NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: bikajuli@cox.net
Efax: 508-437-2661

57. szám 2003. szeptember

Tompa Mihály:
EMLÉKVERS

Te távol lészesz, ám haza
Dobogjon mindig kebeled!
Nagy a világ: a hon csak egy!
- Édes fiú, Isten veled!!

(Eperjes szeptember 23-án 1844.)


ANGLIA

LONDON

II. Erzsébet királynô a Magyar Magic fôvédnöke

Az irántunk való ôszinte szimpátiát mutatja, hogy II. Erzsébet királynô Mádl Ferenc köztársasági elnök úrral együtt elvállalta az egész évad, 2003 novembertôl jövô év novemberéig tartó Magyar Magic fôvédnökségét, jelentette be a Hiller István kulturális miniszter.

Ez egészen rendhagyó gesztus, hiszen egy - egy, elsôsorban nem állami, hanem alapítványi, jótékonysági célú rendezvényen a királynô természetesen vállal fôvédnökséget, de ilyen hosszú rendezvénysorozat esetében még nem volt példa. Ez egyedülálló és óriási megtiszteltetés, s természetesen jelentheti azt is, hogy az angliai, britanniai érdeklôdés jelentôsen megnô majd- mondta beszédében a magyar miniszter.

A bejelentésre a Bloomsbury Theaterben került sor, ahol egy magyar opera londoni ôsbemutatóját tartották magyar nyelven: Erkel Ferenc Hunyadi Lászlója szólalt meg. Ezzel az eseménnyel zárult a kulturális évad, a Magyar Magic nyári elôfesztiválja.

Pál Melinda


FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET /PMI/ FÔBB SZEPTEMBERI PROGRAMJAI

A Rákóczi-emlékév alkalmából szeptember 13-án a Párizsi Magyar Intézetben Tolcsvay László Rákóczi fantázia c. zenés darabjának premierje lesz, a zeneszerzô-énekes, Sebestyén Márta, Sipos Mihály, valamint a Fonográf együttes egykori tagjainak elôadásában. Ehhez kapcsolódik szeptember 15-én a Rákóczi Magyar-Francia Emlékkonferencia, melyen várhatóan francia és magyar történészek vesznek részt.

Szeptember 16-án nyílik a PMI két évadnyitó kiállítása. A földszinten Magyarországi magyarok versus franciaországi magyarok címmel a Szöllôsi-Nagy – Nemes Franciaországban élô, házaspár kollekciójából jelentôs XX. századi magyar vonatkozású absztrakt alkotások kerülnek kiállításra. Az elsô emeleten a vajdasági születésû Francer István divattervezô grafikus rajzai láthatók.

Mindkét tárlat október 13-ig tekinthetô meg.

17-én Rév Lívia zongoramûvész hangversenyt ad, majd szeptember 18–tól egy hetes mesterkurzust ad fiatal érdeklôdôk számára az 1947 óta Franciaországban élô magyar mûvésznô.

Kis Zsuzsa
PMI
E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr


HOLLANDIA

HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR

A korábbi számban már hírt adtunk a Hollandiai Mikes Kelemen Kör ez évi, 44. Tanulmányi Napjairól, melyet szeptember 11 és 14 között rendeznek meg a hollandiai Elspeetben. A négy napos konferencia témája: "ÚJ ATLANTISZ" jelenünk és jövônk kultúrvilágaink távlataiban.

A programfüzet, az elôadók rövid életrajza, valamint a jelentkezési lap
letölthetô:
http://www.federatio.org/mikes3.html

