volt a díszvendég Sarasota Floridában, a Selby Könyvtár Nagytermében, ahol elõadást tartott az erdélyi helyzetrõl, megelõzõleg pedig Clevelandban mondott ünnepi beszédet. Chicagóban a Concertanto di Chicago kamarazenekar Erkel Ferenc tiszteletére rendezett koncertet Erkel Ferenc operáiból, melyen magyar vendégek is felléptek. A koncertet megelõzõen Victor Cassidy Moholy- Nagy Lászlóról tartott elõadást a De Paul University épületében.

A houstoni magyarok bankettjén a forradalom ünnepségén a díszbeszédet Téglás Csaba építész mondta a Budapest Exit - a rabságból a szabadságba címû könyv szerzõje.

San Franciscóban és környékén világhíru zongoramuvész, Jandó Jeno szólóestjét élvezhette a zenerajongó amerikai és magyar közönség. A koncert díszvendége Jandó nagy csodálója, Teller Ede volt.


Al Gore amerikai alelnök üzenete

A Magyar Forradalom és a többpártrendszer visszaállításának 44. évfordulójára, 1956. október 31.

Az 1956-os Magyar Forradalom a szabadság felé menetelõ XX. századi Kelet-Európa egyik meghatározó eseménye volt. Büszke vagyok arra, hogy a forradalom 44. évfordulóján legmelegebb üdvözletem küldhetem minden amerikai magyarnak, akik személyében számos bátor szabadságharcost köszönthetek. Õk úgy jöttek el hozzánk az Egyesült Államokba, hogy elõtte hõsiesen harcoltak országuk szabadságáért.

A szabadság szelleme ma is fontos számunkra, irányt mutató az emberi biztonság és az emberi jogok érvényesítéséért való küzdelmünkben. Célom, hogy ezen jogok Európa-szerte szélesebb körben érvényesüljenek, ennek érdekében támogattam minden erõmmel a NATO bõvítését. 1999-ben arra törekedtem, hogy Magyarország tagja lehessen a védelmi szövetségnek, mivel meggyõzõdésem, hogy Magyarország központi szerepet tölt be abban, hogy erõsebb NATO-t, demokratikus és egységes Európát építsünk. A katonai szövetség mára már magában foglalja a keleti térség három nemzetét,

Magyarországot, a Cseh Köztársaságot és Lengyelországot is.

Az alapvetõ emberi és kisebbségi jogok érvényesítéséért való küzdelemben Magyarország szerepvállalása példaértékû. Ezt az elkötelezettséget jelzi az is, hogy a magyarok -az amerikai és más NATO csapatokkal karöltve-, a boszniai és koszovói etnikai harcok idején a legmesszemenõkig együttmûködtek a környezõ országokkal. Ezzel a szemlélettel tehetjük a világot mindannyiunk számára biztonságosabbá.

Amennyiben gyõztesen kerülök ki az elnöki posztért való küzdelembõl, folytatni fogom az európai térség fejlesztése érdekében megkezdett munkám. Törekedni fogok a NATO megerõsítésére, a szabadság, a gazdasági fejlõdés és a regionális biztonság megteremtésére. Tovább fogok dolgozni azon, hogy Magyarország részese lehessen a nyugati nemzetek családjának.

Csodálom és igen nagyra értékelem azt hozzájárulást, amelyet az amerikai magyarok nyújtottak az utóbbi száz év alatt Amerika fejlõdéséért.

Reményeim fejezem ki, hogy Joe Libermannal közösen számíthatok az Önök támogatására, hogy a jövõben együtt dolgozhassunk az emberiség jólétéért, gazdasági fellendülésért.

Nashville, 2000. október 31.


Egyesült Államok Kongresszusának 400 . számú Határozata
Magyarország fennállásának 1000. éve tiszteletére

Frank Pallone Jr. New Jersey-i képviselõ kezdeményezte, hogy az amerikai Kongresszus Magyarország fennállásának 1000-ik éve tiszteletére határozatot hozzon.

