NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

37. szám 2002. január 1.

Új esztendõ beköszön.
régi könyvben új lap
új topán a küszöbön
ég küszöbén új nap.
Ej haj dús az év
minden jót ígér,
minden napja cél és
minden éje kéj.

Babits Mihály 1912 január 1.


USA

Kossuth Lajos napja lett New Yorkban december 5-e

Józsa Fábián irása

Húsz fokos meleg és verõfény köszöntötte december 5-én a New York-i Kossuth emlékünnepség résztvevõit. Az egész napos program reggel tíz órakor, Kossuth Lajosnak a Hudson folyó partjánál álló szobránál kezdõdött. A szobor talapzata mellett a helyi magyar cserkészcsapatok tisztjei álltak díszõrséget. Az egybegyûltek elénekelték a himnuszt, majd Dávid Ibolya igazságügy-miniszter - aki a nap díszvendége és ünnepi szónoka volt -, valamint Jeszenszky Géza nagykövet és Molnár László fõkonzul helyezett el koszorút a szobor lábánál.

A szobor elõtti tisztelgést követõen a Magyar Fõkonzulátus épületében a miniszter asszony megnyitotta a Kossuth-vándorkiállítást. A kiállítás kétnyelvû felirattal ellátott színes tablóit a Magyar Nemzeti Múzeum állította össze. Megnyitó beszédében Dávid Ibolya párhuzamot vont a két nagy államférfi, Kossuth Lajos, és az amerikai polgárháború elnöke, Abraham Lincoln között. Lincoln, bár sohasem találkozott Kossuthtal, példaképének tekintette õt, s már 1849-tõl a magyar függetlenség ügyének tevékeny támogatója volt.

Dr. Frank Tibor a Columbia Egyetem vendégprofesszora elõadásában azt elemezte, hogy mitõl kivételes jelentõségû a két nép számára a volt magyar kormányzó-elnök amerikai látogatása.

Délután három órakor - jó egyórányi autóútra Manhattantõl - a Staten Island-i Magyar Református Templomban meghitt ökumenikus szertartás keretében idézõdött fel a magyar szabadságharc legendás alakja. A szertartást a környezõ magyar egyházkerületek református lelkészei és katolikus papjai celebrálták. Különleges pillanat volt, amikor a cserkészek vezetésével a templomban egybegyûltek Kossuth nótákat énekeltek. Bertalan Imre, aki ötven éve fiatal lelkészként ebben a templomban kezdte szolgálatát, bejelentette, hogy az egyházak közösen gyûjtést kezdeményeznek annak érdekében, hogy Kossuthnak Staten Islanden, ahol elõször lépett Amerika földjére, emléktáblát állítsanak.

Az eseményekben bõvelkedõ napra az ünnepi Gálaest tette fel a koronát. A Fashion Institute közönsége rendkívül gazdag kulturális programot láthatott. A nézõtéren egy légy sem rebbent, miközben Oszter Sándor színmûvész kivételes elmélyültséggel és drámaisággal elõadta Petõfi forradalmat idézõ Nemzeti dalát és Föltámadott a tengerét, a XX. századi magyar gondolati líra remekét, József Attila Dunánál címû versét, majd Kölcsey Ferenc Himnuszát.

A két huszonéves mûvészbõl álló, de máris világhírû hegedûduó, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Bartók, Pertis Jenõ, Handel-Halvorsen mûvek bemutatásán keresztül tett tanúságot különleges virtuozitásáról. A hegedûmûvek keltette feszült vibrálás után az idegeket tovább ajzotta Liszt Ferenc XII. Magyar Rapszódiája, Failoni Donatella zongoramûvész rendkívüli dinamikája egyenesen magának a zeneszerzõnek a játékmodorát idézte. S az a válogatott népdalcsokor, közöttük számos, a nagyközönség számára eddig ismeretlen dallal, amely voltaképpen az egész 1848-49-es Szabadságharcot végigkísérte, s amelyet Maczkó Mária népdalénekes és Széles András citeramûvész tolmácsolt, minden szívet külön is megdobogtatott. Philipovich Tamás, New York-ban élõ magyar színmûvész Kossuth Lajosnak a Corporation Dinneren elmondott híres szónoklatából idézett fel részleteket. Sokaknak könny szökött a szemébe, amikor a közönség a mûvészekkel együtt énekelte a "Kossuth Lajos azt üzente. . ." kezdetû népdalt.