További információ: mikes_hollandia@hotmail.com


KANADA

MAGYAR KERESKEDELMI NAPOK TORONTÓBAN ÉS CHICAGÓBAN

2003. szeptember 16-án Torontóban, 22-én Chicagóban a helyi ITDH – The Hungarian Investment and Trade Development Agency – a Magyar Kereskedelmi Kirendeltségek – irodái szervezésében Magyar Kereskedelmi Napokra kerül sor, a két kereskedelmileg fontos észak-amerikai városban. Ez az elsô olyan jellegû rendezvény, amelynek során magyar cégek képviselôi Észak–Amerikába utaznak és ott találkozhatnak amerikai és kanadai magyar üzletemberekkel. Az ITDH irodák közremûködnek a rendezvény szervezésében és ezzel támogatják a magyarországi cégeket. Az óhazából megjelenô cégek, a magyar gazdasági élet különbözô területeirôl kerülnek ki. Az elmúlt években, a magyar cégek számos informatikai és kutatásfejlesztési programmal célozták meg

Észak –Amerika piacát. Kilenc magyar cég képviselôi érkeznek, azzal a szándékkal, hogy üzleti partnereket találjanak Kanadában és az USA-ban, és a kanadai – amerikai magyar kereskedelmi kapcsolatokat szorosabbá tegyék.

Torontóban Borbás István az ITDH vezetôje, Tel: (416) 923-3596
E-posta:itdtoronto@hungariantrade.org
Chicagóban Deutsch Tamás irányítja az irodát. Tel:(312) 377-7722
E-posta:itdchicago@hungariantrade.org

Harmath István


MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

Köztársasági kitüntetés Tom Lantosnak

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést kapta meg Tom Lantos amerikai kongresszusi képviselô.

Az idén 75. életévét betöltött magyar származású politikus mindig megkülönböztetett figyelmet fordított a magyar-amerikai kapcsolatok elmélyítésére, az ô közremûködése révén áll ma a köztársasági eszme egyik legjelesebb magyar képviselôjének, Kossuth Lajosnak mellszobra a washingtoni Capitoliumban.

A demokrata párti politikus a kongresszus nemzetközi kapcsolatokért felelôs társelnökeként támogatja, hogy az európai integrációs folyamatban Magyarország is kiegyensúlyozott kapcsolatokat ápoljon a transzatlanti közösség észak-amerikai és európai tagjaival.

Tom Lantos jelentôs szerepet játszott a holocaust idején tízezreket megmentô svéd diplomatával, Raul Wallenberggel kapcsolatos kutatások elômozdításában. A magyar származású politikus hathatósan hozzájárult a kongresszusban idén megalakult magyar csoport létrejöttéhez. Amerikai Magyarok Kongresszusi Kapcsolatainak Központja az Egyesült Államok területén és azon kívül élô magyarok érdekeinek érvényesítését kívánja segíteni az amerikai törvényhozás mindkét házában.

Objektiv

MÁRTON ÁRON DÍJAT KAP A BETHLEN OTTHON

Az 1980-ban Magyarországon elsôként létrehozott civil egyesület, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma az idén Ligonier, Pennsylvaniában mûködô Bethlen Otthonnak ítélte oda a Márton Áron-emlékérmek egyikét, Szervátiusz Tibor alkotását. Alapítvány névadója és Márton Áron, Erdély mártír püspöke együtt jelentik azt a szellemiséget, amely az emberi humánumot, a magyarság szolgálatát, a kisebbségek védelmét a legnehezebb idôkben is példaszerûen képviseli. Ennek a szellemiségnek megfelelve; magas szintû, áldozatos tevékenységet végzô egyének és közösségek nyerhetik el e kitüntetést, a Márton Áron-emlékérmet.

Az amerikai magyarság több mint nyolc évtizedes szolgálatáért, a magyar reformátusok lelki és szociális gondozásáért az intézmény, az intézmény érdekében végzett tevékenységéért kapja a Bethlen Otthon a Márton Áron emlékérmet.

Az ünnepélyes díjátadás 2003. november 3-án 17 órakor lesz az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében (Budavári Palota, F. épület VI. emelet)

Bakos István


SKÓCIA

GLASGOW

GARACZI LÁSZLÓ SKÓCIAI KÖNYVBEMUTATÓJA

A bôvülô Európai Unió kulturális sokszínûségérôl rendeztek fórumot a skóciai Glasgow-ban, s az eseményen egyebek között bemutatták Garaczi László angolul Lemur Who Are You címen megjelent regényét, amely a magyarul Pompásan buszozunk! és Mintha élnél címen megjelent regények egy kötetté újraszerkesztett, angol nyelvû változata. A mû Nagy Ildikó fordítása.