A magyar Forradalom évfordulójának hónapjában ez év október 2-án a kongresszusi határozatot a Ház megszavazta, amelyben megemlékeztek a magyar állam ezeréves fennállásáról.

Frank Pallone az amerikai kongresszus tagja a magyar millenniumot üdvözlõ kongresszusi határozat kapcsán Magyarországot a követendõ példaként, a demokrácia, az emberi jogok és a sikeres szabad kereskedelem gyakorlása európai modelljeként említette meg.


New York és környéke

MAROSVÁSÁRHELYI MÜHELY

Kiállítás

Magyar Köztársaság New Yorki Fõkonzulátusa 36 magyar mûvész közremûködésével kiállítást rendez. November 3-17 között, reggel 9:30 és délután 4:00 óráig megtekinthetõ kiállítás kurátora a szintén kiállított mûvész Tamás Anna. A Marosvásárhelyi Mûhely (MAMÜ) 1978-ban alakult fiatal magyar mûvészek haladó gondolkodású csoportjából. Politikai nyomásra azonban feloszlatták a harminckét fõs csoportot, s a képzõmûvészek mindegyike elhagyta Romániát, sokan Magyarországra, mások Európába, Kanadába, az USA-ba vagy Izraelbe telepedtek le. A mûhely 1991-ben alakult újjá Budapesten. MAMÜ állandó galériával is rendelkezik a VII. Kerületben a Damjanich utca 39-ben. A New York-i a kiállítás a budapesti MAMÜ Galéria, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Amerikai Kulturális Társaság támogatásával nyílt meg.

227 East 52nd Street New York
Tel: (212) 752-0669


JUBILEUMI ANKÉT

Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör 1960-2000

Negyven év a magyarság szolgálatában

A New York-i Magyar Ház Társasköre, Magyar Öregdiák Szövetség, az Amerikai Magyar Könyvtár és a Történelmi Társaság a közös rendezésében 2000 november 18-án szombaton este 7:00 órai kezdettel a New Yorki Magyar Házban, a negyvenéves fennállását ünneplõ szövetség jubileumi ankétjára kerül sor. Bevezetõt mond Hámos Ottó, majd Fekete Pál, Csergõ Miklósné, Nagy Károly és Papp László tartanak elõadást.

A Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör 1960-ban az 1956-os forradalmi MEFESz hagyományait továbbvivõ Északamerikai Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége, ÉMEFESZ Rutgers egyetemi csoportjának folytatójaként alakult.

Céljául a magyar nyelv és kultúra külföldi gondozását, a világ 16 milliónyi magyarsága sorskérdéseinek elemzését és ismertetését tûzte ki célul.

1994-ben a budapesti Bethlen Alapítvány a Magyar Öregdiákszövetséget Márton Áron díjjal tüntette ki. Szépe György a Pécsi Tudományegyetem professzora írta a szövetségrõl a Hungarológiai Évkönyvben: " A legjelentõsebb külföldi magyar szellemi mûhelyek egyike."

213 East 82nd Street New York
Tel:(212) 249-9360, Email: info@magyarhaz.org


Schiff András zongoramûvész New Yorkban

November 3-án, 4-én, 8-án és 11-én, 7:30-kor lép fel a Carnegie Hallban , 57th Street és 7. Avenue. Bach: The Well tempered Clavier Book 1 & 2, Bach: Goldberg Variations. Info: (212) 247-7800.


Megemlékezés Szent Imre hercegrõl, Amerika névadójáról

November 5-én, vasárnap 11-kor a Passaic-i Szent István templomban (223 Third Street, Passaic, NJ) ünnepélyes megemlékezés Szent Imre hercegrõl, mint Amerika névadója. Információ: Mustos István (973) 779-0332.


Amerikai Magyar Múzeum, Passaic

Reid Memorial Könyvtár épületében vasárnap november 12 –én délután 1 órakor bemutatják Mendel Melinda szobrásznõ munkásságát majd ezt követõen délután 3 órakor Budapest Exit - a rabságból a szabadságba címmel Téglás Csaba, New Yorkban élõ várostervezõ a fasizmus, a második világháború és az 1956-os forradalomról szóló memoár könyvérõl tart elõadást. Az író a visszaemlékezéseit a mai fiatal nemzedéknek írta.