A rendezvényen megjelent George Pataki, New York állam magyar származású kormányzója, aki Kossuth különleges történelmi szerepének méltatásán túl kitért arra is, hogy családjában nagyapját a nagy magyar államférfi iránti tisztelet jegyében Lajos névre keresztelték, s bár édesapja már Amerikában született, a hagyomány a családban mégis tovább él, hiszen az õ testvérbátyja is a Lajos nevet kapta. A kormányzó átadott Jeszenszky Géza nagykövetnek egy bekeretezett, díszes proklamációt arról, hogy ettõl az évtõl kezdõdõen New York állam december ötödikét Kossuth Lajos emléknappá nyilvánította.

Józsa Fábián nagyköveti tanácsadó, Washington


Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója Amerika földjére érkezésének 150. évfordulójára tervezett ünnepségek

Trentoni ünnepség

2002. január 13-án délután 2 órakor Trenton, New Jerseyben Kossuth Lajos Trentonba érkezésérõl tartanak megemlékezést a Magyar Református Egyház és a Magyar Követség közös rendezésében. Az ünnepségen Jeszenszky Géza nagykövet mond beszédet és Harkó Gyöngyvér a New Brunswick-i Vers Hangja Irodalmi Kõr vezetõje rendezi a mûsort, ahol fellépnek többek között Técsi Sándor színmûvész Magyarországról és szaval Harkó Gyönyvér.

Info: sohar@cabm.rutgers.edu (Istvan Sohar).

Philadelphiai ünnepség

MAGYAR OTTHON

Kossuth Lajos amerikai útjának, és egyben philadelphiai látogatásának százötvenedik évfordulóját a philadelphiai magyarok 2002. január 12-én este 6 órakor a Cannstatter Klubban ünneplik.

Cannstatter Volksfest-Verein 9130 Academy Road, Philadelphia, PA 19114

I-95 Academy Road kijárat

Tel: 215/332-0121

Mûsoron szerepel a Lakatos Család Vonósnégyes, Gabriella Lendvay énekel áriákat Erkel Ferenc, "Hunyadi László" operájából, Péterffy Gyöngyi, és Harta Gyöngyi szavalnak Petõfi, Ady és Vajda verseibõl.

Jegyrendelés:610/524-2422, 215/443-8254, E-postán: hun60@NetReach.net

Bostoni ünnepség

2002. április 27-én szombatra tervezik Kossuth Lajos bostoni látogatásának 150. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepséget a massachussetsi magyarok. Az alkalomra kibérelték a történelmi Faneuil Hallt, ahol Kossuth beszédet mondott. Boston rendõrfõnöke, Paul Evans a megnyitóra a város lovas rendõri kíséretét ígérte, a zászlók felvonultatását a rendõrség ír bõrduda zenekara követi. Az amerikai himnuszt egy gospel mûvész énekli el, s az ünnepi beszédet Deák István professzor mondja. A mûsorban fellép Gárdony László bostoni zongoramûvész, a Longy School of Music gyermekkórusa és a New Brunswick-i Csûrdöngölõ együttes. Az ünnepség díszvendégei Mellár Tamás a Magyar Statisztikai hivatal elnöke, Bogár László államtitkár, Jeszenszky Géza nagykövet, Garai Gábor tiszteletbeli konzul, Thomas Menino Boston város polgármestere és Jane Swift kormányzó. Az ünnepséghez jelentõs segítséget nyújt Garai Gábor tiszteletbeli konzul, valamint a bostoni lengyel egyesület elnöke Jan Milun.

Az ünnepséget megelõzõen Kennedy School of Government és Kokkalis Foundation szervezésében egy szimpóziumra kerül sor.

A szeptemberi terrorcselekmények következtében az ünnepséget támogató szervezetek száma erõsen megcsappant, ezért a Hungarian Society of Massachusetts kéri az amerikai magyarság segítségét. Az adományokat Society of Massachusetts névre kérik kiállítani (Kossuth) 464 Pleasant St. Belmont MA 02478 címre elküldeni.

Tóth Ildikó elnök
(617)-489-0717
E-posta: XanthorLX@aol.com


FLORIDA
Sarasota

Kossuth klub

Mit ér az ember, ha magyar? címmel Dr. Tarján Gábor 2002. január 24-én, csütörtök délután 4 órakor néprajzi elõadást tart a magyar kultúráról. Ki a magyar? Mi a magyar? Hogyan maradhatunk meg magyarnak? E kérdéseket a 20. században már sokszor kérdeztük. Az új évezred küszöbén, amikor a globalizáció és a tömegkultúra elterjedésének hatására a kis népek nyelve és mûveltsége egyre szûkebb területre vonul vissza, továbbra is keressük a választ.—Kik vagyunk? Mik a jellegzetes vonásaink? Érdemes-e megõrizni õket, és ha igen, hogyan?