A fórum szervezésében részt vett a brit külügyi tárca és a magyar évadra készülô londoni Magyar Kulturális Központ is. A brit kormányt képviselô skót miniszter, Anne McGuire a beszédében elmondta, hogy az EU bôvítése az eddiginél több lehetôséget nyújt az európai irodalom megismertetésére, a tíz új ország – köztük Magyarország – csatlakozásával növekszik az unión belüli kulturális sokféleség, és új ösztönzést kap a mûvészi kreativitás. McGuire külön említette a Nagy-Britanniában élô Fischer Tibor Under the Frog (A béka feneke alatt) címû sikerkönyvét.

Magyar írókat egyébként hasonló keretek között már korábban is bemutattak Nagy-Britanniában. Volt már ilyen típusú fórumok vendége Fischer Tibor, illetve a magyar költészet egyik doyenje, a szintén Londonban élô Határ Gyôzô is.

MAGYAR HIRLAP


USA

FLORIDA
SARASOTA

Kossuth klub

Szeptember 25-én csütörtök d.u. 4-kor a Selby Könyvtár Nagytermében:
Dr. Csizinszky Sándor elôadása Karpátaljai útjáról, vetített képekkel magyar nyelven.

Kisvarsányi Éva
Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276
http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl


LOUISIANA
NEW ORLEANS

VIKTÓRIA MOCSÁRY ÁRPÁDHON ELÔADÁS

A Louisiania Magyarok következô találkozóján a Victoria Mocsary a Hammondi Egyetem történész tanársegédje tart elôadást Árpádhon Hungarian Settlement történetérôl

Az Amerikai Egyesült Államok területén élô legnagyobb magyar mezôgazdasági munkából élô település Árpádhon Hungarian Settlement Történelmi Társasága /HSHS/ elhatározta, hogy a korabeli magyar iskola történelmi épületét múzeummá alakítja.

Az épület mûemlékké nyilvánítása megtörtént. A negyedik generációs magyar kolónia most a múzeum kialakításán és megtervezésén dolgozik. Az épület Interstate 12 útról lesz megközelíthetô és jelzôtábla jelzi majd a Hungarian School Museum felirattal az Árpádhoni Magyar Iskolamúzeum épületét.

Az elôadás 2003. szeptember 20 délután 3 órakor
Nurses' Registry,
990 N. Corporate Dr. Suite 302, Harahan, LA
www.hungarla.com
E-posta: info@hungarla.com


NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

A Connecticuti Magyar KulturEgyesület Jótékonysági Gála estje Stamfordban

A Connecticuti Magyar Kultúregyesület (HCSC) szombaton, szeptember 27-én, 6:30 órai kezdettel tartja hagyományos tánccal egybekötött gála estjét a stamfordi Italian Centerben: 1620 Newfield Ave., Stamford, CT 06905. Az ételek, a terem díszítése és az est szórakoztató mûsora kifejezi a jótékony célú rendezvény témáját: a magyar tájegységek színes világát. Belépôjegy ára személyenként vacsorával $80. További felvilágosításért és foglalásért Kata Lenkéhez (203) 634-0602, E-posta: joska.kata@cox.net lehet fordulni.

A SCHENECTADY MAGYAR SEGÉLYEZÔ EGYESÜLET

2003. szeptember 25-én csütörtök este zenés-táncos-énekes-humoros kabaré estet rendez Vidám Szerenád címmel amelyen Poór Péter énekes, Nyertes Zsuzsa a Vidám Szinpad komikája, Agárdi László komikus szerpel, zongorán kisér Siliga Mihály.