80 Third Street, Passaic, New Jersey.
Email: teglas1@aol.com


A hazai és nemzetközi zsidó kárpótlások

a Magyar Zsidók Világszövetsége rendezésében november 8-án, szerdán este 7-kor A hazai és nemzetközi zsidó kárpótlások címén tájékoztató elõadásra kerül sor a Bnai Zion Amerikai-Izrael Barátság Háza dísztermében, 136 East 39th Street.

Információ: Hámori Péter Tel: (212) 725-1211.


Magyar Protestáns Bál

November 10-én, pénteken, 7-tõl a 41-ik Magyar Protestáns Bál, Wayne Manorban, NJ. Információ: Rev. Stefan M. Török 331 Kirkland Place, Perth Amboy, NJ 08861, Tel: (732) 442-7799 vagy Ms. Priscilla Hunyady (50 North Washington Avenue, Colonia, NJ 07067 Tel: (732) 381-6413.


New York-i Magyar Ház Adománygyûjtõ Bálja

2000. november 11-én este 7-kor kezdõdik a New York-i Magyar Ház Elsõ Adománygyûjtõ Bálja, közremûködik a Continental együttes.

Tiszteletbeli védnökök Alan Hevesi New York város fõszámvivõje, Dr. Jeszenszky Géza Magyar Köztársaság amerikai nagykövete, Erdõs André ENSZ nagykövet, Molnár László fõkonzul, Nt. Cseh György, Drótos Árpád református lelkészek, Csorba Domonkos lelkipásztor, valamint Athur Schneier rabbi.

213 E. 82nd St. címen a 2. és 3. Avenue között
Tel:(212) 249-9360. Email: info@magyarhaz.org

A Magyar Ház termei esküvõk s egyéb családi vagy vállalati rendezvények, konferenciák céljaira bérbevehetõek.


George Washington Díjkiosztó vacsora

November 16-án, csütörtökön este 7-tõl tartja az Amerikai Magyar Alapítvány, American Hungarian Foundation, New Brunswick, NJ 38-ik évi George Washington díjkiosztó vacsoráját a New York-i Waldorf Astoria hotelban Dr. Göncz Árpád elnök és Donald Blinken nagykövet tiszteletére. Információ: Prof. August Molnár (732) 846-5777, fax (732) 249-7033.


Amerikai Magyar Múzeum

Herendi porcelán

November 19 és február 25 között a Herendi porcelán kiállítás látható.
Nyitva keddtõl szombatig 11-4, vasárnap 1-4.
300 Somerset St., New Brunswick, NJ 08903
Tel: 732-846-5777


Michigan

Elhunyt Leslie Kish

Kilencvenéves korában a michigani Ann Arborban elhunyt Leslie Kish, Kis László professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.

A szociológiai statisztika világszerte elismert mûvelõje tizenöt évesen került az Egyesült Államokba. New Yorkban élt, és fõiskolai tanulmányait megszakítva utazott 1937-ben Spanyolországba, ahol az amerikai antifasiszták Lincoln dandárjában harcolt. A második világháborúban az amerikai légierõnél szolgált mint meteorológus. Kish 1947-ben több társadalomkutatóval együtt alapította meg a Michigani Egyetem társadalomkutatási intézetét. A közvélemény-kutatások, a szociális statisztikák elemzésének világszerte elismert szaktekintélye lett. Számos amerikai tudományos egyesület mellett az MTA is tiszteletbeli tagjává választotta.


Washington, D.C.

"Orsovától Dévényig. Végig a Kárpátok gerincén."
Elõadás a "Kárpát Koszorú" túramozgalomról

A Magyarországi Kárpát Egyesület millecentenáriumi emléktúrája 1995/96

Magyari Gábor geológus fényképekkel illusztrált elõadására 2000. november 3-án, pénteken, 18:30 órakor kerül sor a Magyar Nagykövetségen

2950 Spring of Freedom Street N.W., Washington, D.C.
Info: (202) 362-6730 /231. mellék/ telefonszámon, E-mail : AValu@huembwas.org (Valu Ágnes).