A Shelby Könyvtár Nagytermében

1331 First Street, Sarasota


MASSACHUSETTS
Cambridge

TUDÓS KLUB

A Boston környékén élõ magyar származású kutatók, mérnökök, orvosok, matematikusok és a tudományos élet más területein dolgozók 2000 decemberében Tudós Klub-ot szerveztek. Minden hónap utolsó csütörtökén találkoznak este 7 órától. Összejöveteleikrõl a hungarians@mit.edu listára rendszeresen küldenek tájékoztatást.

A Tudós Klub ápolja a mûvészeteket is a 2002. januári 24-i esten Gárdony László zongoramûvész, a Berklee College of Music tanára tart elõadást illetve zongoraestet.

Commonwealth Avenue, College Club, Cambridge

Info :Szentirmai Oszkár, E-posta: oscar_szentirmai@hms.harvard.edu

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

FÉSZEK KLUB

2002. január 9-én, szerdán este 7:30-kor a New York-i Fészek Klub következõ elõadása Dr. Freeman Vera: "A magyar nyelv viszontagságai"

2002. január 23-án, szerdán este 7:30-kor Vermes Gábor

"Az Egyesült Államok mint a 19-ik századbeli Magyarország egyik példaképe" címmel tart elõadást.

344 East 69 New York, New York 10021
Info: (201) 886-2512

AMERIKAI MAGYAR ALAPÍTVÁNY

2002. március 30-ig, keddtõl szombatig 11-4, vasárnap 1-4.

Amerikai Magyar Alapítvány Múzeumban Csatári József alkotásai láthatók "The American Scene - A Career in Art" címmel.

300 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08903
Info: (732) 846-5777

MAGYAR MÚZEUM BÁL

Január 19-én, szombaton este 7 órakor Magyar Múzeum Bál az Amerikai Magyar Múzeum rendezésében

223 Third Street, Passaic, NJ 07055

Info: (973) 473-0013 E-posta:kerkay@bellatlantic.net

MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG REMÉNYSÉG BÁL 2002. február 16.

A Magyar Baráti Közösség Ifjúsági csoportja 2002-ben újra megrendezi a Reménység Bált New Jerseyben, a Whippany Hanover Marriott Hotel báltermében. A bál védnökei Borbándi Gyula, Cseh Tibor, Mauthner Gabriella (Memi), Hámos László és Dr. Hámos Ottó, Donald és Aniko Harrington, valamint Magyar Judith és Kálmán .

A jótékonysági bál bevétele a Kikindai Délvidéki Diáksegélyzõ Egyesület számára Bánát Délvidék és környéke magyar nyelvû iskoláinak megsegítésére megy.

Paulette Layton,
Tel: 203-271-3803, MBK Reménység Bál P.O. Box 516 Cheshire, CT 06410
E-posta: remenysegbal@aol.com

Bnai Zion Magyar Klub

Bnai Zion Magyar Klubban február 17-én vasárnap du. 2 órakor a budapesti Klezmer Band koncertjére kerül sor.

Bnai Zion Ház 136 East 39th St. NYC
Jegyelõvétel: Dr. Hámori Péter: 212/725-1211

A DEBRECENI NYÁRI EGYETEM ELSÕ KÜLFÖLDI TAGOZATA

American Hungarian Language Center néven az Amerikai Magyar Alapítvány támogatásával megalakult a Debreceni Nyári Egyetem elsõ külföldi tagozata New Brunswickban. A központ a Rutgers egyetem magyar kurzusainak kiegészítéseként esti, hétvégi, nyári intenzív és online magyar nyelvórákat kínál, emellett évente egyszer a Magyarországon államilag elismert Idegennyelvû Továbbképzõ Központ, ITK magyar nyelvvizsga vizsgahelye lesz. 2002 januárjában kezdõ és haladó kurzusok indulnak. A 2002. évi magyar nyelvvizsga tervezett idõpontja: május 11.