Vacsora 6 órától, az elôadás 7.30-kor kezdôdik

Magyar Ház
933 Pleasant Street
Schenectady, NY 12303
Jegyek rendelhetôk Várady Évánál: Tel: (518)-283-2503

KIÁLLÍTÁS
Budapest-Vienna-New York

Emigráns Mûvészek címmel Gergely Tibor és Greta Schreyer mûveit állítják ki.

Kiállítás megnyitó 2003. szeptember 7-én délután 3:30 és 5:30 között.

Library College at Florham
Fairleigh Dickinson University
285 Madison Avenue
Madison, New Jersey 07940
A kiállítás megtekinthetô október 21-ig.

Info:/973/443 8516

Gergely Tibor festô, grafikus 1900-ban Budapesten született. A Galilei Kör tagja volt továbbá a Szellemi Tudományok Szabad Iskolájának elôadásait hallgatta. Így került a Vasárnapi Kör tagjai közé. A Tanácsköztársaság alatt a Közoktatásügyi Népbiztosságon dolgozott. Feleségével, Lesznai Annával együtt Bécsbe emigrált. Itt tanult litográfiát az iparmûvészeti fôiskolán, majd karikatúrákat rajzolt a Der Wiener Tag c. lapnak és mesekönyveket illusztrált, többek közt Balázs Béla Das richtige Himmelblau c. mesekönyvét. Festményeit a Hagenbund bécsi festôegyesület állította ki. 1931-ben visszatért Budapestre és Orbán Dezsô Atelier tervezôiskolájában tanított illusztrálást. Grafikáit a Tükör c. lap közölte. Mint a KUT (Képzômûvészek Új Társasága) tagja, festményeivel részt vett a társaság kiállításain s két önálló kiállítása is volt az Ernst Múzeumban és a Tamás Galériában. 1939-ben a fasizmus elôl az USA-ba emigrált Lesznai Annával együtt. New Yorkban telepedtek le, és gyermekkönyvek illusztrátora volt. A hatalmas példányszámban készült Golden Book sorozatban jelentek meg illusztrációi a New York Western Publishing Co. kiadónál. 1978 hunyt el.

AMERIKAI MAGYAROK SZÖVETSÉGE

Megbeszélést tart az 1956-os forradalom 50 évfordulójának elôkészítésére 2003. szeptember 20-án 10. és 4 óra között a new-brunswicki magyar református templom épületében.

179 Sommerset Street, New Brunswick, NJ
732-545-5841
Info: miamimm3@aol.com / Szilágyi Pál /
Amerikai Magyar Szövetség
National Press Building #851
Washington, DC 20005

SZABÓ ISTVÁN FILMBEMUTATÓ

Taking Sides, Szembesítés címmel Szabó István legújabb filmjét mutatják be a New York-i mozikban szeptember 4-i kezdettel.

Dr. Furtwangler a náci Németország ünnepelt karmestere. Göbbels propaganda miniszter elragadtatással gratulál egy koncert után a karmesternek. De vajon kiszolgálója-e ettôl a rendszernek a világhírû mûvész?

A Szembesítést telt házakkal játsszák a német mozik, s az utóbbi napokban közel tíz nemzetközi díjat gyûjtött be.

A filmben a kép és a zene tökéletes összhangban vannak, sôt a felcsendülô szerzemények bele vannak komponálva a filmbe. A keretes szerkezetet is a zene adja, a film kezdetén és végén is Beethoven V. szimfóniája hangzik el

Furtwangler szerepében Stellan Skarsgard svéd színészt látjuk.

A forgatókönyvet Ronald Harwood saját, Taking Sides címû színdarabjából írta, ô volt az Oscar díjas Pianist dramaturgja is. A filmet Koltai Lajos fényképezte, csakúgy mint az Osár díjal jutalmazott Mephisto c. Szabó István filmet.

Az augusztus 30-i New York Times elismerô kritikát közölt Szabó legújabb filmjérôl.


WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

EMLÉKEZÉS NAPJA

A 2001, szeptemberi 11-i terrorcselekményre emlékeznek a Magyar Nagykövetség szeptember 12-én ste 7 órakor kezdôdô koncertestjén.

Petronel Malan zongorán játszik.