Florida

Sarasota-i látogatáson vett részt Tõkés László erdélyi püspök. A Kossuth Klub Tõkés László közvetítésével 7000 dollárt küldött az erdélyi magyar iskoláknak, a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumnak, a nagyváradi Szent László Katolikus gimnáziumnak, a gyulafehérvári és a zilahi iskoláknak.

További adományokat a "Tõkés Fund" megjelöléssel a Kossuth Klubnak kiállított csekken lehet küldeni. P.O. Box 19774 , Sarasota, FL 34276

Honlap: www.hungarian.net
Email: evakis@prodigy.net

Kisvarsányi Éva


Minnesota

Zoltai Tibor a Minneapolis Minnesota Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára és felesége Olga Zoltai Nemzetközi Ösztöndíjalapot létesítettek olyan amerikai diákoknak, akik Magyarországon kívánják folytatni egyetemi és posztgraduális tanulmányaikat. A Zoltai házaspár által alapított ösztöndíj a Magyarországon tanulók utazási és tanulmányi költségeik fedezésére szolgál.

Zoltai Tibor és felesége a második világháború után hagyta el Magyarországot, elõször Kanadában telepedtek le, s földmûvesekként dolgoztak. Zoltai Tibor a torontoi egyetemen földgeológiát tanult majd a Massachussets Institute of Technology (MIT) az Egyesült Államok egyik leghíresebb egyetemén védte meg doktori címét. 1959-ben költöztek át az USA-ba, ahol Minneapolisban a Minnesotai Egyetemen földgeológiát és geofizikát tanított, míg felesége több mint 25 éven keresztül a Minnesotai Nemzetközi Intézetben dolgozott.

Zoltaiék sokhelyütt éltek a világban, Ausztriában és Franciaországban is, de igazán Minnesotában érzik magukat jól, az embereket itt találják a legkellemesebbeknek. A házaspár meggyõzõdése az, hogy a mai világban a diákoknak utazniuk kell ahhoz, hogy saját hazájukat is megismerjék, hogy mások és a maguk kultúráját értékelni tudják. A globalizáció mai felgyorsult korszakában a világ oly gyorsan változik, hogy a mai diákok számára egyszerûen nélkülözhetetlen, hogy megismerjék más népek életét és tudományát.

A Minnesotai egyetemen a diákoknak kevesebb mint 5%-a tanul külföldön.

"Campaign Minnesota" elnevezésû kampány célja, hogy ezt a számot ötszörösére növelje. Egy diák egy szemeszteri külföldi taníttatásának költsége az ösztöndíjjal együtt kb. 4000 dollár. Az Egyetem végsõ célja 225 millió dollár külföldi oktatás támogatására való ösztöndíjalap megalapítása. Zoltaiék segítségével a magyarországi tanulmányutak támogatása megoldódott.

Bika Juli

University of Minnesota Foundation
200 Oak St. SE. Suite 500, Minneapolis, MN 55455
Tel : 612-624-3333
1-800-775-2187
www.umn.edu


Massachussets

Massachusetts-i Magyar Társaság Szüreti Táncmulatsága november 11 –én este 7 órakor kezdõdik. Tánc és tombola. A zenét a Cosmo trió szolgáltatja.

Lombardo Jessica Suite 6 Billing Street, Randolph, MA
Info: Ladányi Judit 17 Small Ln, Reading, MA 01867
Tel: 781-944-6126
www.bostonhungarians.org


Ohio

Negyedik Évi Adománygyûjtõ Szüreti Vacsora

A Clevelandi Magyar Örökség Múzeuma támogatására 2000. november 5., este fél hétkor rendezik az adománygyûjtõ évi szüreti mulatságot.

Díszvendégek Dr. Jeszenszky Géza nagykövet, Dr. Papp Gábor a clevelandi West Side magyar iskola alapítója és Szentkirályi Ödön a Magyar Örökség Társaság jelenlegi igazgatója.