Jelentkezés: http://www.a-h-l-c.org, tel:(732) 247-1630 E-posta:jhward1@erols.com . Hajnal-Ward Judit, Rutgers Magyar Intézet

New York-i magyar média (TV/rádió/sajtó):

http://magyarhaz.org/programs/tv-hu.htm, valamint www.gimagine.com Deák Ferenc honlapján


OHIO
Cleveland

MAGYAR ÖRÖKSÉG MÚZEUM

Január 12-én szombat délután 2 órakor a magyar történelmi sorozat következõ elõadásának témája a Magyar reneszánsz - Anjouk korától Mátyásig.

Cleveland Hungarian Heritage Museum
Cleveland, OH
Regisztrálás: http://www.jcu.edu/language/hunghem6.htm. Tel/Fax (440) 442-3466
E-posta: magyarmuzeum@hotmail.com


ÖSZTÖNDIJ AMERIKAI MAGYAR FIATALOKNAK

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma 2002 szeptemberében induló tanévre ösztöndíjat hirdet a nyugati magyar ifjúság részére. Az ösztöndíj keretén belül a diák egy évig Budapesten a Balassi Bálint Intézetben magyar nyelv és kultúra képzésen vehet részt.

19 éven felüli magyarul beszélõ fiatalok vehetnek részt a pályázaton, melynek beküldési határideje 2002. március 31.

Info: Dr. Tarján Gábor , E-posta: CHJOCollegium@aol.com
Tel/Fax: 973/772-5145 (este 19 és 22 óra között)
Cím: Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis
P.O. Box 57
Garfield, New Jersey 07026 USA


TÚRA

A híres száztagú magyarországi Cigányzenekar szólistája Bangó Margit koncert körútja Amerikában január és február hónapokban.

Florida, New York és környéke, Ohio, Arizona, Kalifornia államokban szerepel majd Cigányparádé címmel a hattagú zenekar és a táncosok.

Felvilágosítást E-postán apong@flash.net Pongrátz Andrástól.

N Skyway Dr. Tucson, AZ 85718 Tel: 520/742 4400


WASHINGTON

KONCERT

Tisztelet Liszt Ferencnek címmel a Maryland állambeli European Academy of Music & Art hallgatói Dr. Bella E. Oster igazgató vezetésével koncertet adnak a Magyar Köztársaság Nagykövetségén 2002. január 8-án este 7 órakor.

2950 Spring of Freedom Street
Washington, D.C.
Tel: (202) 362-6730/0201


MAGYARORSZÁG

Dr. Barankovics István budapesti dísztemetése

MAGYARORSZAG MINISZTERELNÖKE LEHETETT VOLNA

Dr. Barankovics István földi maradványait a hawthornei (New York) Gate of Heaven temetõbõl december 9-én a New York-i Fõkonzulátus közremûködésével Magyarországra szállították, újratemetésére december 13 –án Budapesten a Kerepesi úti temetõ Nemzeti Panteonjában került sor.

A díszes temetésen – születésének 95. évfordulóján - Áder János, a parlament elnöke búcsúztatta a majdnem elfeledett politikust.

Polgár községben 1906-ban született Barankovics István, aki a szociális értékrenden alapuló kereszténydemokrácia szellemét képviselte.


VILÁGRASZÓLÓ MAGYAROK A MILLENÁRISON

A budapesti Millenáris Parkban, a volt Ganz gyárcsarnok kiállítócsarnokában az Álmok álmodói - világraszóló magyarok címû tárlat nyílt meg, amely mintegy tizenháromezer négyzetméternyi területen a magyar tudomány, ipar, technika, mûvészet és kultúra kiemelkedõ személyiségeit és találmányait, csaknem 300 mûtárgyat mutat be.

A kiállitást megnyító Orbán Viktor miniszterelnök megidézte a magyar szellemtörténet néhány kiemelkedõ alakját és megjegyezte: soha nem volt arra példa, hogy az Egyesült Államok elnöke egymás után kétszer egyazon nemzet képviselõibõl válasszon magának tudományos fõtanácsadót, ez csak a magyarokkal fordult elõ, a harmincas években.

A millenáris kiállítás, "A magyar lelemény legizgalmasabb kincseibõl" alcímû tárlat az elmúlt két-háromszáz év kimagasló teljesítményei köré épül. Magyar vagy magyar származású Nobel-díjasok életmûvei, kiemelkedõ magyar szabadalmak, szellemi termékek, a tudományos és mûszaki gondolkodás nagy elméletei éppúgy láthatóak, mint a magyar mûvészet termésének legjava és a legtágabban értelmezett magyar alkotómunka, például a sport eredményei.