Ezt követi Kalapács Ildikó szobrász RUGALMASSÁG, címû kiállításának megnyitója.

Info:
FKacsko@huembwas.org
Embassy of Hungary
2950 Spring of Freedom Street, N.W.
Washington, District of Columbia 20008
Tel: (202) 362-6730/0201


KÖNYV

KISS SÁNDORRA EMLÉKEZVE

Sokaknak az a véleménye, hogy ha Kiss Sándor nem hal meg 1982 augusztusában, a rendszerváltozás utáni magyar történelem másként alakult volna. A sors kegyetlen iróniája, hogy az a vezéregyéniség, aki túlélte a nyilasok és a kommunisták börtöneiben a kínzásokat, a Magyar Baráti Közösség ITT-OTT nyári táborából jövet az Ohio-i országúton elszenvedett baleset következtében vesszen el.

Most jelent meg szülôföldjén, Vásárosnaményban, élete elsô felének történeti feldolgozása ISTEN S HAZA SZOLGÁLATÁBAN címmel, amely életét és munkáját ismerteti az emigrációba vonulásig. Ezelôtt is már több monográfia tárgyalta munkásságát az ellenállási mozgalomtól a diákszervezeteken át az elsô demokratikus parlamentben való tevékenységéig. A Kisgazda Pártban és a Parasztszövetség elnökeként fontos szerepe volt a háború utáni demokratikus kísérlet megszervezésében. Salamon Konrád: Erkölcs és haza címû könyve, Huszár Tibor: Beszélgetések Kiss Sándorral, valamint saját írása a Magyar Öregdiák Szövetség-Bessenyei György Kör : TANÚK - KORUKRÓL sorozatban most méltó összefoglalással egészült ki.

Pótor Imre könyve a cselekvô hit embereként mutatja be azt a politikust, aki a nyilasok börtönében a 90-ik zsoltárt énekelte kínzóinak, és aki az emigrációban elsôként állt a megalakuló Amerikai Magyar Diákszövetség mellé segítô, tanácsadó barátként. A 200 oldalas könyv Vásárosnamény Önkormányzatától szerezhetô meg. A szerzô kér mindenkit, aki Amerikában ismerte Kiss Sándort, hogy adatokkal, visszaemlékezésekkel segítsen a második kötet összeállításában, amely az emigráció éveit tárgyalja majd 1956-tól haláláig.

Papp László

AZ IGAZI, MÁRAI KÖNYVE NÉMETÜL

Wandlungen einer Ehe. Egy házasság fordulatai címmel a Piper Verlag, müncheni kiadó nemrég sikerrel jelentette meg, a Svájcban élô magyar származású Christina Viragh fordításában, Márai Sándor 1949-ben irt könyvét. Klaus Harpprecht Az érzelem monológja címmel a die Zeit hasábjain méltató könyvismertetést írt Márai könyvérôl.

http://www.inaplo.hu/na/200202/28.html honlapon Fried István magyar irodalomtörténész Márai naplóinak kutatója szerint az író ezt a könyvét tovább kívánta folytatni, s ehhez nem jutott ideje, így a mû befejezetlen maradt.

FENYVESI KÁROLY
When Angels fooled the World

Fenyvesi Károly magyar fordításban már megjelent könyvének "Amikor az angyalok túljártak a világ eszén", (Európa 2001), az eredetijét most a University of Wisconsin Press kiadó adta ki When Angels fooled the World címmel.

A gyarapodó holokauszt irodalom egyik fontos témájáról szól a könyv, olyan személyekrôl, akik – angyalokként cselekedve minden habozás nélkül életüket is kockára tették , hogy zsidókat mentsenek a biztos pusztulástól Budapesten a második világháború végén. Öt életrôl számol be a szerzô. Köztük van Raoul Wallenberg svéd diplomata, Sztehlo Gábor vidéki fiatal evangélikus pap, Dávid Erzsébet egy erdélyi származású debreceni anyakönyvvezetô, egy részeges zuglói házmester Kanalas úr és Thury Levente egy volt ellenzéki újságíró és politikus, Bajcsy Zsilinszky Endre egyik ellenálló társa.