Cim: Euclid Square Mall Euclid, Ohio
Info: P.O. Box 24134
Cleveland, OH 44124
Tel:(440) 442-3466


Molnár Ferenc bemutató Clevelandban

November 3-án lesz a Molnár Ferenc Testõr címû darabjának angolnyelvû bemutatója, melyet a Miskolci Nemzeti színház rendezõje Hegyi Árpád Jutocsa rendezése alatt mutatnak be a Cleveland Playhouse színészei.

A darab egész november hónapban mûsoron lesz.


Magyar Társaság

Magyar Találkozó, Árpád Akadémia, Árpád Rend

A 2000 évi Magyar Kongresszust november 23 és 26 között rendezik a Sheraton City, Cleveland, OH 777 St. Clair Avenue épületében.

Õstörténeti-, ismeretterjesztõ elõadásokra, a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége, a Külföldi Magyar Újságírók Szövetségének évi Közgyûlésére és elõadásaira, a Szent László Szövetség és a Vitézi rend ülésére, az Árpád Akadémia szakosztályainak elõadásaira kerül sor.

Festmény- és szoborkiállítás, irodalmi est, díszvacsora, magyar bál és díjkiosztás szerepelnek a Magyar Kongresszus 2000 évi programján.

Info:1450 Grace Ave.,Cleveland, OH 44107
Tel: (216) 226-8868, Dr. Nádas János
Email:magyartarsasag@nadas.org


KANADA

Az ember tragédiája Kanadában

Október 26-án Montrealban mutatták be Madách Imre Az ember tragédiája címû színmûvét. A Theatre la Chapelle nevû montreali színházban november 5 –ig adják elõ esténként a magyar drámairodalom legismertebb darabját.

Az észak-amerikai színpadi õsbemutatóra Robert Zend és George Szirtes ültette át angol nyelvre az eredeti mûvet. A rendezõ Zsigovics Gábor. Ádám szerepében Patrick Sabongui látható, Lucifert Bobo Vian, Évát Hala Teher formázza meg.

A darab elõadói szerint csak a múltra alapozva építhetünk szilárd jövõt. A huszadik század viszont meglehetõsen zaklatott alapot szolgáltat ehhez. Háborúkat és forradalmakat éltek át az e századi emberek, olyanokat, amelyek mindennapjaikat is megkeserítették, de olyanokat is, amelyeket csak televízión és rádión keresztül éltek meg. Másrészrõl viszont ez a század vitte el az embereket a Holdra, s hozta létre az információs szupersztrádát is. A vadság mellett tehát a humanitás is helyet kapott e száz év alatt.

Az ember tragédiája a gondolkodó, sorsával vívódó embert állítja középpontba. Olyan ország szellemi terméke kerül el a kanadai érdeklõdõkhöz, amelyrõl nagyon kevés információt tudnak az észak-amerikaiak, annak ellenére is, hogy a darabot a világ számos pontján bemutatták már. "Sétáljunk együtt a múlt századba!" – záródik az angol nyelvû invitálás.

Ö. Z.


NÉMETORSZÁG

10 éves Berlini Magyar Egyesületet!

A Berlini Magyar Híradó, a Berlini Magyar Egyesület újságja példája lett - indulásától fogva - sok németországi magyar egyesület tájékoztató lapjának

Az egyesület honlapjának címe: www.ungarn-in-berlin.de


Koncz Zsuzsa Berlinben

2000. november 4-én 19.00 órakor a berlini Magyar Egyesület meghívására Koncz Zsuzsa koncertet ad a Humboldt Egyetem Auditorium Maximum termében. Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Jegyek a Magyar Kultúra Házának portáján kaphatók Haus Ungarn, Karl-Liebknecht-Str. 9, 10178 Berlin, Tel: 240 9146 vagy rendelhetõk (030) 240 9146 telefonszámon, ill Emailen: Matthes@hungaricum.de

Urban Mária
Magyar Egyesület Berlin e.V.