A tárlatot a millenáris kiállítócsarnok két épületében rendezték be, melyek két önálló tematikus egységet alkotnak. A D-épület a szellemi alapokról szól: a nyelvi alkotásokról - nyelvteremtõ magyar írókról, jelentõs folyóiratokról és szerzõikrõl, színházi nagyságokról, az opera és táncmûvészet személyiségeirõl -, az építészetrõl, a zenérõl és hangszerkészítésrõl, továbbá a matematika történetérõl, Bolyai Jánostól Rubik Ernõig.

A B-épület a szellemi alapokra épülõ értékteremtést példázza, témakörönként feldolgozza a kiemelkedõ személyiségek életútját, találmányait, sikereit. A kiállítás fejezetei között szerepel a képzõ- és fotómûvészet, a filmtörténet, a bányászat, a magyar számítástechnikai lelemények. Szemelvények tekinthetõk meg egyebek között az állattenyésztés, a borászat, a botanika és a vízügy területérõl. Külön fejezet foglalkozik Széchenyi Istvánnal, a legnagyobb magyarral.

A látogatók megismerkedhetnek a magyar közép- és felsõfokú oktatás történetével, jelentõs iskolákkal, a magyar kémiával és vegyészettel, fizikusokkal, csillagászattörténeti kutatókkal és Magyarország híres-neves ételeivel, italaival.

A millenniumi nagykiállítás 2002. december 31-ig lesz nyitva - minden nap 10-21 óráig tekinthetõ meg.


PATAKI DIÁKOK GYÛJTENEK A GÓLYAVÁR MEGVÁSÁRLÁSÁRA

A sárospataki öregdiákok gyûjtést szerveznek a fellegvár, Gólyavár, vagy Vay-ház néven ismert épület megvásárlására. A többemeletes házat az 1800-as évek elején Vay Miklós építtette fiainak, akik a pataki Kollégium tanulói voltak, ám az építmény késõbb is diákok szálláshelyéül szolgált. A vásárláshoz 30 millió forintnak kellene összegyûlni, s a becslések szerint körülbelül ugyanennyibe kerülne a felújítás is. Az épületet elsõsorban a találkozókra érkezõ volt diákok elszállásolására, s az összejövetelek lebonyolítására használnák, holtszezonban szállóként üzemeltetnék.

A felhívás, valamint az épület megtekinthetõ az öregdiákok honlapján http://www.sarospatak.net/oregdiak/.


SZLOVÁKIA

TÁBOR

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány és az Ifjúsági Demokrata Fórum közösen szervezi a II. Magyar tábort, melyre 2002. július 11. és 18. között kerül sor a Szlovákiában, Felvidéken lévõ tugári völgyi üdülõben. Jelentkezés 2002. január 31-ig.

zupkot@pobox.sk E-posta címen vagy 421/907-350539-es telefonszámon.

Info: obajzat@tiscalinet.ch (Oliver Bajzat)


ZOBORALJA

A Kárpát-medence legészakibb magyarok által lakott területe, Zoboralja, Szlovákia. A Nyitra megyei peremvidék kisebbségének komoly gondjai vannak az asszimilációval - 1991-ben még tízennégyezer magyar volt a régióban, az idei népszámláláskor már csak nem egészen tízenegyezren. A fennmaradásuk legfontosabb tényezõje a magyar iskolák megmentése, ahol úgyszintén fogyóban a diák. Ezt csakis a jobb technikai felszereltség, s ezáltal a jobb színvonal tudná lassítani, erre a szlovák államnak nincs fedezete, s önerõbõl sem tudják megoldani.

A folklór területén gazdag hagyományokkal rendelkezik Zoboralja, s Kodály Zoltán által a népdalaikat is ismerik szerte a világban (Gerencséri utca, A csitári hegyek alatt stb.). A Háry János: A jó lovas katonának címû dala is innen ered, Zséren gyûjtötte Kodály.

Látogassuk meg Zoboralját a http//www.ba.telecom.sk/zoboralja honlapon keresztül!

E-mail: zoboralja@ba.telecom.sk
Tel./Fax: 421 37 6316 265


INTERNET

MAGYAR LOBBY

HUNGARIA honlap www.hungaria.org , a honlapon megtalálható a Magyar Lobby teljes anyaga is, címe: www.hungaria.org/lists/lobby/

Erdélyi képeslapküldõ szolgálat

http://kepeslap.eloerdely.org

VILÁGTV

Adása vehetõ a htpp//www.vilagtv.hu honlapról. A Windows alatt telepített Internet programmal a világ bármely részén az eddiginél jobban fogható a magyar Duna TV adása a világhálón keresztül, de ehhez a legegyszerûbb modemkapcsolat nem elég, pl. DSL vagy kábelkapcsolat kell.