A könyv rávilágít az egész magyar zsidóság tragikus sorsára, megemlékezik a szerzô egykori nagy családjáról, akik legtöbben meg sem értették micsoda nagy tragédiába sodorta ôket az élet, vagyha igen akkor túl késôn.

A könyv méltó khadis az "angyalokért" és a holokauszt összes magyar áldozatáért.

Várallyay Gyula

ISBN 0-299-18840-X több információ a könyvrôl: www.wisc.edu/wisconsinpress/ megrendelhetô www.amazon.com honlapon.

Jövô év áprilisában lesz a magyar holokauszt 60. évfordulója, s ez alkalmából megemlékezéseket, s konferenciákat tartanak 3 helyszínen New Yorkban Tel Avivban és Budapesten.


INTERNET

ERDÉLYI ÍRÓK HONLAPJA

http://erdelyi.irok.terasz.hu/

WASS ALBERT BIBLIOGRÁFIA

www.krater.hu

MELBOURNEI MAGYAR TELEVÍZIÓ

(MHTV) fóruma www.mhtv.net/forum

A 7 éve önkéntes alapon mûködô Melbournei Magyar Televízió Egyesület hetenként kétszer jelentkezik fél órás magyar nyelvû mûsorral a Channel 31 multikulturális adón, Melbourneben.

Jobbágy Sándor
MHTV, Elnök :president@mhtv.net
Melbourne Hungarian Television Association Inc. (MHTV)
PO Box 4129 Knox City Centre, Victoria 3152 Australia
www.mhtv.net


OBITUS

SZÁSZ ENDRE

Augusztus 18-án, veseelégtelenségben elhunyt egy Somogy megyei, a Kaposvár melletti Mosdóson lévô kórházban Szász Endre. A Munkácsy-díjas mûvész hosszú ideig élt az Egyesült Államokban, ahol világhírnévre tett szert

TONK SÁNDOR

Elhunyt 55 éves korában Tonk Sándor történész professzor, a Sapientia erdélyi magyar tudományegyetem rektora, az erdélyi magyar tudományosság, az egyház és a közélet kiemelkedô személyisége.

Részlet testamentumából

Az ember élete csak úgy lehet teljes, ha mindennap érzi, valamit tett másokért. Az önzés az élet beszûkülését jelenti. A gazdagság, az anyagi jólét kellemes, de nem jelenti az élet teljességét.

KOLUMBÁN MIKLÓS

Elhunyt 66 éves korában Kolumbán Miklós költô, mûfordító, tanár, a Magyar Öregdiák Szövetség, Bessenyei György Kör tagja..

Erdélyi család tagjaként Budapesten született 1937-ben. Az 1956-os forradalom után emigrált az Egyesült Államokba, ahol a Pennsylvania Állami Egyetemen szerzett diplomát. A Virginia Állami Egyetemen, majd New Jerseyben tanított. Magyar és angol nyelvû versei több mint 150 irodalmi folyóiratban jelentek meg Észak-Amerikában és Európában. A 2002-ben kiadott önéletrajzi könyve mellett tizenkét verseskötete jelent meg, hét saját angol és magyar nyelvû verseit, öt pedig modern magyar versek mûfordításait tartalmazza. A Nemzetközi PEN és Magyar Írószövetség tagja volt. Munkássága elismeréséül a New Jersey Mûvészeti Tanács költôi díjjal tüntette ki, 1977-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét.

Nagy Károly

HONTVÁRY MIHÁLY

Hontváry Mihály egy nagy Wall Street-i részvénycég egyik vezetôje, s 31 évig a Fészek Klub ügyvezetô igazgatója, a klub lelke és motorja elhunyt.

2002 júniusában Fészek Klub New Yorkban: múlt, jelen és jövô címmel ünepelte meg Hontváry Mihály harminc éves mûködését.

Info: 201/886-2512


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2003