VAJDASÁG

Segítsük a vajdasági magyar színészeket

A zombori Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesület színjátszó csoportja a zombori szórványmagyarság ifjúsági és gyermekszínjátszói részvételével (összesen 30 szereplõ) színre vitte L. Frank Baum Óz, a nagy varázsló címû mesejátékot, amelyet szívesen elõadna Vajdaságban és határain túl is. Szeretnék, ha minél többen fogadnák a csoportot útiköltség fejében. A zombori magyarság talán utolsó gyermekgenerációjából sikerült hosszú évek után egy csoportot az irodalom, kultúra és a közös fellépés élményét nyújtó színjátszásra felkészíteni.

Info: Email: kozoltan@sombor.com


AUSZTRÁLIA

Sydney
Olimpia

Parádés hajrá, magyarok!

Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak a magyar versenyzõk a sydneyi olimpia utolsó két napján: öt arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Magyarország "ötkarikás csapata nyolc elsõ, hat második, valamint három harmadik hellyel az elõkelõ tizenharmadik helyen végzett az összesített éremtáblázaton.

Bajnok lett a férfi kajak négyes 1000 méteren és a férfi kajak páros 500 méteren. A kenusok közül kenu egyesben 500 méteren, míg a kenu párosunk szintén a rövidebbik távon diadalmaskodott a döntõkben.

Huszonnégy év, vagyis a montreali játékok után újra vízilabda-aranyérmet ünnepelhettünk: Kemény Dénes szövetségi kapitány válogatottja a fináléban parádés teljesítménnyel, végig fölényesen vezetve 13:6-ra múlta felül Oroszország együttesét. Összecsapásukra azonban rányomta bélyeget az 1956-os melbourne-i olimpiai döntõ hangulata. Igaz ugyan, hogy a medencében békesebben folyt a küzdelem, a parton érezni lehetett az ellenszenvet a csapatok között. Az oroszok a - hagyományoktól eltérõen - nem gratuláltak a magyaroknak sem a meccs végén, sem az eredményhirdetéskor.

Magyarország hatalmas sikereket könyvelhetett el a 2000-res olimpiai játékokon. Az ország összlakosságát tekintve az egy fõre esõ aranyérmek száma Magyarország az elõkelõ 5. helyet szerezte meg. Ennél jobb teljesítményre sorrendben csak a Bahamák, Ausztrália, Kuba és Észtország volt képes, e listán Oroszország a 20., az Egyesült Államok a 30., Kína pedig a 41. helyet szerezte meg.


Budapest

Új kárpótlási törvény

A 2000 augusztus 12-én Németországban hivatalosan közzétett új kárpótlási törvény szerint mindazok benyújthatják kárpótlási igényüket, akik a nácizmus idõszakában kényszermunkásként dolgoztak Németországban, vagy az általa elfoglalt területen és a jelen kárpótlási alap létrehozásának idõpontjában, azaz 1999 február 15. után halálozott el, akkor házastársa, illetve gyermekei jogosultak a kárpótlási igény benyújtására. A német törvény értelmében hadifoglyok nem jogosultak erre a kárpótlásra.

Határidõ 2001. Augusztus 1.

Tel: 1-269-0324

Fax 1-374-0532

Email: iombudapes@iom.int


KÖNYV

Költõ és Tudós címmel Budapesten a Püski Nyomda gondozásában megjelent Kisvarsányi Géza, a Sarasota, Florida-i Kossuth Klub igazgatójának verses kötete "Földi Siratás—Kozmikus Emelkedés—Aranyláz" címmel. A 154 oldalas kötet a költõ nemzeti, háborús, katonai, földi, kozmikus, opera és színházi, koldus, tudományos az aranykutatással kapcsolatos lírájának gyûjteménye és 12 angol nyelvû költeményt is tartalmaz.

ISBN 963640 699 5


INTERNET

Jutányos áron egy csomagban 50 Megabyte kapacitású elektronikus kereskedelemre használható honlapok eladók.

Honlapbérlés, -eladás, és honlaptervezés.

Visszajelzéssel vagy a Bikajuli@aol.com címen.


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2000