Info: andras@usa-siliconvalley.com


KÖNYV

Erdély története

A History of Transylvania from the Beginning to 1919 vol. I-III. A háromkötetes mû kiadója az Atlantic Research and Publications, Inc., Higland Lakes NJ. USA

A fõszerkesztõ Dr. Király Béla, szerkesztette Szász Zoltán és Köpeczi Béla. Az elsõ kötet megjelent, a második nyomdában van és 2002 tavaszára, mig a harmadik kötetet 2002 nyarára ígérik.

A mû 106-108. kiadás Atlantic Studies on Society in Change sorozatban, melyet Columbia University Press terjeszt New Yorkból

Sales and Marketing Columbia University Press
61 W. 62nd Street, New York, NY 10023
Tel: 212-459-0600/7132
Fax: 212-459-3678

EGY ÉLET KÖLTÉSZETBEN

Megjelent Pattantyús Magdolna "Egy élet költészetben" címû verses kötete.

Megrendelhetõ Mrs. Ferenc Zabava: 794 Capri Isles Blvd. Venice, FL 34292 USA

Tel: 941/484-9381

Országismertetõ - új kiadás angolul

A Magyar Távirati Iroda Rt. gondozásában ismét megjelent a HUNGARY - Essential Facts, Figures and Pictures címû országismertetõ könyv.

A reprezentatív kivitelû, tényadatokban gazdag kézikönyv annak a sorozatnak a része, amely 1995-ben indult el angol nyelven, és azóta két újabb angol és egy német nyelvû kiadást ért meg. Az elsõ kiadás azonnal elnyerte a Szép Magyar Könyv díját, és miniszterelnöki különdíjat is kapott. A mostani kiadvány változatlan szerkezetben, de friss adatokkal bõvítve - összefoglalja a lényeges tudnivalókat Magyarország természeti viszonyairól, népérõl és történelmérõl, államszervezetérõl, gazdaságáról, társadalmáról, oktatási és tudományos eredményeirõl, kultúrájáról, vallásairól, idegenforgalmi nevezetességeirõl, sportsikereirõl a kezdetektõl napjainkig. A könyv függeléke gyakorlati tudnivalókat, fontos címeket és Budapest-térképet kínál az olvasónak, továbbá index segíti a személy- és földrajzi nevek keresését. A 12 fejezetet színes képek, grafikonok, térképek teszik látványossá.

Megrendelhetõ: Marketing és Értékesítési Igazgatóság
Tel: 375-6722/1623
E-posta: marketing@mti.hu

Az Ember Tragédiája—Angolul.

Madách Imre 19. századi remekmûve Thomas R. Mark, a Colorado Állami Egyetem professzora fordításában megjelent angolul, megrendelhetõ a fordítótól

1309 Parkwood Drive, Fort Collins, CO 80525

Szalai Erzsébet Post Socialism and Globalization

Új Mandátum Kiadó KK, Budapest 1999

Szalai Erzsébet az ifjú szociológus nemzedék kiemelkedõ, nemzetközileg is ismert tagja

ezen angol nyelvû kötetben az államszocializmus bukása után a globalizáció keretében létrejött magyar neo-kapitalizmus problémáit elemzi. A mû témái: az új társadalmi struktúra, új gazdasági-politikai elit és azok összefonódása valamint az értelmiség útkeresése a megváltozott helyzetben.

ISBN 9639158429

Spirit of Hungary

Magyarságtükör, Nemzet határok nélkül címmel jelent meg Budapesten a Püski Kiadónál Sisa István: "Spirit of Hungary" címû könyve. Új a magyar változatban egy Függelék, mely visszaidézi az emigrációnak a magyar kisebbség érdekében tett erõfeszítéseit, valamint Magyarok a nagyvilágban fejezet a diaszpóra irodalmi és mûvészeti lexikonja.

Istvan Sisa
311 Anthony Home Rd.
Huddleston, VA 24104
Tel 540/297-5984
Fax: 540/297-6574


A Nyugati hírlevél költségeinek adóból levonható hozzájárulását szívesen vesszük
Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
Kérjük jelölje meg, hogy Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.
Cím: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2002